Enarsson Malin

ST-läkare allmänmedicin. Doktorand Karolinska Institutet, skriver sin avhandling om fysisk aktivitet och dess koppling till proteinmarkörer i blodet och tarmens bakterieflora.

Enarsson Malin

Sedan juni 2021 doktorand på Karolinska Institutet. Målet med doktorandprojekt är att utforska och försöka identifiera nya mekanismer som kan förklara de hjärt-kärlskyddande effekterna av fysisk aktivitet.

Projektet baserar på studiecohorterna POEM (The Prospective investigation of Obesity, Energy and Metabolism), ULSAM (Uppsala Longitudinal Study of Adult Men) och SCAPIS (The Swedish CardioPulmonary bioImage Study), med detaljerad data på fysisk aktivitet och avancerade mätningar på blodets proteiner och tarmens bakterieflora.

Ny avancerad teknik har gjort det möjligt att göra storskaliga mätningar av proteiner och tarmflora som genererar stor mängd biologisk data som inte varit tillgänglig tidigare. Det ger nya möjligheter att utforska samspel mellan cellbiologi och sjukdom. Genetisk data kommer att användas för att undersöka om fynd från projekten är kausalt kopplade till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar.

Om doktorandprojektet är framgångsrikt skulle det i förlängningen kunna förbättra prevention, diagnostik och behandling av hjärt-kärlsjukdom samt en förbättrad folkhälsa.

Handledare: Johan Ärnlöv, Christoph Nowak, Tobias Feldreich, Hanna Brooke.

Publicerade artiklar

samtliga länkar är externa

Association between Cardiorespiratory Fitness and Circulating Proteins in 50-Year-Old Swedish Men and Women: a Cross-Sectional Study
Enarsson M., Feldreich T., Byberg L., Nowak C., Lind L., Ärnlöv, J.
Sports Medicine - Openvolume 7, Article number: 52 (2021) DOI: https://doi.org/10.1186/s40798-021-00343-5

Examining mindfulness as a predictor of weight loss - Findings from the DIABEGG study.
Fuller NR, Sainsbury A, Caterson ID, Enarsson M, Denyer G, Manns C, Swinbourne J, Q da Luz F, Fong M, Markovic TP.
Obes Res Clin Pract. 2017 Jan-Feb;11(1):88-96. Epub 2016 Apr 1. doi:10.1016/j.orcp.2016.03.004

Hade du nytta av informationen?