Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Ansökan om forskningsfinansiering

Sista ansökningsdag för forskningsanslag är den 1 mars. Doktorand- och postdoktjänster kan sökas en gång per år, sista ansökningsdag är den 1 oktober.

 

Pågående utlysningar

Ansökningssystemet  för postdoktjänster är nu öppet och sista dag för ansökan är den 1 oktober. 2019 finns ingen doktorandtjänst för utlysning.

Länk till ansökningssystemet

Sista dag att ansöka om forskningsanslag från Regionala Forskningsrådet för Uppsala-Örebroregionen är den 15 september.

Länk till Regionala Forskningsrådets hemsida

Sök startbidrag

För dig som vill komma igång med ett kliniskt forskningsprojekt. Du kan när som helst under året ansöka om 50 000 kronor för att få tid att skriva en forskningsplan för ett avhandlingsarbete med patientnära kliniska frågeställningar.

En projektskiss med bakgrund (inklusive kunskapslucka), syfte, frågeställningar, övergripande metodbeskrivning och planerade delstudier (word-dokument max 3 sidor) skickas tillsammans med CV till föreståndare Erica Schytt, erica.schytt@regiondalarna.se, med kopia till cecilia.lundgren@regiondalarna.se

Ansökan bedöms av de fyra Dala-ledamöterna i Centrumrådet. Du ska ha förankrat planerad forskarutbildning med din verksamhetschef. Kontakta oss gärna för mer information.

Senaste utlysning

Ansökningssystemet för 2018 års doktorand- och postdoktjänster är nu stängt och Centrumrådet har haft sitt beslutande sammanträde. Ansökan för 2019 års utlysningar öppnar i mitten av augusti.

Dela:

Hade du nytta av informationen?