Bergqvist Yngve

Yngve Bergqvist, professor, Avd för klinisk kemi, Falu lasarett, Högskolan Dalarna.

Disputerade vid Uppsala universitet 1983 på avhandlingen:

Determination of Chloroquine and its metabolites in various biological tissues and an evaluation of its disposition in man

Docent;  Analytisk kemi, Uppsala Universitet 1985.

Professor; Analytisk kemi, Högskolan Dalarna 2004 och Professor emeritus 2011.

Gjorde en post doc under 1987 vid Centers for Disease Control (CDC) Atlanta, USA.

Arbetat som sjukhuskemist vid Falu lasarett under åren 1971 – 2011 och var verksamhetschef för klinisk kemi/transfusion med under 1985- 1995.

Under åren 1995 – 2004 var jag lektor vid Högskolan Dalarna och arbetade 50 procent vid Falu lasarett. Sista åren vid Högskolan Dalarna var jag programansvarig för BMA utbildningen.

Har handlett 5 doktorander inom bioanalytisk kemi vid Högskolan Dalarna/Uppsala universitet. Gruppens forskningsprojekt var att mäta läkemedel mot tropiska sjukdomar efter provtagning av blod till filterpapper.

Ett av gruppens forskningsprojekt var att utveckling av kromatografiska metoder för mätning av melatonin i plasma/saliv/urin hos patienter med sömnstörningar i samarbete med Jan Ulfberg vid sömn laboratoriet i Avesta.

Är biträdande handledare till Paul Kalliokoski, distriktsläkare i hans avhandling om studier av vitamin D och muskelkraft hos invandrar kvinnor.

Är en av landstingets ledamöter i Regionala forskningsnämnden (RFR)

Publikationer

Förste fattare till ca 30 publikationer och medförfattare i ca 70 publikationer. Författare till 2 review artiklar om provtagning (Dried blood spot) och efterföljande kromatografiska mätningar av främst läkemedel mot tropiska sjukdomar.

Hade du nytta av informationen?