Kriget i Ukraina

Ryssland har inlett en invasion av Ukraina. På den här sidan delar vi information och material om hälso- och sjukvården i Dalarna, länkar till svenska myndigheter där du kan följa information om vad vi vet just nu. Sidan uppdateras löpande.

Kommer du i kontakt med flyktingar från Ukraina?

I Dalarna har ukrainska medborgare, oavsett migrationsstatus, rätt till subventionerad hälso- och sjukvård i samma utsträckning som asylsökande eller personer som fått tillfälligt uppehållstillstånd genom EU:s massflyktsdirektiv.

Det innebär tillgång till all sjukvård och tandvård för barn som inte har fyllt 18 år, kostnadsfria hälsoundersökningar oavsett ålder, samt för vuxna vård som inte kan vänta och gratis mässlingsvaccin.

Personer från Ukraina erbjuds en gratis hälsoundersökning i syfte att erbjuda en genomgång av hälsan och informera om rättigheter om sjukvård. Tolk beställs till besöket. I hälsoundersökningen ingår samtal och provtagning.

Kontakta oss 

Asyl-och Migranthälsa Dalarna
Telefon: 0225-49 65 96
E-post: asylochmigranthalsa.dalarna@regiondalarna.se

Information från Folktandvården

Information till dig som är flykting från Ukraina och behöver tandvård

Information for refugees from Ukraine who need dental care (engelska)

Інформація для біженців з України, які потребують стоматологічної допомоги (ukrainska)

Информация для беженцев из Украины, нуждающихся в стоматологической помощи (ryska)

Broschyrer

Information för nyanlända om vården i Dalarna med kontaktinformation.

Hälso- och sjukvården i Region Dalarna (pdf, 8 sidor)

Охорона здоров'я в регіоні Даларна 

Informationsmaterial (affischer) från MSB

Hantera oro

Råd till dig som påverkas av allvarlig händelse (1177.se)

Känner du oro för kriget i Ukraina? (umo.se)

Hej Ukraina

A platform that gathers important information and opportunities for Ukrainian people arriving in Sweden in one place, and in their own language.

Go to Hej Ukraina

Svenska myndigheter

Följ och ta del av information om aktuell situation från trovärdiga källor. Här hittar du relevant information om händelsen och svenska myndigheters hantering. Alla länkar är externa.

Folkhälsomyndigheten
Information med anledning av rådande situation i Ukraina

Jämställdhetsmyndigheten
Till dig som möter människor på flykt från Ukraina

Krisinformation.se
Krisinformation från svenska myndigheter

Migrationsverket
Information med anledning av situationen i Ukraina

Regeringen
Aktuellt om Rysslands invasion av Ukraina

Hade du nytta av informationen?