Edman Kristina

Med Dr, arbetar som Forskningsstrateg och Vårdutvecklare i Folktandvården Dalarna, Falun.  Tandhygienistexamen 1983. Affiliering: Institutionen för Käkkirurgi, Medicinska fakulteten, Uppsala Universitet.

Edman Kristina

Projekt

Disputerade i april 2016 med avhandlingen "Epidemiological studies of Oral Health, development and influencing factors in the county of Dalarna, Sweden 1983-2013" vid Uppsala Universitet.

Tandhälsan, med avseende på de två vanligaste sjukdomarna karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossning), har förbättrats avsevärt de senaste decennierna. Detta visar sig också genom att fler personer behåller sina egna tänder högt upp i ålder, de allra flesta livet ut.

Men, även om tandhälsan generellt har förbättras ser vi försämringar gällande framför allt tandlossning, men även karies och det finns skillnader mellan olika grupper. Lågutbildade och låginkomsttagare har i högre utsträckning en sämre tandhälsa.

Tandhälsa har traditionellt mätts som frånvaro av sjukdomar i munnen. Under de senaste årtiondena har dock synen på tandhälsa förändrats och olika tillvägagångssätt att mäta hur människors mun- och tandhälsa påverkar livskvaliteten har utvecklats.

Mun- och tandhälsan är en del av allmänhälsan och bidrar också till en god folkhälsa. För att kunna planera för en god tandhälsa för befolkningen krävs data som visar det aktuella munhälsoläget samt den utveckling som skett. Det ger oss möjligheter att försöka förstå hur framtiden kan se ut genom att olika trender kan upptäckas.

I Dalarna har munhälsoundersökningar gjorts vart 5:e år sedan 1983. Kristina har medverkat i genomförandet av dessa 2008, 2013 och 2018.

Vetenskapliga publikationer

Samtliga länkar är externa.

Oral health care beliefs among care personnel working with older people - follow-up of oral care education provided by dental hygienists
Edman K, Wardh I
Int J Dent Hyg 2022 Vol. 20 Issue 2 Pages 241-248
DOI: 10.1111/idh.12588

Periodontal health and disease in an older population: A 10-year longitudinal study
Edman K ,  Norderyd O, Holmlund A.
Community Dent Oral Epidemiol. 2021-05-30 https://doi.org/10.1111/cdoe.12656

Caries disease among an elderly population – a 10 year longitudinal study
Edman K, Holmlund A, Norderyd O.
Int J Dent Hygiene. 2021;00:1–10. https://doi.org/10.1111/idh.12490

Influence of smoking on periodontal healing one year after active treatment.
Naji A, Edman K, Holmlund A.
J Clin Periodontol 2020; 47: 343-50.

Attitudes to dental care, Sweden 2003-2013, and clinical correlates of oral health-related quality of life in 2013.
Edman K, Holmlund A, Nordstrom B, Ohrn K.
International journal of dental hygiene 2018; 16: 257-66.

Prevalence of dental caries and influencing factors, time trends over a 30-year period in an adult population. Epidemiological studies between 1983 and 2013 in the county of Dalarna, Sweden
Edman K, Öhrn K, Nordström B, Holmlund A
Acta Odontol Scand. 2016;74(5):385-92

Trends over 30 years in the prevalence and severity of alveolar bone loss and the influence of smoking and socio-economic factors--based on epidemiological surveys in Sweden 1983-2013 
Edman K, Öhrn K, Nordström B, Holmlund A, Hellberg D
Int J Dent Hyg. 2015 Nov;13(4):283-91. doi: 10.1111/idh.12164. Epub 2015 Jul 27

Comparison of oral status in an adult population 35-75 year of age in the county of Dalarna, Sweden in 1983 and 2008
Edman K, Ohrn K, Holmlund A, Nordström B, Hedin M, Hellberg D
Swed Dent J. 2012;36(2):61-70

 

Avhandling

Epidemiological studies of Oral Health, development and influencing factors in the county of Dalarna, Sweden 1983–2013 

Hade du nytta av informationen?