Ulf Hållmarker

Tidigare verksamhetschef och överläkare på Medicinkliniken, Mora lasarett. Disputerade 2015 vid Medicinska fakulteten, Uppsala universitet. FACP.

Även haft uppdrag:

Medlem och ordförande 1995-2002 i Svenska Internmedicinsk förening

Medförfattare i Verksamhetsuppföljning i Internmedicin 2002-2009

SPUR-inspektioner internmedicin 2004-2011

Deltagare i referensgrupp ”Öppna jämförelser” SKL 2006-2009

Ledamot i IPULS styrelse 2006-2010, Stockholm

Ordförande i Regionala forskningsrådet Uppsala-Örebroregionen 2006-2010

Ledamot i nämnden för Statens bredningar för medicinska utvärderingar (SBU) 2008-2009

Ledamot av Dalarnas forskningsråds styrelse 2008-2010

Epidemiologiska studier:

De epidemiologiska studierna i min avhandling 2015 belyser nytta och risk med fysisk aktivitet.  Länk till avhandlingen:  http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:849271

Forskningen har koppling till mitt uppdrag som tävlingsläkare i Vasaloppet.

Studier i avhandlingen och fortsatta studier har skett i samverkan med andra forskare i olika specialiteter såsom kardiologi, onkologi, epidemiologi, idrottsmedicin, lungsjukdomar, psykiatri, neurologi och strokevård samt neurpsykiatri vid Uppsala universitet, Umeå universitet och Lunds universitet.

De huvudsakliga kontakterna sker genom Uppsala Clinical research Center (UCR).

Pågående forskning:

Incidens av insjuknande av skador och sjukdomar under Vasaloppets mass-idrottstävlingar i grenarna ultra-marathon, mountin bike och cross-country skiing.

Därtill studier av dödsorsaker för Vasaloppsåkare som tävlade 1955-57.

Ett arbete om deltagande I Vasaloppet där graviditet utfall med värdering av perinatal utgång.

För framtida studier planeras uttag av en databas med deltagare i Vasaloppets tävlingar 1990-2022.

Vetenskapliga publikationer:

Physical Activity Is Associated With Lower Long-Term Incidence of Anxiety in a Population-Based, Large-Scale Study
Svensson M, Brundin L, Erhardt S, Hållmarker U, James S, Deierborg T
Front Psychiatry. 2021; 12: 714014. Published online 2021 Sep 10.
doi: 10.3389/fpsyt.2021.714014

Delayed Clinical Manifestation of Parkinson’s Disease Among Physically Active: Do Participants in a Long-Distance Ski Race Have a Motor Reserve?
Olsson T T, Svensson M, Hållmarker U, James S, Deierborg T
J Parkinsons Dis. 2020; 10(1): 267–274. Prepublished online 2019 Oct 9. Published online 2020 Jan 13. doi: 10.3233/JPD-191762
J Parkinsons Dis. 2021; 11(1): 373.

Delayed Clinical Manifestation of Parkinson’s Disease Among Physically Active: Do Participants in a Long-Distance Ski Race Have a Motor Reserve?
Olsson T T, Svensson M, Hållmarker U, James S, Deierborg T
J Parkinsons Dis. 2021; 11(1): 373. Prepublished online 2020 Jul 3. Published online 2021 Feb 2. doi: 10.3233/JPD-200004 J Parkinsons Dis. 2020; 10(1): 267–274.

Long-Distance Skiing and Incidence of Hypertension: A Cohort Study of 206 889 Participants in a Long-Distance Cross-Country Skiing Event
Andersen K, Hållmarker U, James S, Sundström J
2020 Mar 3;141(9):743-750. Epub 2020 Jan 6.PMID: 31902224
doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.042208. 

Physical Activity Reduces Epilepsy Incidence: a Retrospective Cohort Study in Swedish Cross-Country Skiers and an Experimental Study in Seizure-Prone Synapsin II Knockout Mice
Ahl M, Avdic U, Compagno Strandberg M, Chugh D, Andersson E, Hållmarker U, James S, Deierborg T, Ekdahl C T
Sports Med Open. 2019 Dec; 5: 52. Published online 2019 Dec 16.
doi: 10.1186/s40798-019-0226-8

Long-Term Incidence of Atrial Fibrillation and Stroke Among Cross-Country Skiers
Svedberg N, Sundström J, James S, Hållmarker U, Hambraeus K, Andersen K
2019 Sep 10;140(11):910-920. Epub 2019 Aug 26. 
doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.039461.

Midlife physical activity is associated with lower incidence of vascular dementia but not Alzheimer’s disease
Hansson O, Svensson M, Gustavsson A M, Andersson E, Yang Y, Nägga K, Hållmarker U, James S, Deierborg T
Alzheimers Res Ther. 2019; 11: 87. Published online 2019 Oct 20.
doi: 10.1186/s13195-019-0538-4

Asthma and Asthma Medication Are Common among Recreational Athletes Participating in Endurance Sport Competitions
Näsman A, Irewall T, Hållmarker U, Lindberg A, Stenfors N
Can Respir J. 2018; 2018: 3238546. Published online 2018 Jun 21.
doi: 10.1155/2018/3238546

Survival and incidence of cardiovascular diseases in participants in a long-distance ski race (Vasaloppet, Sweden) compared with the background population.
Hållmarker U, Lindbäck J, Michaëlsson K, Ärnlöv J, Åsberg S, Wester P, Hellberg D, Lagerqvist B, James S
Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2018 Apr 1;4(2):91-97.
doi: 10.1093/ehjqcco/qcy005.PMID: 29390055

Amyotrophic lateral sclerosis among cross-country skiers in Sweden
Fang F, Hållmarker U, James S, Ingre C, Michaëlsson K, Ahlbom A, Feychting M
Eur J Epidemiol. 2016 Mar;31(3):247-53. Epub 2015 Jul 29.
doi: 10.1007/s10654-015-0077-7. 

Risk of recurrent ischaemic events after myocardial infarction in long-distance ski race participants
Hållmarker U, Michaëlsson K, Ärnlöv J, Hellberg D, Lagerqvist B, Lindbäck J, James S
Eur J Prev Cardiol. 2016 Feb;23(3):282-90. Epub 2015 Mar 31.
doi: 10.1177/2047487315578664. 

Cancer incidence in participants in a long-distance ski race (Vasaloppet, Sweden) compared to the background population
Hållmarker U, James S, Michaëlsson K, Ärnlöv J, Sandin F, Holmberg L
Eur J Cancer. 2015 Mar;51(4):558-568. Epub 2015 Feb 7.
doi: 10.1016/j.ejca.2014.12.009. 

Risk of Recurrent Stroke and Death After First Stroke in Long‐Distance Ski Race Participants
Hållmarker U, Åsberg S, Michaëlsson K, Ärnlöv J, Hellberg D, Lindbäck J, Wester P, James S
J Am Heart Assoc. 2015 Oct; 4(10): e002469. Published online 2015 Sep 24.
doi: 10.1161/JAHA.115.002469

Cardiac arrest in a long-distance ski race (Vasaloppet) in Sweden
Hållmarker U, Michaëlsson K, Arnlöv J, James S
J Am Coll Cardiol. 2012 Oct 9;60(15):1431-2. Epub 2012 Sep 12.
doi: 10.1016/j.jacc.2012.05.046. 

Hjärtstopp I fädrens spår
Hållmarker U, Aronson D, Hambreus K, Sjögren I
Läkartidningen 2010;107:2720

Acute mortality during long-distance ski races (Vasaloppet)
Farahmand B, Hållmarker U, Brobert G P, Ahlbom A
Scand J Med Sci Sports . 2007 Aug;17(4):356-61. Epub 2006 Aug 10.
doi: 10.1111/j.1600-0838.2006.00582.x. 

Akut hjärtstopp i Vasaloppsspåret med lyckat resultat.
Hålllmarker U, Gamborg-Nielsen H, Örarbäck L
Läkartidningen 1987;84:4416

Kontakt:

Ulf Hållmarker

070 3266 248

ulf.hallmarker@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?