Dahlström Tobias

Analyschef på Region Dalarna, disputerade i nationalekonomi 2009 på Jönköping International Business School och var därefter post.doc på handelshögskolan vid Göteborgs Universitet till 2011. Är associerad forskare på institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. I dagsläget även ordförande i den nationella samverkansgruppen för uppföljning och analys inom kunskapsstyrningssystemet.

Nuvarande forskning rör ersättningssystem i hälso- och sjukvården, vilket kombineras med utredningsuppdrag rörande bland annat verksamhetsuppföljning samt utformningen av interventioner i sjukvårdssystemet för att underlätta uppföljning.

Tidigare forskning har främst rört korruption samt prissättning och efterfrågan baserad på kvalitet.

Hade du nytta av informationen?