Hedin Skogman Barbro

Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna, docent vid Örebro Universitet samt anknuten forskare vid Karolinska Institutet. Barbro Hedin Skogman är aktiv forskare inom områdena fästingburna infektioner, akut ansiktsförlamning samt tarm- och blåsstörningar hos barn. Hon innehar en docent-tjänst på Centrum för klinisk forskning (CKF) Dalarna till och med 2022 och arbetar halvtid som barnläkare vid Barn och Ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna.

Hedin Skogman Barbro

Barbro Hedin Skogman arbetar som barnläkare vid Barn- och ungdomsmedicin Dalarna, Falu Lasarett. Hon är också verksam som forskare in om Region Dalarna med uppdrag att organisera seminarier vid Centrum för klinisk forskning (CKF) Dalarna, handleda studenter och ST-läkare inom deras vetenskapliga projekt samt delta vid kurs inom vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare.

Barbro Hedin Skogman har 2008 skrivit en avhandling om "Neuroborrelios hos barn och ungdom - kliniska, immunologiska och diagnostiska aspekter" (Linköpings universitet). Den handlar om Borreliainfektion i nervsystemet, så kallad neuroborrelios, hos svenska barn med fokus på kliniska symptom, laborativa provsvar och tillfrisknande. Länkar till artiklarna och den elektroniska versionen av avhandlingen finns nedan. Hon har därefter jobbat vidare som forskare och publicerat flera artiklar om långtidsuppföljning av barn med neuroborrelios samt förbättrade laborativa metoder för att ställa diagnosen neuroborrelios hos barn.

"Fästingburna infektioner hos barn – etiologi och diagnostik (FiB) " är ett projekt där Barbro Hedin Skogman undersöker förekomsten av annan fästingburen infektion, till exempel virus som kan ge fästingburen hjärninflammation (TBE) eller bakterier som kan ge fästingfeber (Rickettsia eller Anaplasma) hos barn som utreds för neuroborrelios.

Inom projektet ”Microbial epidemiology, laboratory diagnosis and clinical disease course of Lyme borreliosis in Sweden” är Barbro Hedin Skogman bihandledare till en barnläkare och doktorand, Henrik Hillerdal, vid Linköpings Universitet.

I ”FACE-studien” är Barbro Hedin Skogman huvudansvarig forskare för en stor nationell randomiserad kontrollerad läkemedels-studie gällande barn med akut ansiktsförlamning med frågeställning om kortison kan förbättra utläkning av symtom. Denna studie är en multicenterstudie där 500 barn ska ingå och 18 centra runt om i Sverige deltar, både Barn- och Öron-Näsa-Hals-kliniker. Studien planeras pågå tom 2023. Inom ramen för FACE-studien finns två doktorander engagerade: Sofia Karlsson, ST-läkare på ÖNH-kliniken Falu Lasarett, doktorand vid Centrum för klinisk forskning (CKF) Dalarna och CLINTEC, Karolinska Institutet samt Sigurdur Arnason, barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna och doktorand vid CLINTEC, Karolinska Institutet.

”Rätt behandling till rätt barn – behandlingsstrategier vid enures (nattväta)” är en randomiserad interventionsstudie gällande basala uro-råd och larm till barn med nattväta. Barnsjuksköterska och uro-tarm-terapeut Malin Borgström (Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu Lasarett, Region Dalarna) är doktorand inom projektet med koppling till Centrum för klinisk forskning (CKF) Dalarna och Uppsala Universitet. 

”BABITT”-studien är en randomiserad interventionsstudie inom Barnhälsovården, Region Dalarna, som undersöker om tidig potträning inom första levnadsåret är gynnsamt för barns utveckling av tarm- och blåsfunktion. Inom projektet finns två doktorander engagerade: Terese Nilsson och Anna Leijon, båda ST-läkare inom allmänmedicin Region Dalarna samt doktorander vid Centrum för klinisk forskning (CKF) Dalarna och Örebro Universitet.

”BABIS-4”-studien är en studie som ska undersöka förekomst av besvär från tarm och blåsa hos en årskull 4-åringar i Dalarna. Enkäter skickas ut och vissa barn undersökt med ultraljud av ändtarmen. Resultat från ”BABITT” och ”BABIS-4” kommer att jämföras och förhoppningsvis kunna leda till ökat kunskap om och förbättrade råd och riktlinjer kring besvär från tarm och blåsa hos små barn.    

Flera ST-läkare i Dalarna och läkarstudenter från Linköping och Örebro har varit involverade i delarbeten inom de olika projekten.

Vetenskapliga publikationer

Alla länkar är externa.

Borrelia Ocular Infection: A Case Report and a Systematic Review of Published Cases
Lindström B.E., Skogman B.H., Lindström A.K., Tallstedt L., Nilsson K.  
Ophthalmic Research 2022, DOI:10.1159/000521307

The facial nerve palsy and cortisone evaluation (FACE) study in children: protocol for a randomized, placebo-controlled, multicenter trial, in a Borrelia burgdorferi endemic area.
Karlsson S, Arnason S, Nermin Hadziosmanovic N, Laestadius A , Hultcrantz M, Marsk E, Skogman, BH.
BMC Pediatrics. 2021; 21:220 DOI:doi.org/10.1186/s12887-021-02571-w

Lyme neuroborreliosis in Swedish children—PCR as a complementary diagnostic method for detection of Borrelia burgdorferi sensu lato in cerebrospinal
Skogman BH, Wilhelmsson P, Atallah S, Petersson AC, Lindgren PE.
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 2021; 40:1003–1012 DOI: doi.org/10.1007/s10096-020-04129-7.

Cytokines and chemokines in cerebrospinal fluid in relation to diagnosis, clinical presentation and recovery in children being evaluated for Lyme neuroborreliosis.
Skogman BH, Lager M, Brudin L, Jenmalm MC, Tjernberg I, Henningsson AJ.
Ticks and tick-borne diseases. 2020: epubl online 2020/02/06. DOI: 10.1016/j.ttbdis.2020.101390

Neutrophil Extracellular Traps (NETs) in the Cerebrospinal Fluid Samples from Children and Adults with Central Nervous System Infections.
Appelgren D, Enocsson H, Skogman BH, Nordberg M, Perander L, Nyman D, Nyberg C, Knopf J, Munoz LE, Sjowall C, Sjowall J.
Cells. 2019;9(1) DOI: 10.3390/cells9010043

The chemokine CXCL13 in cerebrospinal fluid in children with Lyme neuroborreliosis
Henningsson AJ, Lager M, Brännström R, Tjernberg I, Skogman BH 
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2018 Oct doi: 10.1007/s10096-018-3334-3

Occurrence of erythema migrans in children with Lyme neuroborreliosis and the association with clinical characteristics and outcome - a prospective cohort study
Backman K, Skogman BH
BMC Pediatr 2018 Jun 11 doi: 10.1186/s12887-018-1163-2.

The recomBead Borrelia antibody index, CXCL13 and total IgM index for laboratory diagnosis of Lyme neuroborreliosis in children
Skogman BH, Lager M, Henningsson AJ, Tjernberg I 
Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 Nov DOI:10.1007/s10096-017-3049-x

Commentary on the NeBoP score – a clinical prediction test for children with Lyme neuroborreliosis (pdf, 16 sidor)
J Neurol Neuromed (2016) 1(6): 15-16

Evaluation of two assays for CXCL13 analysis in cerebrospinal fluid for laboratory diagnosis of Lyme neuroborreliosis
Henningsson AJ, Gyllemark P, Lager M, Skogman BH, Tjernberg I
APMIS. 2016 Nov;124(11):985-990. doi: 10.1111/apm.12596. Epub 2016 Sep 20

The NeBoP score - a clinical prediction test for evaluation of children with Lyme Neuroborreliosis in Europe
Skogman BH, Sjöwall J, Lindgren PE
BMC Pediatr. 2015 Dec 17;15(1):214. doi: 10.1186/s12887-015-0537-y

Antibodies to decorin-binding protein B (DbpB) in the diagnosis of Lyme neuroborreliosis in children
Sillanpää H, Skogman BH, Sarvas H, Seppälä IJ, Lahdenne P
2014 Int J Infect Dis 28: 160-163

Are There Undiagnosed TBE-, Herpes- or Enteroviral Infections among Children Being Evaluated for Lyme Neuroborreliosis?
Skogman BH, Pia Forsberg, Sirkka Vene, Britt Akerlind
2014 Open Journal of Clinical Diagnostics 4(03): 123

Can ELISPOT Be Applied to A Clinical Setting as A Diagnostic Utility for Neuroborreliosis? (pdf, 15 sidor)
Nordberg M, Forsberg P, Nyman D, Skogman BH, Nyberg C, Ernerudh J, Eliasson I, Ekefelt C
Cells 2012, 1, 153-167

Are There Undiagnosed TBE-, Herpes- or Enteroviral Infections among Children Being Evaluated for Lyme Neuroborreliosis? (pdf, 8 sidor)
Skogman BH, Pia Forsberg, Sirkka Vene, Britt Akerlind
Open Journal of Clinical Diagnostics, 2014, 4, 123-129

Antibodies to decorin-binding protein B (DbpB) in the diagnosis of Lyme neuroborreliosis in children
Sillanpää H, Skogman BH, Sarvas H, Seppälä IJ, Lahdenne P
Int J Infect Dis. 2014 Nov;28:160-3. doi: 10.1016/j.ijid.2014.07.006. Epub 2014 Oct 12

Cerebrospinal fluid chemokine CXCL13 in the diagnosis of neuroborreliosis in children
Sillanpää H, Skogman BH, Sarvas H, Seppälä IJ, Lahdenne P
Scand J Infect Dis (2013) 45(7): 526-530

Long-term clinical outcome after Lyme neuroborreliosis in childhood
Skogman BH, Glimåker K, Nordwall M, Vrethem M, Ödkvist L, Forsberg P
Pediatrics 2012 Aug;130(2):262-9. Epub 2012 Jul 16

Adaptive and innate immune responsiveness to Borrelia burgdorferi sensu lato in exposed asymptomatic children and children with previous clinical Lyme borreliosis
Skogman BH, Hellberg S, Ekerfelt C, Jenmalm MC, Forsberg P, Ludvigsson J, Bergström S, Ernerudh J
Clin Dev Immunol. 2012;2012:294587. doi: 10.1155/2012/294587. Epub 2011 Dec 5

Seroprevalence of Borrelia IgG antibodies among young Swedish children in relation to reported tick bites, symptoms and previous treatment for Lyme borreliosis: a population-based survey
Skogman BH, Ekerfelt C, Ludvigsson J, Forsberg P
Arch Dis Child. 2010 Dec;95(12):1013-6. Epub 2010 Aug 10

T-cell epitope mapping of the Borrelia garinii outer surface protein A in lyme neuroborreliosis
Widhe M, Ekerfelt C, Jarefors S, Skogman BH, Peterson EM, Bergström S, Forsberg P, Ernerudh J
Scand J Immunol. 2009 Aug;70(2):141-8

Lyme neuroborreliosis in children: a prospective study of clinical features, prognosis, and outcome
Skogman BH, Croner S, Nordwall M, Eknefelt M, Ernerudh J, Forsberg P
Pediatr Infect Dis J. 2008 Dec;27(12):1089-94

Improved laboratory diagnostics of Lyme neuroborreliosis in children by detection of antibodies to new antigens in cerebrospinal fluid
Skogman BH, Croner S, Forsberg P, Ernerudh J, Lahdenne P, Sillanpää H, Seppälä I
Pediatr Infect Dis J. 2008 Jul;27(7):605-12

Up-regulation of Borrelia-specific IL-4- and IFN-gamma-secreting cells in cerebrospinal fluid from children with Lyme neuroborreliosis
Widhe M, Skogman BH, Jarefors S, Eknefelt M, Eneström G, Nordwall M, Ekerfelt C, Croner S, Bergström S, Forsberg P, Ernerudh J
Int Immunol. 2005 Oct;17(10):1283-91

Acute facial palsy in children - a 2-year follow-up study with focus on Lyme neuroborreliosis
Skogman BH, Croner S, Odkvist L
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2003 Jun;67(6):597-602

Avhandling

Neuroborreliosis in childhood: Clinical, immunological and diagnostic aspects

Axplock från media

Barnläkaren 2020, nr 2 (sid 32-33):

https://www.barnlakaren.se/Arkiv/2020/Nr2_2020.pdf

Pressmeddelande LD med Youtube-film 25 okt 2018: http://www.mynewsdesk.com/se/landstingetdalarna/pressreleases/ny-studie-kan-hjaelpa-barn-med-akut-ansiktsfoerlamning-2774240

TV4 Nyheterna, riks 2 juni 2016:

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/i-falun-finns-nytt-test-f%C3%B6r-att-snabbare-uppt%C3%A4cka-borrelia-hos-barn-3396894

Läkartidningen juni 2016

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/06/IVOs-kritik-i-borreliafall-for-daligt-underbyggd/

SVT lokala nyheter 25 maj 2016:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/nytt-test-ska-hjalpa-sjuka-barn

Läkartidningen, Nya rön, 2 maj 2016:
https://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2016/04/Test-kan-hjalpa-till-att-klarlagga-vilka-barn-som-har-neuroborrelios/

P4 Dalarna 20 maj 2013:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5539051

Hade du nytta av informationen?