Fischer Sara

ST-läkare Kirurgen Falu Lasarett och doktorand vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Huvudhandledare: Överläkare Lars Kölby, Plastikkirurgen Sahlgrenska Bihandledare: Överläkare Peter Tarnow, Plastikkirurgen Sahlgrenska

Fischer Sara

Projekt

Sagittal synostos – kirurgiska resultat och långtidsuppföljning

I min forskning studerar jag patienter med båtskalle, så kallad sagittal synostos. Det föds cirka 40 barn per år i Sverige med sagittal synostos, som orsakas av en fusion mellan två av skallens benplattor i fosterlivet. Det medför att dessa barn får en smal och avlång huvudform. Orsaken till att benplattorna fusioneras är inte känd.

Båtskalle förekommer mer ofta hos pojkar än flickor. Redan vid 4-5 månaders ålder opereras barnen, då de kirurgiska metoder som används är mer skonsamma vid tidig ålder jämfört med om barnet är äldre.

Om ingen operation utförs kan det medföra ett ökat intrakraniellt tryck och hjärnan får inte det utrymme den behöver för att växa. Dessutom kan ett avvikande utseende få negativ inverkan på barnets sociala utveckling.

I Sverige opereras patienter med båtskalle på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och på Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala. I Göteborg har man opererat synostospatienter i många år vilket innebär att där finns ett stort material tillbaka i tiden. Det är ovanligt att ett center har opererat ett så stort antal barn under så många år och resultaten är därför mycket spännande även ur internationell synvinkel.

Först koncentrerar jag min forskning på att jämföra intrakraniell volym samt cefaliskt index hos patienter och normala barn, före respektive efter operation. Därefter utvärderar jag olika kirurgiska tekniker som idag används i Sverige (Göteborg och Uppsala) och internationellt.

 

Vetenskapliga publikationer

Alla länkar nedan är externa.

In search of a single standardised system for reporting complications in craniofacial surgery: a comparison of three different classifications.
Paganini A, Bhatti-Söfteland M, Fischer S, Kölby D, Hansson E, O'Hara J, Maltese G, Tarnow P, Kölby L.Paganini A, et al. J Plast Surg Hand Surg. 2019 Dec;53(6):321-327. doi: 10.1080/2000656X.2019.1626736. Epub 2019 Jun 12.J Plast Surg Hand Surg. 2019. PMID: 31187676

Craniotomy of the Fused Sagittal Suture Over the Superior Sagittal Sinus Is a Safe Procedure
Kölby D, Fischer S, Arab K, Maltese G, Olsson R, Paganini A, Tarnow P, Kölby L
The Journal of craniofacial surgery 2017;28(3):650-3

Comparison Between Two Different Isolated Craniosynostosis Techniques: Does It Affect Cranial Bone Growth?
Arab K, Fischer S, Bahtti-Softeland M, Maltese G, Kolby L, Tarnow P
J Craniofac Surg. 2016 Jul;27(5):e454-7. doi: 10.1097/SCS.0000000000002769

Comparison of Intracranial Volume and Cephalic Index After Correction of Sagittal Synostosis With Spring-assisted Surgery or Pi-plasty
Fischer S, Maltese G, Tarnow P, Wikberg E, Bernhardt P, Kölby L
J Craniofac Surg. 2016 Mar;27(2):410-3. doi: 10.1097/SCS.0000000000002519

Spring-assisted surgery in the treatment of sagittal synostosis: A systematic review
Maltese G, Fischer S, Strandell A, Tarnow P, Kölby L
J Plast Surg Hand Surg. 2015 Jun;49(3):177-82. doi: 10.3109/2000656X.2014.981268. Epub 2015 Feb 12.

Intracranial volume is normal in infants with sagittal synostosis
Fischer S, Maltese G, Tarnow P, Wikberg E, Bernhardt P, Tovetjärn R, Kölby L
J Plast Surg Hand Surg. 2015 Feb;49(1):62-4. doi: 10.3109/2000656X.2014.971804. Epub 2014 Nov 3

Psychosocial conditions in adults with Crouzon syndrome: a follow-up study of 31 Swedish patients
Fischer S, Tovetjärn R, Maltese G, Sahlin PE, Tarnow P, Kölby L
J Plast Surg Hand Surg. 2014 Aug;48(4):244-7

Children with Apert syndrome as adults: a follow-up study of 28 Scandinavian patients
Tovetjärn R, Tarnow P, Maltese G, Fischer S, Sahlin PE, Kölby L
Plast Reconstr Surg. 2012 Oct;130(4):572e-576e

Hade du nytta av informationen?