Ansökan om forskningsfinansiering

Sista ansökningsdag för forskningsanslag är den 1 mars. Doktorand- och postdoktjänster kan sökas en gång per år, sista ansökningsdag är den 1 oktober.

Pågående utlysningar

Forskningsanslag

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) utlyser ansökan om medel för forskning. Sista ansökningsdag är 1 mars 2020 kl 17.00. Centrumrådet har sitt beslutande sammanträde 11-12 maj 2020. 

Behörig att söka är den som har en tillsvidareanställning (eller beslut om en sådan för 2020) i Region Dalarna eller i verksamhet/tjänst som är helt eller delvis finansierad av RD. 

Ansök i systemet ResearchWeb: https://www.researchweb.org/is/ckfuu 

Ordinarie utlysning hösten 2019

Ansökningssystemet för postdoktjänster är nu stängt. Sista dag för ansökan var den 1 oktober. Centrumrådet hade sitt beslutande sammanträde 5 november. 2019 fanns ingen doktorandtjänst för utlysning.

Medel från det Regionala Forskningsrådet - RFR

Sista dag att ansöka om forskningsanslag från Regionala Forskningsrådet för Uppsala-Örebroregionen är årligen den 15 september. Kontakt RFRs kansli för mer information. regionalaforskningsradet@regiongavleborg.se 

Länk till Regionala Forskningsrådets hemsida

Sök startbidrag

För dig som vill komma igång med ett kliniskt forskningsprojekt: Du kan när som helst under året ansöka om 50 000 kronor för att få tid att skriva en forskningsplan för ett avhandlingsarbete med patientnära kliniska frågeställningar.

En projektskiss med bakgrund (inklusive kunskapslucka), syfte, frågeställningar, övergripande metodbeskrivning och planerade delstudier (word-dokument max 4 sidor inkl referenser) skickas tillsammans med CV till föreståndare Erica Schytt, erica.schytt@regiondalarna.se, med kopia till karin.bjorling@regiondalarna.se

Ansökan bedöms av de fyra Dala-ledamöterna i Centrumrådet. Du ska ha förankrat planerad forskarutbildning med din verksamhetschef. Kontakta oss gärna för mer information.

Dela:

Hade du nytta av informationen?