Karl Gummesson

Disputerad forskare på KTH inom industriell ekonomi och organisation med inriktning arbetsvetenskap. Karl är utbildad hälsovetare med en masterexamen inom organisation och ledarskap vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Han bedriver i nuläget forskning inom psykosocial arbetsmiljö och har därtill bedrivit forskning inom fysisk arbetsmiljö. Han har sedan 2017 en tjänst inom Region Dalarna där han arbetar med utvecklingsledning, projektledning, utredningar och grupp- omvärlds- och organisationsanalyser. Karl är nu anställd vid Ledningsstöd och strategi på Analysavdelningen, Region Dalarna.

Gummesson Karl

Karls forskning omfattar psykosocial arbetsmiljö i slutenpsykiatri, avvikelsehantering, variation av skadlig exponering, interventioner och fallstudier. Forskningen är främst beteendevetenskaplig där områden som attitydförändring, motivation och nya tekniska åtgärder för lärande i arbetslivet är centralt. I tidigare studier användes därtill metoden PIMEX (Picture mix exposure). I forskningen mäts skadlig exponering i realtid samtidigt som arbetssituationer filmas. Karls forskning syftar till att skapa förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö och folkhälsa.

Karls avhandling utfördes vid ITM/ INDEK (industriell ekonomi) på KTH 2017.

Avhandling: Gummesson, K. (2017). Training measures and technologies for air contaminant risks (Doctoral dissertation,). KTH: Stockholm.

Länk till avhandlingen

Avhandlingen omfattar studier inom industriella organisationer. Forskningen fokuserades på beteendeförändring, attityder, kunskap och motivation i arbetslivet med inriktning på arbetsmiljö. Interventioner och fallstudier utfördes för att utveckla kontrollmetoder i olika arbetssituationer och minska skadlig exponering samt arbetsmiljörisker. Avhandlingen består av 4 delarbeten/papers. 

Forskningsprojekt

Projekt- Psychosocial work environment within psychiatric institutional care. (Work environment and health)
Projekt - The peak project (Work environment and health)
Projekt - Rehabilitation and role play (Work environment, with focus on rehabilitation)
Projekt - Young individuals at work (Work environment and health)
Projekt - The mining project (Work environment and health)

Vetenskapliga publikationer

Alla länkar är externa.


Occupational safety and health interventions to protect young workers from hazardous work–A scoping review.
Sámano-Ríos, M. L., Ijaz, S., Ruotsalainen, J., Breslin, F. C., Gummesson, K., & Verbeek, J.
Safety science, 113, 389-403. (2019).

Safety and Health Training in Managing Wood Dust - On Safety representatives’ experiences.
Gummesson, K., & Rydell, A.
Stockholm, KTH, 2017.

Effective measures to decrease air contaminants through risk and control visualization: a study of the effective use of QR codes to facilitate safety training.
Gummesson, Karl.
Safety Science, 2016, Vol. 82, 120-128. Artikel : refereegranskat.

Safety motivation at work : evaluation of changes from six interventions.
Hedlund, Ann, Gummesson, Karl, Rydell, Alexis, Andersson, Ing-Marie.
Safety Science, 2016, Vol. 82, 155-163. Artikel : refereegranskat.

Short-term variation in occupational exposure to air contaminants.
Gummesson, Karl, Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar.
Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2015, Vol. 12, No. 5, 294-301. Artikel : refereegranskat

Safety and Health Training in Managing Wood Dust - On Safety representatives’ experiences. Safety training to reduce wood dust: a work method. In Understanding Small Enterprises (USE 2015).
Gummesson, K., & Rydell, A.
Groningen, The Netherlands, 21-23 October 2015 (pp. 285-292). (2015).

Safety training to reduce wood dust: a work method. In Understanding Small Enterprises (USE 2015).
Gummesson, K., & Rydell, A.
Groningen, The Netherlands, 21-23 October 2015 (pp. 285-292). (2015).

GNES Ergonomics for Sustainability and Growth, Interventions Pedagogical tools to increase safety in the work environment.
Gummesson K, Andersson I-M, Rosén 
Stockholm, NES, 2012.

Övriga rapporter

Framtidens hälso- och sjukvård i Region Dalarna Nulägesanalys.
Mats Andersson, Johan Hallberg, Junia Joffer, Peter Möller, Karl Gummesson, Inga-Britt Gustafsson, Asal Snickar, Marcus Riesel, Stina Danielsson, Katarina Ribicic, Anna Skogberg, Emma Spånberg, Xuefei Yang, Jonas Gummesson, Peter Lund, Prabakaran Rajasekaran, Erik De Geer, Henrik Pederby
Falun: Region Dalarna. (2021)

Avtal och hantering beträffande bårhus, ansvar i kommuner och regioner.
Gummesson, K.
Falun: Region Dalarna. (2019)

Hälso- och sjukvård för asylsökande och nyanlända inom Region Dalarna.
Gummesson, K.
Falun: Region Dalarna. (2018)

Power and governance in the field of sports: A qualitative study of young people with disabilities and their conditions in the sports movement.
Gummesson, K.
Umeå: Umeå University. (2013)

Physical environment in office settings -A review of organizational objectives and physical resources.
Gummesson, K.
Umeå: Umeå University. (2011)

Occupational health care as a resource. A study of occupational health care in Umeå municipality and Västerbotten County Council. 
Gummesson, K.
Umeå: Umeå university, 2010.

Hade du nytta av informationen?