Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Ansökan om forskningsfinansiering

Sista ansökningsdag för forskningsanslag är den 1 mars. Doktorand- och postdoktjänster kan sökas en gång per år, sista ansökningsdag är den 1 oktober.

Pågående utlysningar

 

Extrautlysning hösten 2019 - Doktorandmånader för 2020

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) genomför en extra utlysning i form av  doktorandmånader för 2020. CKF utlyser totalt 12 doktorandmånader på 50 % med placering vid Centrum för Klinisk Forskning Dalarna. Ansökan ska avse ett forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet och vara lämpligt för utbildning på forskarnivå. Beviljande av projektet innebär lönefinansiering för en doktorand/licentiat i 1-4 månader under 2020 på 50 % av dennes tjänst inom Region Dalarna.

Behörig att söka är den som har en tillsvidareanställning (eller beslut om en sådan för 2020) i Region Dalarna eller i verksamhet/tjänst som är helt eller delvis finansierad av RD. Man ska vara antagen som doktorand/licentiat vid Uppsala Universitet, Högskolan Dalarna eller annat universitet/högskola.

Ansök i systemet ResearchWeb: https://www.researchweb.org/is/ckfuu 

Ordinarie utlysning hösten 2019

Ansökningssystemet för postdoktjänster är nu stängt. Sista dag för ansökan var den 1 oktober. Centrumrådet har sitt beslutande sammanträde 5 november. 2019 fanns ingen doktorandtjänst för utlysning.

Sista dag att ansöka om forskningsanslag från Regionala Forskningsrådet för Uppsala-Örebroregionen var den 15 september.

Länk till Regionala Forskningsrådets hemsida

Sök startbidrag

För dig som vill komma igång med ett kliniskt forskningsprojekt: Du kan när som helst under året ansöka om 50 000 kronor för att få tid att skriva en forskningsplan för ett avhandlingsarbete med patientnära kliniska frågeställningar.

En projektskiss med bakgrund (inklusive kunskapslucka), syfte, frågeställningar, övergripande metodbeskrivning och planerade delstudier (word-dokument max 3 sidor) skickas tillsammans med CV till föreståndare Erica Schytt, erica.schytt@regiondalarna.se, med kopia till cecilia.lundgren@regiondalarna.se

Ansökan bedöms av de fyra Dala-ledamöterna i Centrumrådet. Du ska ha förankrat planerad forskarutbildning med din verksamhetschef. Kontakta oss gärna för mer information.

Tidigare utlysningar

Ansökningssystemet för 2019 års utlysning av forskningsmedel är nu stängt och Centrumrådet har haft sitt beslutande sammanträde. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?