Ärnlöv Johan

Professor och ST-läkare inom allmänmedicin.

Johan Ärnlöv tog läkarexamen 1998 och disputerade 2002 vid Uppsala Universitet.

Under 2004 hade han en postdoktjänst vid Framingham Heart Study vid Boston University, USA.

I juni 2009 utnämndes han till docent i Kardiovaskulär Epidemiologi vid Uppsala Universitet.

Johan Ärnlövs forskning har de senaste åren fått stora externa anslag i nationell och internationell konkurrens.

Han har idag en 6-årig forskartjänst genom Vetenskapsrådet, arbetar halvtid som läkare på Norslunds vårdcentral i Falun och undervisar på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna.

Sedan 1 februari 2015 är Johan Ärnlöv Professor i Medicinsk Vetenskap vid Högskolan Dalarna.

Johan Ärnlöv är kardiovaskulär epidemiolog och hans forskning syftar till en ökad förståelse av det komplicerade samspelet mellan njuren och hjärt-kärlträdet.

Redan för 10 år sedan visade hans forskning att individer med endast minimala tecken till njurskada hade en dubblerad risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Han har sedan dess fortsatt kartlägga nya aspekter av dessa samband.

De senaste åren är Johan Ärnlövs forskning fokuserad på att med ny spjutspetsteknologi upptäcka nya, kliniskt relevanta, njurskademarkörer i blod eller urin som kan förbättramöjligheterna att identifiera individer med ökad risk för att försämras i sin njurfunktion eller för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. För att på bästa sätt uppnå detta mål samarbetar han med forskare inom många olika vetenskapliga discipliner i Sverige, Europa, USA och Kina.

Johan Ärnlöv deltar aktivt i flera nationella och internationella forskningskonsortier.

Han handleder ett flertal doktorander och postdoktorala forskare vid olika lärosäten.

Johan Ärnlövs forskning har lett till mer än 150 vetenskapliga publikationer varav flera världsledande vetenskapliga tidskrifter som New England Journal of Medicine, Lancet och JAMA.

Extern länk till Högskolan Dalarna - Johan Ärnlöv

Hade du nytta av informationen?