Feldreich Tobias

Feldreich Tobias

Lektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, Falun och disputerad forskare i medicin med inriktning hepatologi och gastroenterologi vid Karolinska Institutet.

Tidigare forskning har främst berört experimentell metodutveckling och studium av neuroendokrina mekanismer relaterat till inflammatoriska tillstånd i magtarmkanalen. Nuvarande forskning behandlar epidemiologiska aspekter av samspelet mellan njurar och hjärtkärlsystemet och identifikation av nya biomarkörer för njur- och hjärtkärlsjukdom med användning av tekniker inom proteomics och metabolomics.

Publikationer

Circulating proteins as predictors of cardiovascular mortality in end-stage renal disease.
Tobias Feldreich, Christoph Nowak, Tove Fall, Axel Carlsson, Juan-Jesus Carrero, Jonas Ripsveden, Abdul Rashid Qureshi, Olof Heimbürger, Peter Barany, Peter Stenvinkel, Nicolas Vuilleumier, Philip Kalra, Darren Green, Johan Ärnlöv.
J Nephrol. 2019 Feb;32(1):111-119.

Endothelial dysfunction is associated with impaired lung function in two independent community cohorts.
Andreas Rydell, Christer Janson, Karin Lisspers, Björn Ställberg, Christoph Nowak, Axel Carlsson, Tobias Feldreich, David Iggman, Lars Lind, Johan Ärnlöv.
Respir Med. 2018 Oct;143:123-128.

Dendritic cell maturation in the corneal epithelium with onset of type 2 diabetes is associated with tumor necrosis factor receptor superfamily member 9.
Neil Lagali, Reza Badian, Xu Liu, Tobias Feldreich, Johan Ärnlöv, Tor Paaske Utheim, Lars Dahlin, Olov Rolandsson.
Sci Rep. 2018 Sep 24;8(1):14248.

Pregnancy‐associated plasma protein A and mortality in haemodialysis.
Erik Nilsson, Tobias Feldreich, Peter Stenvinkel, Johan Ärnlöv.
Eur J Clin Invest. 2018 Aug;48(8):e12959.

Multiplex proteomics for prediction of major cardiovascular events in type 2 diabetes. Christoph Nowak, Axel Carlsson, Johan Östgren, Fredrik Nyström, Moudud Alam, Tobias Feldreich, Johan Sundström, Juan-Jesus Carrero, Jerzy Leppert, Pär Hedberg, Egil Henriksen, Antonio Cordeiro, Vilmantas Giedraitis, Lars Lind, Erik Ingelsson, Tove Fall, Johan Ärnlöv.
Diabetologia. 2018 Aug;61(8):1748-1757.

Use of Proteomics To Investigate Kidney Function Decline over 5 Years.
Axel Carlsson, Erik Ingelsson, Johan Sundström, Juan-Jesus Carrero, Stefan Gustafsson, Tobias Feldreich, Markus Stenemo, Anders Larsson, Lars Lind, Johan Ärnlöv.
Clin J Am Soc Nephrol. 2017 Aug 7;12(8):1226-1235.


Tobias Feldreich, Axel Carlsson, Johanna Helmersson-Karlqvist, Ulf Risérus, Anders Larsson, Lars Lind, Johan Ärnlöv.
Cardiorenal Med. 2017 Jun;7(3):245-254.

The association between serum cathepsin L and mortality in older adults.
Tobias Feldreich, Axel Carlsson, Ulf Risérus, Anders Larsson, Lars Lind, Johan Ärnlöv.
A
therosclerosis. 2016 Nov;254:109-116.

Neuropeptide S inhibits gastrointestinal motility and increases mucosal permeability through nitric oxide.
Wan Saudi, Abdul Halim, Rudholm-Feldreich Tobias, Linda Gillberg, Evelina Rosenqvist, Anders Tengholm, Magnus Sundbom, Urban Karlbom, Erik Näslund, Dominic Webb, Marcus Sjöblom, Per Hellström.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2015 Oct 15;309(8):G625-34.

The type 2 CCK/gastrin receptor antagonist YF476 acutely prevents NSAID-induced gastric ulceration while increasing iNOS expression.
Dominick Webb, Tobias Feldreich, Linda Gillberg, Elvar Theodorsson, Gareth Sanger, Colin Campbell, Malcolm Boyce, Erik Näslund, Per Hellström. Naunyn Schmiedebergs.
Arch Pharmacol. 2013 Jan;386(1):41-9.

Release of regulatory gut peptides somatostatin, neurotensin and vasoactive intestinal peptide by acid and hyperosmolal solutions in the intestine in conscious rats.
Tobias Rudholm Feldreich, Bertil Wallin, Elvar Theodorsson, Erik Näslund, Per Hellström.
Regul Pept. 2009 Jan 8;152(1-3):8-12.

Bravo capsule system optimizes intragastric pH monitoring over prolonged time: effects of ghrelin on gastric acid and hormone secretion in the rat.
Tobias Rudholm Feldreich, Per Hellström, Elvar Theodorsson, Colin-Allan Campbell, Peter-Geoffrey McLean, Erik Näslund.
World J Gastroenterol. 2008 Oct 28;14(40):6180-7.

Little or no ability of obestatin to interact with ghrelin or modify motility in the rat gastrointestinal tract.
AK Bassil, Ylva Häglund, J Brown, Tobias Rudholm Feldreich, Per Hellström, Erik Näslund, E Lee, GJ Sanger.
Br J Pharmacol. 2007 Jan;150(1):58-64.

Avhandling

Gastric acid secretion and gut peptides: mechanisms involved in inflammatory response

Hade du nytta av informationen?