Dahle Nina

ST-läkare i Allmänmedicin vid Grycksbo vårdcentral och doktorand vid Uppsala universitet, med ett doktorandprojekt kring olika aspekter av 24-timmars blodtrycksmätning. Deltagare i Nationella forskarskolan i allmänmedicin, grupp 10.

Dahle Nina

Projekt

Ambulatory blood pressure monitoring in outpatients with peripheral arterial disease and in general population

Hjärtkärlsjukdom är den vanligaste orsaken till död i världen, och i västvärlden står dessa sjukdomar för nära 20 % av de totala sjukvårdskostnaderna. I flertalet fall är ateroskleros (“åderförkalkning”) den grundläggande mekanismen bakom dessa sjukdomstillstånd. En vanlig sjukdom som orsakas av ateroskleros är perifer kärlsjukdom. Perifer kärlsjukdom karakteriseras av blodkärl utanför hjärtat täpps till eller blir trängre till följs av åderförkalkning. Detta kan till exempel drabba artärerna i benen, i halskärlen eller till njurarna. Ett vanligt symtom när detta drabbar artärerna i benen, vid så kallad ”fönstertittarsjuka”, är värk vid ansträngning som lättar vid vila - claudicatio. Vid 60-års ålder har ca 20 % i Sverige perifer kärlsjukdom och risken ökar med stigande ålder. De flesta har inga symtom alls men eftersom åderförkalkningen ofta är generell har dessa patienter hög risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Behandling av traditionella riskfaktorer (högt blodtryck, diabetes, rökning, förhöjda blodfetter och fetma) har en central roll i förebyggande av de aterosklerosrelaterade sjukdomarna. Högt blodtryck är en av de viktigaste riskfaktorerna och 24-timmars blodtrycksmätning används i allt större utsträckning för att ställa diagnosen och utvärdera behandlingseffekt. Hur mycket 24-timmars blodtrycksmätning tillför hos perifert kärlsjuka patienter är ännu inte så väl studerat. I projektet SAVa (Study of Atherosclerosis in Vastmanland) ingår två stora delprojekt: VaMIS (Vastmanland Myocardial Infarction Study) och PADVa (Peripheral Arterial Disease in Vastmanland). Det övergripande syftet med SAVa-projektet är att öka kunskapen om olika aspekter av åderförkalkningssjukdomar. I detta doktorandprojekt använda PADVa-kohorten som inkluderat konsekutiva patienter som remitterats till ultraljudslaboratoriet på Kärlkliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås på¨grund av känd eller misstänkt kärlsjukdom och som uppfyllde minst ett av följande kriterier:

  1. claudicatio-besvär och ankel-arm-index på ≤ 0,9 i symtomatisk nedre extremitet
  2. claudicatio-besvär och ultraljudsfynd i form av stenoserande artärförändring i symtomatisk nedre extremitet
  3. minst lindrig stenos eller ocklusion i någon av de inre halsartärerna (oavsett symtom).

Syftet är att undersöka olika aspekter samt utvärdera den kliniskt nyttan av 24-timmars blodtrycksmätning hos patienter med perifer kärlsjukdom.

Publikationer

Alla länkar är externa.

Poorly controlled ambulatory blood pressure in outpatients with peripheral arterial disease
Dahle N, Skau E, Leppert J, Ärnlöv J, Hedberg P.
Upsala Journal of Medical Sciences, Vol. 126 No. 1 (2021). doi: https://doi.org/10.48101/ujms.v126.7609

Marked improvement of overall survival in mantle cell lymphoma: a population based study from the Swedish Lymphoma Registry.
Abrahamsson A, Dahle N, Jerkeman M.
Leuk Lymphoma. 2011 Oct;52(10):1929-35. doi: 10.3109/10428194.2011.587560. Epub 2011 Jun 24.

Hade du nytta av informationen?