Forskare och medarbetare

Här hittar du länkar till sidor om forskare inom Region Dalarna och medarbetare på Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF). Klicka på namnet på den person du vill läsa mer om.

Ahlström Björn

Medicinskt Ledningsansvarig läkare på Intensivvårdsavdelningen, Falu lasarett. Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Björn bedriver epidemiologisk registerforskning med fokus på intensivvård, sepsis och COVID-19.

Annerbo Maria

Överläkare på Kirurgkliniken, Falu lasarett och doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Basic Vladimir

Leg. biomedicinsk analytiker, cytodiagnostiker och sektionsledare-cytologi vid Patologi och Cytologi Dalarna, Falu lasarett. Styrelseledamot i styrelsen för Sveriges cytodiagnostiker samt styrgruppen för cervixcancerprevention Region Dalarna. Vladimir erhåller avancerad examen i biokemi och laboratoriemedicin samt doktorsexamen i medicin med specialisering i biomedicin, sub-specialisering cell och molekylärbiologi. Han var tidigare verksam som gästforskare ock postdoktor vid Uppsala universitet och sedan 2019 erhåller 25% postdoktortjänst  vid CKF, Region Dalarna.

Bergqvist Yngve

Yngve Bergqvist, professor, Avd för klinisk kemi, Falu lasarett, Högskolan Dalarna.

Björling Karin

Sekreterare på CKF

Blohm My

Specialist i allmänkirurgi på Mora Lasarett och doktorand på Karolinska Institutet i Stockholm. 

Breili Christine

Specialistsjuksköterska med inriktning mot barn och ungdom vid neonatalavdelningen, Falu lasarett. Doktorand vid högskolan Dalarna, hälsa och välfärd.

Borgström Malin

Malin Borgström. Barnsjuksköterska & Urotarmterapeut (50 %) på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Falun. Doktorand (50 %) Uppsala Universitet, Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa.

Carlsson Lars

Distriktsläkare vid Solsidans vårdcentral i Ludvika. Disputerade den 29 september vid institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, enheten för Allmänmedicin och klinisk epidemiologi, Uppsala universitet.

Dahle Nina

ST-läkare i Allmänmedicin vid Grycksbo vårdcentral och doktorand vid Uppsala universitet, med ett doktorandprojekt kring olika aspekter av 24-timmars blodtrycksmätning. Deltagare i Nationella forskarskolan i allmänmedicin, grupp 10.

Dahlström Tobias

Analyschef på Region Dalarna, disputerade i nationalekonomi 2009 på Jönköping International Business School och var därefter post.doc på handelshögskolan vid Göteborgs Universitet till 2011. Är associerad forskare på institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. I dagsläget även ordförande i den nationella samverkansgruppen för uppföljning och analys inom kunskapsstyrningssystemet.

Edman Kristina

Med Dr, arbetar som Forskningsstrateg och Vårdutvecklare i Folktandvården Dalarna, Falun.  Tandhygienistexamen 1983. Affiliering: Institutionen för Käkkirurgi, Medicinska fakulteten, Uppsala Universitet.

Enarsson Malin 
ST-läkare allmänmedicin. Doktorand Karolinska Institutet, skriver sin avhandling om fysisk aktivitet och dess koppling till proteinmarkörer i blodet och tarmens bakterieflora.

Svedbo Engström Maria
Leg. sjuksköterska och medicine doktor. Klinisk lektor vid medicinkliniken Falu lasarett, anställd vid Högskolan Dalarna, institutionen för hälsa och välfärd.

Ericson Jenny

Barnsjuksköterska, disputerade den 18 januari 2018 vid Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Eriksson Lars

Specialist i käkkirurgi, Falu lasarett och doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV), Uppsala Universitet.

Feldreich Tobias

Lektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, Falun och disputerad forskare i medicin med inriktning hepatologi och gastroenterologi vid Karolinska Institutet.

Fischer Sara

ST-läkare Kirurgen Falu Lasarett och doktorand vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Huvudhandledare: Överläkare Lars Kölby, Plastikkirurgen Sahlgrenska Bihandledare: Överläkare Peter Tarnow, Plastikkirurgen Sahlgrenska

Folke Fredrik

Psykolog och psykoterapeut, Allmänpsykiatriska kliniken och psykiatrins utvecklingsenhet, Landstinget Dalarna. Doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap, Psykiatri, Uppsala universitet.

Fridberg Helena

Leg. Sjukgymnast, mag. i sjukgymnastik med inriktning mot beteendemedicin, tidigare verksam som sjukgymnast med inriktning mot personer med yrsel och ostadighet vid Sjukgymnastiken, Falu lasarett. Från och med september 2016 är jag nu tjänstledig från sjukgymnastiken och har flyttat till Högskolan Dalarna där jag har fått en doktorandtjänst.

Gelin Maria

Verksamhetsutvecklare och specialistsjuksköterska med inriktning mot primärvård vid Akademisk vårdcentral Jakobsgårdarna, Region Dalarna. Är antagen i maj 2018 som doktorand inom Hälsa och Välfärd med inriktning evidensbaserad praktik vid högskolan Dalarna (DU). Projektet finansieras via en doktorandtjänst, 50 %, vid Centrum för Klinisk forskning (CKF), Dalarna.

Gesar Berit

Med Dr, Leg sjuksköterska, Leg. Sjuksköterska, Region Dalarna (berit.h.gesar@regiondalarna.se) samt Klinisk lektor i omvårdnad, Högskolan Dalarna (bge@du.se) Med. Dr i vårdvetenskap med inriktning ortopedi. Disputerade i maj 2018 med avhandlingen The recovery process after a hip fracture of healthy patients, 65 years and older.

Gummesson Karl

Disputerad forskare på KTH inom industriell ekonomi och organisation med inriktning arbetsvetenskap. Karl i grunden Hälsovetare med en masterexamen inom organisation och ledarskap vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Bedriver i nuläget forskning inom psykosocial arbetsmiljö och har därtill bedrivit forskning inom fysisk arbetsmiljö.  Har sedan 2017 en tjänst inom Region Dalarna där han arbetat med utvecklingsledning, projektledning, utredningar och grupp- omvärlds- och organisationsanalyser.  Karl är nu anställd vid Ledningsstöd och strategi på Analysavdelningen, Region Dalarna.

Gustavsson Catharina

Leg fysioterapeut och Docent i Medicine vetenskap vid Centrum för klinisk forskning Dalarna, Region Dalarna.

Göras Camilla

Anestesisjuksköterska, patientsäkerhetssamordnare OP/AN/IVA kliniken, Falu lasarett. Doktorand vid Örebro universitet, Inst for Health Medical Sciences

Hagman Carina

Specialistsjukgymnast inom Lungmedicin, Med. Dr., verksam vid Fysioterapi och dietistverksamheten Landstinget Dalarna, Falu lasarett. Disputerade september 2016 vid Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi, Uppsala universitet.

Hambraeus Kristina

Överläkare kardiologkliniken Falu Lasarett. Disputerade 2014 vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala universitet.

Hellberg Dan

Disputerad kvinnosjukdomar, Uppsala universitet 1987. Docent i obstetrik och gynekologi, Uppsala universitet 1998. Adjungerad professor, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet 2008. Specialist i kvinnosjukdomar 1987.

Hellerstedt Börjesson Susanne

Sjuksköterska på Kirurgkliniken, Falu lasarett och doktorand vid Inst för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Henricson Anders

Överläkare, Ortopedkliniken, Falu lasarett. Disputerade vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet i maj 2008.

Hesselman Susanne

Överläkare på Kvinnokliniken och medicinskt ansvarig för förlossningen Falu Lasarett. Disputerade den 6 oktober 2017 vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Avhandling handlade om långsiktiga komplikationer efter kejsarsnitt för modern. Från 2018 en 40 % Post-Doc tjänst vid CKF. Deltar i undervisning för läkarstudenter Uppsala Universitet. Lokalt ansvarig för EVA studien i Falun (Episiotomy in vacuum assisted delivery).

Hjorth Maria

Sjuksköterska på Magtarmmottagningen, Falu lasarett, är antagen i mars 2016 som doktorand inom de Medicinska Vetenskaperna vid Uppsala Universitet.

Hogmark Sara

Mödrahälsovårdsöverläkare i Region Dalarna, specialistläkare i obstetrik och gynekologi, Kvinnosjukvård Dalarna. Doktorand vid Karolinska Institutet.

Holmberg Lars

Barnläkare, arbetar inom barnhälsovården och skolhälsovården i Dalarna. Master of Science in Public Health vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Medicine doktor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Iggman David

Distriktsläkare vid Akademisk Vårdcentral Norslund Svärdsjö, Falun (placerad i Svärdsjö). Doktorerat 2015 vid institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, enheten för Klinisk Nutrition och Metabolism, Uppsala Universitet.

Ingvarsson Mats

Överläkare, Bild- och Funktionsmedicin, Mammografi, Falu Lasarett Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV), Uppsala Universitet

Janeslätt Gunnel

Med dr., MSc, Leg arbetsterapeut anställd på Habiliteringen i Dalarna, har CKF som arbetsplats på halvtid och är anställd forskare på SUF Kunskapscentrum i Uppsala samt associerad till IFV på Uppsala universitet.

Jerdén Lars

Distriktsläkare, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge. Disputerade 2007 vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Docent, Högskolan Dalarna.

Joffer Junia

Folkhälsoanalytiker och utredare vid Hållbarhetsavdelningen, Central förvaltning, Region Dalarna. Disputerade 2020 vid Institutionen för Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Karlsson Sofia

Sofia Karlsson är ST-läkare på kliniken för Öron- näs- och halssjukvård i Dalarna och har en doktorandtjänst på CKF. Hon är registrerad doktorand vid CLINTEC, Karolinska institutet sedan oktober 2018.

Källberg Ann-Sofie

Leg. Sjuksköterska, vårdutvecklare på Akutkliniken Falun, Lektor vid Akademin utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

Källman Hans-Erik

Specialistregistrerad sjukhusfysiker vid Bild och funktionsmedicin i Dalarna och disputerad 2 februari 2018 vid Institutionen för Radiologi och onkologi vid Uppsala universitet.

Lindblom Anders

Smittskyddsläkare. Disputerade den 26 oktober 2016 vid institutionen för de medicinska vetenskaperna, Uppsala universitet.

Lindström Annika

Överläkare, Postdoc CKF, Falun. Affiliering: Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet, Uppsala. Clinical Research Center, Faculty of Health and Medical Sciencies, Örebro university, Örebro.

Lindström, Björn

Specialistläkare i oftalmologi vid Falu Lasarett som tidigare har publicerat studier inom urogynekologi. På senare tid har han författat kliniska fallrapporter för publikation inom skilda delar av det oftalmologiska området.

Lo Martire Riccardo

Statistiker på CKF och doktorand vid Karolinska Institutet.

Roos Ljungberg Karin

ST-läkare i allmänmedicin och doktorand vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)/Reumatologi vid Linköpings Universitet.

Morén Elisabeth

Utbildad tandhygienist och tandläkare med en master i odontologi. Sedan februari 2020 ST-tandläkare på Orofacial medicin/sjukhustandvård, Falu lasarett, som kombineras med en doktorandtjänst vid avdelningen för oral diagnostik & rehabilitering, Karolinska Institutet Huddinge, Stockholm. Registrerad som doktorand i april – 2019 för projektet: Domiciliary professional oral care for dependent elderly.

Nilsen Inger

Dietist/ klinisk näringsfysiolog på Mora lasarett. Doktorandtjänst vid Centrum för klinisk forskning januari 2018. Antagen som forskarstuderande vid Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet. Huvudhandledare är Arvo Hänni, överläkare vid Bariatrisk mottagning, Falu lasarett och Överviktsenheten, Akademiska sjukhuset.

Pellas Ulrika

Koordinator för systematiska litteraturöversikter i Medicinska Rådet och Omvårdnadsrådet, Region Dalarna. Forskar med stöd från CKF, tillsammans med andra inom Region Dalarna, på Bröstcancer. Disputerade 2007 inom ämnet Cell- och Tumörbiologi vid Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC), Karolinska Institutet.

Brundin Pettersson Cecilia
Cecilia har en fil. Mag i kemi från Uppsala Universitet samt en fil. Kan i Nutrition från Stockholms Universitet. Cecilia arbetar som behandlare på Dala ABC ätstörningsenheten för vuxna för Region Dalarna.

Rastad Cecilia

Anställd som sjukgymnast vid Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Falun och som forskare knuten till Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet samt under åren 2002-2017 medarbetare vid Centrum för klinisk forskning Dalarna.

Rodhe Nils

Distriktsläkare vid Britsarvets vårdcentral Falun. Knuten till Inst. för Folkhälso- och vårdvetenskap, Enheten för allmänmedicin, Uppsala universitet.

Rydell Andreas

ST-läkare i allmänmedicin och doktorand på Karolinska Institutet. Forskar på kopplingen mellan nedsatt lungfunktion och kopplingen till kardiovaskulär sjukdom.

Rönnegård Ann-Sofie
Ann-Sofie Rönnegård är specialist i allmänmedicin på Gagnefs vårdcentral och doktorand vid högskolan Dalarna.

Sahlgren Hanna

Överläkare Obstetrik och Gynekologi, Kvinnokliniken Falun, Medicinskt ledningsansvarig läkare BB-avdelningen, Falu Lasarett, Processledare för cervixcancerprevention och medicinskt ansvarig för screeningprogram Regionalt Cancercentrum (RCC) Mellansverige. Doktorand, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet.

Schytt Erica

Föreståndare på CKF. Docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa vid Karolinska Institutet, Professor vid Högskulen på Vestlandet i Norge och barnmorska.

Sedelius Helene

Specialistsjuksköterska på onkologmottagningen, Falu lasarett. Antagen i maj 2019 som doktorand inom vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Sigurdardottìr Valgerdur

Specialistläkare på Reumatologkliniken, Falu Lasarett och doktorand vid Göteborgs Universitet.

Silfverberg Thomas

Specialistläkare i Internmedicin och hematologi på Falu lasarett. Doktorand vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet.

Hedin Skogman Barbro

Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna, docent vid Örebro Universitet samt anknuten forskare vid Karolinska Institutet. Barbro Hedin Skogman är aktiv forskare inom områdena fästingburna infektioner, akut ansiktsförlamning samt tarm- och blåsstörningar hos barn. Hon innehar en docent-tjänst på Centrum för klinisk forskning (CKF) Dalarna till och med 2022 och arbetar halvtid som barnläkare vid Barn och Ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna.

Sjöberg Daniel

Gastroenterolog och överläkare vid Medicinska kliniken Falun-Ludvika. Disputerade 2015 vid institutionen för de medicinska vetenskaperna, Uppsala universitet. Har för närvarande en post doc-tjänst på 50 % vid CKF.

Strömsöe Anneli

Anestesisjuksköterska samt klinisk lektor inom ambulanssjukvården, Dalarna. Forskare på CKF och delaktig i kursen Vetenskapligt förhållningssätt samt handledare för ST-läkare för vetenskapliga projekt inom landstinget Dalarna.

Ställberg Björn

Distriktsläkare, med dr, Gagnefs Akademiska Vårdcentral, associerad forskare Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala universitet.

Svensjö Sverker

Överläkare, Kirurgkliniken, Falu lasarett

Svärd Anna

Överläkare, Reumatologi Dalarna. Forskare på CKF, anknuten till Linköpings Universitet. Pågående forskning framför allt inom områdena reumatoid artrit kopplad till inflammation på slemhinnor samt inom gikt. Innehar en post-doktjänst på CKF, och har ett ansvar för kursen Vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare som ges vid CKF.

Udo Camilla

Docent, leg. hälso- och sjukvårdskurator med ett kliniskt lektorat, en samverkanstjänst mellan Region Dalarna och Högskolan Dalarna.
Gästforskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Palliativt forskningscentrum.
Hennes forskning rör främst psykosocialt, emotionellt och existentiellt stöd samt bemötande och kommunikation med människor i kris med fokus på existentiella frågor.

Wallin Ahlström Sara

Arbetsterapeut, Barn och Ungdomshabiliteringen Falu lasarett. Doktorand vid Institutionen Hälsa, Vård och Välfärd, Mälardalens Högskola sedan april 2018. Doktorandtjänst 50 % på Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna sedan januari 2019.

Wesström Jan

Överläkare på Kvinnokliniken i Falun. Mestadels verksam inom obstetrik och medicinsk ansvarig för ultraljudsenheten på specialistmödravården. Disputerade 130906 med avhandlingen Sleep Related Movement Disorders - association to pregnancy and menopause vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH), Uppsala universitet (UU). Huvudhandledare Prof. Inger Sundström-Porooma.

Äng Björn

FoU-direktör vid Region Dalarna, universitetslektor vid Högskolan Dalarna, och professor vid Karolinska Institutet.

Ärnlöv Johan

Professor och ST-läkare inom allmänmedicin

Boväng Östman Isabell

Sekreterare på CKF

Dela:

Hade du nytta av informationen?