Hambraeus Kristina

Överläkare kardiologkliniken Falu Lasarett. Disputerade 2014 vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala universitet.

Syftet med avhandlingen var att undersöka olika aspekter av vård för kranskärlssjukdom i Sverige både när det gäller kateterburen  behandling och långtidsbehandling för att förebygga nya hjärthändelser. 

I Sverige finns ett nationellt kvalitetsregister (SWEDEHEART/SEPHIA) för hjärtsjukvård. Där registreras data om långtidsbehandling av blodtryck, blodfetter, rökstopp och fysisk träning under första året efter en genomgången hjärtinfarkt.

Dessa och andra faktorer som kan bidra till att minska risken för att drabbas av en ny hjärthändelse utvärderades i avhandlingen. Vi fann att det fortfarande fanns utrymme för förbättring när det gäller att nå målvärden för blodtryck, kolesterol, rökfrihet och deltagande i träningsprogram efter hjärtinfarkt, och att det var vanligt att man behövde läggas in på sjukhus igen under det första året efter hjärtinfarkten.

Nästan alla patienter fick kolesterolsänkande behandling med läkemedelsgruppen statiner, men man intensifierade sällan behandlingen även om man uppmätte kolesterolvärden över målnivån i samband med återbesök.

En enkätundersökning till patienter som genomgått behandling med kranskärlsröntgen och ballongvidgning av förträngningar i kranskärlen visade att patienter som genomgått ballongvidgning oftare ansåg att sjukdomen var orsakad av faktorer som inte går att påverka, såsom ålder eller ärftliga faktorer, än den var orsakad av påverkbara faktorer som tobaksvanor, motionsvanor eller matvanor.

Fyra av tio uppfattade informationen från vårdpersonal att de var botade och att livsstilsförändringar inte behövdes.

Två tredjedelar erbjöds deltagande i träningsprogram och kostinformation, men färre än hälften hade förändrat sina vanor gällande mat och motion.

Det nationella kvalitetsregistret för kranskärlsröntgen och ballongvidgning, SWEDEHEART/SCAAR, användes också för att jämföra behandlingsstrategi för patienter med förträngningar i flera kranskärl - komplett behandling jämfört med inkomplett behandling - avseende risk för hjärtinfarkt, död eller nytt kranskärlsingrepp under det första året i en observationsstudie.

Vi fann att patienter med flera förträngda kärl som genomgick inkomplett behandling med ballongvidgning hade en hög risk för att drabbas av död, hjärtinfarkt eller behöva ett nytt kranskärlsingrepp under det första året efter behandlingen. Risken var lägre för patienter som genomgått komplett behandling.

Avhandlingen visade att långtidsbehandlingen efter en hjärtinfarkt kan förbättras avseende att nå målvärden för viktiga riskfaktorer. Genom att ta reda på vad patienterna själva tror om sin sjukdom kan man också bli bättre på att bättre förmedla till patienterna hur viktigt det är med en hälsosam livsstil för att förebygga nya hjärthändelser.

Min fortsatta forskning handlar om andra faktorer som har betydelse för prognosen efter en hjärtinfarkt. Till exempel betydelsen av fysisk aktivitet och deltagande i träningsbaserad hjärtrehabilitering i samarbete med bland andra forskare från GIH.

Tillsammans med bland andra forskare i Uppsala undersöker jag också hur personer som får hjärtinfarkt men inte har förträngningar i kranskärlen behandlas, och vad det får för betydelse för deras prognos.

Vetenskapliga publikationer

Alla länkar är externa.

Abdominal obesity and the risk of recurrent atherosclerotic cardiovascular disease after myocardial infarction. 
Mohammadi Hanieh, Ohm Joel, Discacciati Andrea, Sundstrom Johan, Hambraeus Kristina, Jernberg Tomas, et al
European journal of preventive cardiology 2020:2047487319898019. DOI: 10.1177/2047487319898019

Culprit Vessel-Only Versus Multivessel Percutaneous Coronary Intervention in Patients With Cardiogenic Shock Complicating ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction: A Collaborative Meta-Analysis
Kolte D, Sardar P, Khera S, Zeymer U, Thiele H, Hochadel M, Radovanovic D, Erne P, Hambraeus K, James S, Claessen BE, Henriques JPS, Mylotte D, Garot P, Aronow WS, Owan T, Jain D, Panza JA, Frishman WH, Fonarow GC, Bhatt DL, Aronow HD, Abbott JD
2017 Nov;10(11). pii: e005582. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.117.005582. PubMed PMID: 29146672

The Reply
Baron T, Hambraeus K, Sundström J, Erlinge D, Jernberg T, Lindahl B; TOTAL-AMI study group
Am J Med. 2017 Sep;130(9):e417-e418. doi: 10.1016/j.amjmed.2017.03.065. PubMed PMID: 28838736

 Predicted impact of lipid lowering therapy on cardiovascular and economic outcomes of Swedish atherosclerotic cardiovascular disease guideline
Journath G, Hambraeus K, Hagström E, Pettersson B, Löthgren M
BMC Cardiovasc Disord. 2017 Aug 16;17(1):224. doi: 10.1186/s12872-017-0659-2. PubMed PMID: 28814290; PubMed Central PMCID: PMC5559790

 Real-life clinical outcomes with everolimus eluting platinum chromium stent with an abluminal biodegradable polymer in patients from the Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry (SCAAR)
Sarno G, Lagerqvist B, Olivecrona G, Varenhorst C, Danielewicz M, Hambraeus K, Lindholm D, Råmunddal T, Witt N, James S
Catheter Cardiovasc Interv. 2017 Nov 15;90(6):881-887. doi: 10.1002/ccd.27030. Epub 2017 May 22. PubMed PMID: 28544146

 New care model for prevention after acute coronary artery disease
Perk J, Burell G, Hambraeus K, Henriksson C, Carlsson R, Johansson P
Läkartidningen. 2016 Dec 19;113. pii: EA74. Swedish. PubMed PMID: 27997021

 Long-Term Outcome of Incomplete Revascularization After Percutaneous Coronary Intervention in SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry)
Hambraeus K, Jensevik K, Lagerqvist B, Lindahl B, Carlsson R, Farzaneh-Far R, Kellerth T, Omerovic E, Stone G, Varenhorst C, James S
JACC Cardiovasc Interv. 2016 Feb 8;9(3):207-215. doi: 10.1016/j.jcin.2015.10.034. PubMed PMID: 26847112

 Impact on Long-Term Mortality of Presence of Obstructive Coronary Artery Disease and Classification of Myocardial Infarction 
Baron T, Hambraeus K, Sundström J, Erlinge D, Jernberg T, Lindahl B; TOTAL-AMI study group
Am J Med. 2016 Apr;129(4):398-406. doi: 10.1016/j.amjmed.2015.11.035. Epub 2016 Jan 4. PubMed PMID: 26763754

Time trends and gender differences in prevention guideline adherence and outcome after myocardial infarction: Data from the SWEDEHEART registry
Hambraeus K, Tydén P, Lindahl B
Eur J Prev Cardiol. 2016 Mar;23(4):340-8. doi: 10.1177/2047487315585293. Epub 2015 May 18. PubMed PMID: 25986497

EACPR country of the month initiative: Sweden
Kiessling A, Hambraeus K, Held C, Norhammar A, Perk J
Eur Heart J. 2015 Apr 21;36(16):951-2. PubMed PMID: 26082959

A serious discussion about quality registries is welcome
Jernberg T, Hambraeus K, James S, Rück A, Friberg Ö, Carlsson M, Bäck M, Johansson P
Läkartidningen. 2015 Apr 28;112. pii: DFSS. Swedish. PubMed PMID: 25919673

 Response to letter regarding article, "Discontinuation of smokeless tobacco and mortality risk after myocardial infarction"
Arefalk G, Hambraeus K, Lind L, Michaëlsson K, Lindahl B, Sundström J
Circulation. 2015 Apr 28;131(17):e423. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.014029. PubMed PMID: 25918045

Type 2 myocardial infarction in clinical practice
Baron T, Hambraeus K, Sundström J, Erlinge D, Jernberg T, Lindahl B; TOTAL-AMI study group
Heart. 2015 Jan;101(2):101-6. doi: 10.1136/heartjnl-2014-306093. Epub 2014 Oct 20. PubMed PMID: 25331532

Follow-up of ischaemic heart disease in patients with coeliac disease
Emilsson L, Carlsson R, James S, Hambraeus K, Ludvigsson JF
Eur J Prev Cardiol. 2015 Jan;22(1):83-90. doi: 10.1177/2047487313502446. Epub 2013 Aug 20. PubMed PMID: 23963400

12. Serious deficiencies in information to coronary patients after balloon angioplasty. Patients underestimate the importance of life habits, as shown in survey study
Perk J, Burell G, Carlsson R, Hambraeus K, Johansson P, Lisspers J
Läkartidningen. 2014 Oct 15-21;111(42):1835-7. Swedish. PubMed PMID: 25759898

 Stent thrombosis in new-generation drug-eluting stents in patients with STEMI undergoing primary PCI: a report from SCAAR
Sarno G, Lagerqvist B, Nilsson J, Frobert O, Hambraeus K, Varenhorst C, Jensen UJ, Tödt T, Götberg M, James SK
J Am Coll Cardiol. 2014 Jul 8;64(1):16-24. doi: 10.1016/j.jacc.2014.04.022. PubMed PMID: 24998123

Discontinuation of smokeless tobacco and mortality risk after myocardial infarction
Arefalk G, Hambraeus K, Lind L, Michaëlsson K, Lindahl B, Sundström J
Circulation 2014 Jul 22;130(4):325-32. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.007252. Epub 2014 Jun 23. PubMed PMID: 24958793

Target-attainment rates of low-density lipoprotein cholesterol using lipid-lowering drugs one year after acute myocardial infarction in Sweden
Hambraeus K, Lindhagen L, Tydén P, Lindahl B, Lagerqvist B
Am J Cardiol. 2014 Jan 1;113(1):17-22. doi: 10.1016/j.amjcard.2013.09.007. Epub 2013 Oct 2. PubMed PMID: 24169006

Thrombus aspiration during ST-segment elevation myocardial infarction
Fröbert O, Lagerqvist B, Olivecrona GK, Omerovic E, Gudnason T, Maeng M, Aasa M, Angerås O, Calais F, Danielewicz M, Erlinge D, Hellsten L, Jensen U, Johansson AC, Kåregren A, Nilsson J, Robertson L, Sandhall L, Sjögren I, Ostlund O, Harnek J, James SK
N Engl J Med. 2013 Oct 24;369(17):1587-97. doi: 10.1056/NEJMoa1308789. Epub 2013 Aug 31. Erratum in: N Engl J Med. 2014 Aug 21;371(8):786. PubMed PMID: 23991656

The 2011 outcome from the Swedish Health Care Registry on Heart Disease (SWEDEHEART)
Harnek J, Nilsson J, Friberg O, James S, Lagerqvist B, Hambraeus K, Cider A, Svennberg L, Attebring MF, Held C, Johansson P, Jernberg T
Scand Cardiovasc J. 2013 Jun;47 Suppl 62:1-10. doi: 10.3109/14017431.2013.780389. PubMed PMID: 23941732

Heart arrest in our fathers' tracks. Three successfully treated cases during the Vasa Ski Race 2010
Hållmarker U, Aronson D, Jansson A, Hambraeus K, Sjögren I
Läkartidningen. 2010 Nov 3-9;107(44):2720-2. Swedish. PubMed PMID: 21179879

The Swedish Web-system for enhancement and development of evidence-based care in heart disease evaluated according to recommended therapies (SWEDEHEART)
Jernberg T, Attebring MF, Hambraeus K, Ivert T, James S, Jeppsson A, Lagerqvist B, Lindahl B, Stenestrand U, Wallentin L
Heart. 2010 Oct;96(20):1617-21. doi: 10.1136/hrt.2010.198804. Epub 2010 Aug 27. PubMed PMID: 20801780

Achievement of secondary preventive goals after acute myocardial infarction: a comparison between participants and nonparticipants in a routine patient education program in Sweden
Bellman C, Hambraeus K, Lindbäck J, Lindahl B
J Cardiovasc Nurs. 2009 Sep-Oct;24(5):362-8. doi: 10.1097/JCN.0b013e3181a9bf72. PubMed PMID: 19652617

Avhandling

From Stenting to Preventing: Invasive and Long-term Treatment for Coronary Artery Disease in Sweden

Hade du nytta av informationen?