Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Forskare och medarbetare

Här hittar du länkar till sidor om forskare inom Region Dalarna och medarbetare på Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF). Klicka på namnet på den person du vill läsa mer om.

Ahlström Björn

Narkosläkare, Medicinskt Ledningsansvarig läkare på Intensivvårdsavdelningen, Falu lasarett. Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Uppsala universitet. Doktorandtjänst, 50 %, på Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna sedan april 2019.

Annerbo Maria

Överläkare på Kirurgkliniken, Falu lasarett och doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Basic Vladimir

Leg. biomedicinsk analytiker, cytodiagnostiker och sektionsledare-cytologi vid Patologi och Cytologi Dalarna, Falu lasarett. Styrelseledamot i styrelsen för Sveriges cytodiagnostiker samt styrgruppen för cervixcancerprevention Region Dalarna. Vladimir erhåller avancerad examen i biokemi och laboratoriemedicin samt doktorsexamen i medicin med specialisering i biomedicin, sub-specialisering cell och molekylärbiologi. Han var tidigare verksam som gästforskare ock postdoktor vid Uppsala universitet och sedan 2019 erhåller 25% postdoktortjänst  vid CKF, Region Dalarna.

Bergman Lina

Specialistläkare och ST studierektor på Kvinnokliniken, Falu lasarett och disputerad forskare vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet.

Bergqvist Yngve

Yngve Bergqvist, professor, Avd för klinisk kemi, Falu lasarett, Högskolan Dalarna.

Björling Karin

Sekreterare på CKF

Breili Christine

Specialistsjuksköterska med inriktning mot barn och ungdom vid neonatalavdelningen, Falu lasarett. Doktorand vid högskolan Dalarna, hälsa och välfärd.

Carlsson Lars

Distriktsläkare vid Solsidans vårdcentral i Ludvika. Disputerade den 29 september vid institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, enheten för Allmänmedicin och klinisk epidemiologi, Uppsala universitet.

Dahlström Tobias

Disputerad i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping därefter en post.doc på Handelshögskolan i Göteborg. Idag anställd deltid som forskare på CKF och deltid som utredare på hälso- och sjukvårdsenheten vid Landstinget Dalarna.

Edman Kristina

Leg tandhygienist, vik. vårdutvecklare Folktandvården Dalarna. Arbetar på specialisttandvården Manhem Falun samt folktandvården Dalarnas kansli

Ericson Jenny

Barnsjuksköterska, disputerade den 18 januari 2018 vid Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Eriksson Lars

Specialist i käkkirurgi, Falu lasarett och doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV), Uppsala Universitet.

Feldreich Tobias

Lokal nodsamordnare vid CKF för region Dalarna. Lektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, Falun och disputerad forskare i medicin med inriktning hepatologi och gastroenterologi vid Karolinska Institutet.

Fischer Sara

ST-läkare Kirurgen Falu Lasarett och doktorand vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Huvudhandledare: Överläkare Lars Kölby, Plastikkirurgen Sahlgrenska Bihandledare: Överläkare Peter Tarnow, Plastikkirurgen Sahlgrenska

Folke Fredrik

Psykolog och psykoterapeut, Allmänpsykiatriska kliniken och psykiatrins utvecklingsenhet, Landstinget Dalarna. Doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap, Psykiatri, Uppsala universitet.

Fridberg Helena

Leg. Sjukgymnast, mag. i sjukgymnastik med inriktning mot beteendemedicin, tidigare verksam som sjukgymnast med inriktning mot personer med yrsel och ostadighet vid Sjukgymnastiken, Falu lasarett. Från och med september 2016 är jag nu tjänstledig från sjukgymnastiken och har flyttat till Högskolan Dalarna där jag har fått en doktorandtjänst.

Gesar Berit

Leg. sjuksköterska, fil. mag. och vårdutvecklare på Ortopedkliniken Falu lasarett och doktorand vid Institutionen Kliniska vetenskaper, avd. för ortopedi, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet. Disputerar den 31 maj kl. 13.00 vid Lunds Universitet (Skånes Universitetssjukhus).

Gustavsson Catharina

Leg fysioterapeut och Medicine doktor vid Akademisk Vårdcentral Jakobsgårdarna, Borlänge, Landstinget Dalarna.

Göras Camilla

Anestesisjuksköterska, patientsäkerhetssamordnare OP/AN/IVA kliniken, Falu lasarett. Doktorand vid Örebro universitet, Inst for Health Medical Sciences

Hagman Carina

Specialistsjukgymnast inom Lungmedicin, Med. Dr., verksam vid Fysioterapi och dietistverksamheten Landstinget Dalarna, Falu lasarett. Disputerade september 2016 vid Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi, Uppsala universitet.

Hambraeus Kristina

Överläkare kardiologkliniken Falu Lasarett. Disputerade 2014 vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala universitet.

Hedin Hanne

Överläkare, ortopedkliniken, Falu lasarett. Disputerade 2003 vid Institutionen för Ortopedi, Uppsala universitet.

Hedin Skogman Barbro

Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna och docent vid Örebro Universitet. Aktiv forskare inom området fästingburna infektioner hos barn samt tarm- och blåsstörningar hos barn. Innehar en postdoc tjänst på CKF till och med 2020 och arbetar resterande tid som barnläkare vid Barn och Ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna.

Hellberg Dan

Disputerad kvinnosjukdomar, Uppsala universitet 1987. Docent i obstetrik och gynekologi, Uppsala universitet 1998. Adjungerad professor, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet 2008. Specialist i kvinnosjukdomar 1987.

Hellerstedt Börjesson Susanne

Sjuksköterska på Kirurgkliniken, Falu lasarett och doktorand vid Inst för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Henricson Anders

Överläkare, Ortopedkliniken, Falu lasarett. Disputerade vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet i maj 2008.

Hesselman Susanne

Överläkare på Kvinnokliniken och medicinskt ansvarig för förlossningen Falu Lasarett. Disputerade den 6 oktober 2017 vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Avhandling handlade om långsiktiga komplikationer efter kejsarsnitt för modern. Från 2018 en 40 % Post-Doc tjänst vid CKF. Deltar i undervisning för läkarstudenter Uppsala Universitet. Lokalt ansvarig för EVA studien i Falun (Episiotomy in vacuum assisted delivery).

Hjorth Maria

Sjuksköterska på Magtarmmottagningen, Falu lasarett, är antagen i mars 2016 som doktorand inom de Medicinska Vetenskaperna vid Uppsala Universitet

Holmberg Lars

Barnläkare, arbetar inom barnhälsovården och skolhälsovården i Dalarna. Master of Science in Public Health vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Medicine doktor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Iggman David

Distriktsläkare vid Akademisk Vårdcentral Norslund Svärdsjö, Falun (placerad i Svärdsjö). Doktorerat 2015 vid institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, enheten för Klinisk Nutrition och Metabolism, Uppsala Universitet.

Ingvarsson Mats

Överläkare, Bild- och Funktionsmedicin, Mammografi, Falu Lasarett Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV), Uppsala Universitet

Janeslätt Gunnel

Med dr., MSc, Leg arbetsterapeut anställd på Habiliteringen i Dalarna, har CKF som arbetsplats på halvtid och är anställd forskare på SUF Kunskapscentrum i Uppsala samt associerad till IFV på Uppsala universitet.

Jerdén Lars

Distriktsläkare, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge, som är en av Dalarnas tre akademiska vårdcentraler. Disputerade 2007 vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Docent, Högskolan Dalarna.

Joffer Junia

Utredare vid Hälso- och sjukvårdsenheten, Landstinget Dalarna, samt doktorand vid Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa.

Källberg Ann-Sofie

Leg. Sjuksköterska, vårdutvecklare på Akutkliniken Falun, Lektor vid Akademin utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

Källman Hans-Erik

Specialistregistrerad sjukhusfysiker vid Bild och funktionsmedicin i Dalarna och disputerad 2 februari 2018 vid Institutionen för Radiologi och onkologi vid Uppsala universitet.

Lindblom Anders

Smittskyddsläkare. Disputerade den 26 oktober 2016 vid institutionen för de medicinska vetenskaperna, Uppsala universitet.

Lindström Annika

Överläkare, Postdoc CKF, Falun. Affiliering: Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet, Uppsala. Clinical Research Center, Faculty of Health and Medical Sciencies, Örebro university, Örebro.

Lisspers Karin

Distriktsläkare Gagnefs Vårdcentral, docent i allmänmedicin vid Uppsala universitet och associerad forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala universitet.

Ljungberg Roos Karin

AT-läkare vid Falu Lasarett och doktorand vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin/Reumatologi vid Linköpings Universitet.

Lundgren Cecilia

Sekreterare på CKF

Nilsen Inger

Dietist/ klinisk näringsfysiolog på Mora lasarett. Doktorandtjänst vid Centrum för klinisk forskning januari 2018. Antagen som forskarstuderande vid Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet. Huvudhandledare är Arvo Hänni, överläkare vid Bariatrisk mottagning, Falu lasarett och Överviktsenheten, Akademiska sjukhuset.

Rastad Cecilia

Anställd som sjukgymnast vid Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Falun och som forskare knuten till Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet samt under åren 2002-2017 medarbetare vid Centrum för klinisk forskning Dalarna.

Rodhe Nils

Distriktsläkare vid Britsarvets vårdcentral Falun. Knuten till Inst. för Folkhälso- och vårdvetenskap, Enheten för allmänmedicin, Uppsala universitet.

Rydell Andreas

ST-läkare i allmänmedicin och doktorand på Karolinska Institutet. Forskar på kopplingen mellan nedsatt lungfunktion och kopplingen till kardiovaskulär sjukdom.

Sahlgren Hanna

Specialistläkare Obstetrik och Gynekologi, Kvinnokliniken Falun Processledare för cervixcancerprevention Region Uppsala-Örebro Doktorand, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet.

Schytt Erica

Föreståndare på CKF. Docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa vid Karolinska Institutet, Professor vid Högskulen på Vestlandet i Norge och barnmorska.

Sedelius Helene

Specialistsjuksköterska på onkologmottagningen, Falu lasarett. Antagen i maj 2019 som doktorand inom vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Sjöberg Daniel

Gastroenterolog och överläkare vid Medicinska kliniken Falun-Ludvika. Disputerade 2015 vid institutionen för de medicinska vetenskaperna, Uppsala universitet. Har för närvarande en post doc-tjänst på 50 % vid CKF.

Strömsöe Anneli

Anestesisjuksköterska samt klinisk lektor inom ambulanssjukvården, Dalarna. Forskare på CKF och delaktig i kursen Vetenskapligt förhållningssätt samt handledare för ST-läkare för vetenskapliga projekt inom landstinget Dalarna.

Ställberg Björn

Distriktsläkare, med dr, Gagnefs Akademiska Vårdcentral, associerad forskare Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala universitet.

Svensjö Sverker

Överläkare, Kirurgkliniken, Falu lasarett

Svärd Anna

Överläkare samt biträdande verksamhetschef vid Kliniken för reumatologi, Falu lasarett. Forskare på CKF, med ansvar för kursen Vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare som ges vid CKF och handledare av ST-läkare inom deras vetenskapliga projekt.

Wallin Ahlström Sara

Arbetsterapeut, Barn och Ungdomshabiliteringen Falu lasarett. Doktorand vid Institutionen Hälsa, Vård och Välfärd, Mälardalens Högskola sedan april 2018. Doktorandtjänst 50 % på Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna sedan januari 2019.

Wallin Lars

Forskningschef Landstinget Dalarna, Professor i omvårdnad Högskolan Dalarna, Gästprofessor Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet

Wesström Jan

Överläkare på Kvinnokliniken i Falun. Mestadels verksam inom obstetrik och medicinsk ansvarig för ultraljudsenheten på specialistmödravården. Disputerade 130906 med avhandlingen Sleep Related Movement Disorders - association to pregnancy and menopause vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH), Uppsala universitet (UU). Huvudhandledare Prof. Inger Sundström-Porooma.

Wikström Elisabeth

Dr Elisabeth Wikström is a Postdoctoral Fellow at the Center of Clinical Research, Falun since 2019 and a Senior Consultant at the Department of Obstetrics and Gynecology at Falu Hospital.

Äng Björn

Senior forskare / vetenskaplig rådgivare vid Landstinget Dalarna, Centrum för Klinisk Forskning (CKF), universitetslektor vid Högskolan Dalarna, och docent vid Karolinska Institutet.

Ärnlöv Johan

Professor och ST-läkare inom allmänmedicin

Dela:

Hade du nytta av informationen?