Cecilia Brundin Pettersson

Cecilia har en fil. Mag i kemi från Uppsala Universitet samt en fil. Kan i Nutrition från Stockholms Universitet. Cecilia arbetar som behandlare på Dala ABC ätstörningsenheten för vuxna för Region Dalarna.

Sedan flera år finns ett engagemang inom området ”ätstörning i samband med graviditet och småbarnstid”. Cecilia verkar även som koordinator för Ätsam – det samarbete som finns inom region Dalarna mellan ätstörningsenheten, mödra- och barnhälsovården med fokus på att utveckla vården för drabbade kvinnor. Ätsam startade runt 2014 och Cecilia har varit med i arbetet från början. Forskningsmässigt är stort fokus på gravida med ätstörningsproblematik där en studie startar under våren inom Uppsala region i samarbete med forskare från bl a Uppsala Universitet. Studien är en intervjustudie och planeras fortsätta inom region Dalarna.

Länk till personkort i ResearchWeb: https://www.researchweb.org/is/ckfuu/user/326646

Hade du nytta av informationen?