Annerbo Maria

Överläkare på Kirurgkliniken, Falu lasarett och doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Projekt

Kalciumomsättning hos patienter med Graves tyreotoxikos

Graves tyreotoxikos, så kallad giftstruma, är en vanlig sjukdom som drabbar ca 40 av 100 000 invånare varje år. Man kan insjukna när som helst under livet men det är främst kvinnor i 30-40-årsåldern som drabbas.

Kroppen börjar av oklar anledning bilda antikroppar mot sköldkörteln (så kallade autoantikroppar TRAK eller TRAB). Dessa autoantikroppar stimulerar sköldkörteln till att bilda för mycket ämnesomsättningshormon T4. Som en följd av detta kommer hela kroppen att gå på högvarv, ökad puls, ökad kroppstemperatur, viktnedgång och ökad urkalkning av skelettet. En del får även påverkan på ögonen med svullnad kring ögonen, sveda, dubbelseende eller till och med utstående ögon.

Patienter med Graves tyreotoxikos får oftast först behandling med tabletter ( Tacapzol eller Tiotil). Tyvärr får cirka hälften av patienterna tillbaka sin sjukdom och då ger man en mer permanent behandling med så kallad radiojod eller så opererar man bort sköldkörteln.

Vid operation av patienter med Graves tyreotoxikos ser vi att patienterna sjunker mer i serumkalcium efter operationen jämfört med patienter som opereras för vanlig så kallad knölstruma. Detta kan leda till stickningar runt munnen och i fingrarna, i vissa fall även kramper. Orsaken till varför det är så är inte helt kartlagd.

I mitt forskningsarbete arbetar jag med att försöka ta reda på orsaker till varför just giftstrumapatienter sjunker mer i serumkalcium. För att kunna studera detta samlar jag bland annat in blodprover från patienter med giftstruma, undersöker bentätheten och utför funktionsundersökningar på kalciumbalansen, så kallad CiCa- clamping

Jag kommer också att titta på om det finns några genetiska skillnader mellan patienterna med eller utan ögonsymptom.

Vetenskapliga publikationer

Left-shifted relation between calcium and parathyroid hormone in Graves' disease
Annerbo M, Hultin H, Stålberg P, Hellman P
J Clin Endocrinol Metab. 2014 Feb;99(2):545-51. doi: 10.1210/jc.2013-2500. Epub 2013 Nov 18.

Management of Grave's disease is improved by total thyroidectomy
Annerbo M, Stålberg P, Hellman P
World J Surg 2012 Aug;36(8):1943-6. doi: 10.1007/s00268-012-1617-x

Avhandling

Calcium Homeostasis in Patients with Graves' Disease

Hade du nytta av informationen?