Folke Fredrik

Psykolog och psykoterapeut, Allmänpsykiatriska kliniken och psykiatrins utvecklingsenhet, Landstinget Dalarna. Doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap, Psykiatri, Uppsala universitet.

Fredrik Folke, Psykolog och psykoterapeut, Allmänpsykiatriska kliniken och psykiatrins utvecklingsenhet, Landstinget Dalarna. Doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap, Psykiatri, Uppsala universitet.

Psykisk ohälsa kan behandlas framgångsrikt med psykologiska metoder, bland annat med olika former med Kognitiv Beteendeterapi (KBT).

En stor andel patienter inom psykiatrin önskar psykologisk behandling men tillgången till evidensbaserad psykologisk behandling är begränsad, särskilt inom den akuta psykiatriska heldygnsvården. I vår forskning undersöker vi införandet av psykologiska interventioner för personer med svår psykisk ohälsa inom akut heldygnsvård.

In English:

Psychological treatments (e.g., CBT) are well established and evidence based for a number of mental health conditions. Many patients wish to receive psychological treatment but the access to such is restricted, especially in acute inpatient settings.

In our research we study the implementation of psychological interventions for persons with severe mental illness in acute inpatient settings.

Vetenskapliga publikationer

Alla länkar är externa.

Behavioral Activation Between Acute Inpatient and Outpatient Psychiatry: Description of a Protocol and a Pilot Feasibility Study
Folke F, Hursti T, Tungström S, Söderberg P. Ekselius L, Kanter J
Cognitive and Behavioral Practice, 22, 468-480

Behavioral activation in acute inpatient psychiatry: A multiple baseline evaluation
Folke F, Hursti T, Tungström S, Söderberg P, Kanter J, Kuutmann K, Olofsson H, Ekselius L
Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 46, 170-181. DOI: 10.1016/j.jbtep.2014.10.006

Integrating behavioural activation into acute inpatient services 
Folke F, Kanter J, Ekselius L
Journal of Psychiatric Intensive Care. 2016.

Acceptance and Commitment Therapy for Depression: A Preliminary Randomized Clinical Trial for Unemployed on Long-Term Sick Leave
Folke F, Parling T, Melin L
Cognitive and Behavioral Practice, 19, 583-594. 

Exposure and Response Prevention in the Treatment  of Body Dysmorphic Disorder: A Case Series
Folke F, Von Bahr M, Assadi-Talaremi V, Ramnerö J
Pragmatic Case Studies in Psychotherapy, 8, 255-287

A randomized controlled trial of the illness management and recovery program for persons with schizophrenia
Färdig R, Lewander T, Melin L, Folke F, Fredriksson A
Psychiatric Services

Exposure Therapy -- What Is It That We Are Selling?
Ramnerö J, Folke F
Pragmatic Case Studies in Psychotherapy, 8, 296-301.

A learning theory account of depression
Ramnerö J, Folke F, Kanter J
Scandinavian journal of psychology, 57, 73-82

Hade du nytta av informationen?