Gesar Berit

Med Dr, Leg sjuksköterska med specialistutbildning i Vård av Äldre, Region Dalarna (berit.h.gesar@regiondalarna.se) samt Med. Dr i vårdvetenskap med inriktning ortopedi. Disputerade i maj 2018 med avhandlingen The recovery process after a hip fracture of healthy patients, 65 years and older.

Gesar Berit

Jag har arbetat som lektor på Högskolan Dalarna i sjuksköterskeprogrammet samt i specialistutbildningen Vård av Äldre (2018-2021). Har sedan 2021 en tjänst som specialistsjuksköterska och verksamhetsutvecklare på ortopediska kliniken i Falun.

Deltar för närvarande med en nationell arbetsgrupp för socialstyrelsen med syfte att ta fram bästa evidens för omvårdnad och behandling för patienter med höftfraktur (NAG).

Sitter med i styrelsen för ortopediska sjuksköterskor i Sverige (OSiS), samt i redaktionsrådet för omvårdnadsmagasinet (svensk sjuksköterskeförening).

Använder kunskaper från doktorandstudierna för att sammanställa och implementera bästa möjliga evidens som underlag för klinisk omvårdnad och behandling.

1985 Leg. Sjuksköterska, Kandidatexamen. Sjuksköterska, ortopedkliniken Falun 1986-2018

2013 Filosofie Magister examen, 60 hp. Högskolan Dalarna

2013 Specialist sjuksköterskeexamen vård av äldre, Högskolan Dalarna

2018 Doktorsexamen, medicinsk vetenskap, klinisk medicin med inriktning ortopedi

2018-ff Klinisk lektor; Högskolan Dalarna 50% och ortopediska kliniken Falun 50%. Är lärare i Sjuksköterskeprogrammet samt i Specialistutbildning vård av äldre för sjuksköterskor.

Vetenskapliga publikationer

Older patients' perception of their own capacity to regain pre-fracture function after hip fracture surgery - an explorative qualitative study 
Gesar B, Hommel A, Hedin H, Bååth C 
Int J Orthop Trauma Nurs. 2017 Feb;24:50-58. doi: 10.1016/j.ijotn.2016.04.005. Epub 2016 May 3

Hip fracture; an interruption that has consequences four months later. A qualitative study
Gesar B, Baath C, Hedin H, Hommel A
Int J Orthop Trauma Nurs. 2017 Aug;26:43-48. doi: 10.1016/j.ijotn.2017.04.002. Epub 2017 Apr 9

Patient-reported outcomes at acute hospital stay and four months after hip fracture surgery. A register and questionnaire study
Gesar B, Baath C, Hedin H, Hommel A 
European Journal for Person Centered Healthcare 2018 Vol 6 Issue 1 pp 119-127 
Not available in open access, please contact the author for PDF.

Konferensbidrag

Keynote speaker. European Academy of Nursing Science and the Swedish Society of Nursing Summer Conference 2017: The future Direction of European Nursing and Nursing Research. Rubrik: Absence of fundamentals of nursing care and psychological support could be a reason for dependency four months after a hip fracture surgery. BMC Nursing 2017, 16(Suppl 1):32. doi 10.1186/s12912-017-0218-2

Avhandling

The recovery process after a hip fracture of healthy patients, 65 years and older - perceptions, abilities, and strategies

Nyckelord; Deskriptiv statistisk analys, gerontologi samt socio gerontologi, höftfraktur, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad, person centrerad vård, återhämtning.

Hade du nytta av informationen?