Björling Karin

Samordnare och projektledare på FoU.

Björling Karin

I Karins ansvarsområden ingår samordning av utlämnande av personuppgifter i forskningssyfte, etikprövningar, PUB-avtal kopplade till forskning, allmänt regulatoriskt stöd, Sussa/FVIS Forskningsstöd samt ett antal projekt som utvecklar stödet till forskningen i regionen. 

Hade du nytta av informationen?