Henricson Anders

Överläkare, Ortopedkliniken, Falu lasarett. Disputerade vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet i maj 2008.

Projekt 1 

Total knäledsprotes.

Utvärdering av faktorer för förbättring av långtidsfunktionen, speciellt avseende den yngre patienten.

Flera stora studier har visat att total knäartroplastik ger sämre resultat (= ökad frekvens revisioner) hos patienter yngre än 55-60 år. Problemet ligger fr a hos tibiakomponenten. Utmaningen är därför att söka designer och tekniker som kan förbättra resultaten hos denna patientkategori.

Min avhandling kartlade migrationsmönster (=mikrorörelser) hos moderna designer av knäledsproteser, vilka skulle kunna tänkas användas för de yngre (< 55-60 år) patienterna medsvår knäartros. En speciell rtg-teknik, Radiostereometric Analysis (RSA) användes. En mängd små markörer i form av Tantalumkulor insättes i proteskomponent och i omgivande skelett. Dessa bildar sk Rigid Bodies och små rörelser mellan dem mätes. Precision 0.05-0,25 mm och 0,1-0,6 grader. Metoden användes för att tidigt kunna se om proteskomponenter fixeras mot skelettet.

Resultaten pekade på att ocementerade tibiakomponenter hos knäledsproteser belagda med hydroxy-apatit eller så kallad Trabecular Metal, TM (en porös tantalumkonstruktion) skulle kunna ha god långtidsprognos även hos yngre patienter.

5- och 10-års uppföljning (den senare den enda hittills i litteraturen) har visat att TM- komponenterna är stabila, det vill säga de rör sig inte över tid (= förmodad god långtidsprognos).

Kontrollgruppen med konventionell cementerad komponent (NexGen-protes) visade sig också vara stabil över 5 år, vilket aldrig tidigare visats för cementerad knäledsprotes.

RSA-uppföljning av poröst belagda ocementerade femurkomponenter visade vid en 10-årsuppföljning (enda i litteraturen!) samma stabilitet som cementerade femurkomponenter.

F n pågår en uppföljning av sk Posterior Stabilised TM tibiakomponenter hos patienter opererade före 60 års ålder och följda i minst 5 år. Denna design användes gärna hos ”yngre” patienter då den ger bättre böjförmåga i knäet. Denna studie ingår i ett doktorandarbete i Umeå.

Projekt 2

Total fotledsprotes.

Analyser och rapporter från Svenska Fotledsregistret.

Mitt andra forskningsområde rör fotledsproteser och fotledsartrodeser, där Falun är ett av de största centra i Sverige. Registret initierades av mig 1997 och har blivit en ”raw model” för flera andra länders register. Ett flertal analyser från Svenska Fotledsregistret har publicerats i ett samarbete mellan Ortopediska klinikerna i Malmö och Falun. Även visst samarbete med Ortopedkliniken i Lund.

Resultat efter byte av proteskomponenter efter olika typer av proteshaverier och resultat efter steloperation i fotleden

efter havererad fotledsprotes, analys av självupplevt resultat hos patienter med steloperation i bägge fotlederna samt självupplevt resultat efter 2 år hos patienter med fotledsprotes har lett till en doktorsavhandling i Malmö.

Ytterligare en doktorand i Malmö arbetar bl a med långtidsuppföljning av olika typer (äldre och nyare designer) av fotledsproteser.

Ett ST-projekt vid Ortopediska Kliniken i Falun (Martin Fredriksson) har med analys av självupplevt resultat hos patienter med protes i ena fotleden och steloperation i den andra lett till publikation i vetenskaplig tidskrift.

Vetenskapliga publikationer

Alla länkar är externa.

Six year results of the Rebalance mobile bearing total ankle replacement. 
Henricson Anders, Popelka Stanislav, Rydholm Urban.
Foot ankle surg. 2021 Jan;27(1):66-69. DOI: 10.1016/j.fas.2020.02.004

Better implant survival with modern ankle prosthetic designs: 1,226 total ankle prostheses followed for up to 20 years in the Swedish Ankle Registry.
Undén A, Jehpsson L, Kamrad I, Carlsson Å, Henricson A, Karlsson MK, Rosengren BE.
Acta Orthop 2020;91(2):191-96

Uncemented monoblock trabecular metal posterior stabilized high-flex total knee arthroplasty: similar pattern of migration to the cruciate-retaining design - a prospective radiostereometric analysis (RSA) and clinical evaluation of 40 patients (49 knees) 60 years or younger with 9 years follow-up.
Wojtowicz R, Henricson A, Nilsson KG, Crnalic S.
Acta Orthop 2019;90(5):480-86

Uncemented or cemented femoral components work equally well in total knee arthroplasty.
Henricson A, Wojtowicz R, Nilsson KG, Crnalic S.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2019;27(4):1251-58

Re-arthrodesis after primary ankle fusion: 134/1,716 cases from the Swedish Ankle Registry.
Henricson A, Jehpsson L, Carlsson Å, Rosengren BE.
Acta Orthop 2018:89(5):560-64

Good outcome scores and high satisfaction rate after primary total ankle replacement
Kamrad I, Carlsson Å, Henricson A, Magnusson H, Karlsson MK, Rosengren BE
Acta orthopaedica. 2017;88(6):675-80

Bilateral Arthrodesis of the Ankle Joint: Self-Reported Outcomes in 35 Patients From the Swedish Ankle Registry
Henricson A, Kamrad I, Rosengren B, Carlsson Å
J Foot Ankle Surg. 2016 Nov - Dec;55(6):1195-1198. doi: 10.1053/j.jfas.2016.07.014. Epub 2016 Sep 7

Trabecular metal tibial knee component still stable at 10 years
Henricson A, Nilsson KG
Acta Orthop. 2016 Oct;87(5):504-10. doi: 10.1080/17453674.2016.1205169. Epub 2016 Jun 30

Outcome After Salvage Arthrodesis for Failed Total Ankle Replacement
Kamrad I, Henricson A, Magnusson H, Carlsson Å, Rosengren BE
Foot Ankle Int 2016;37:255-261

Total ankle replacement and contralateral ankle arthrodesis in 16 patients from the Swedish Ankle Registry: Self-reported function and satisfaction
Henricson A, Fredriksson M, Carlsson Å
Foot Ankle Surg 2016;22(1):32-34

Survival Analysis of the Single- and Double-Coated STAR Ankle up to 20 Years: Long-Term Follow-up of 324 Cases From the Swedish Ankle Registry
Foot Ankle Int. 2015 Oct;36(10):1156-60. doi: 10.1177/1071100715579863. Epub 2015 Apr 10

Poor prosthesis survival and function after component exchange of total ankle prostheses
Kamrad I, Henricsson A, Karlsson MK, Magnusson H, Nilsson JÅ, Carlsson Å, Rosengren BE
Acta Orthop. 2015 Feb 12:1-5

The Swedish National Ankle Registry - Das Nationale Schwedische Sprunggelenkregister
Anders Henricson, Maria Cöster, Åke Carlsson
2014 Fuß & Sprunggelenk 12(2): 65-69

The outcome of total ankle replacement: a systematic review and meta-analysis
Zaidi R, Cro S, Gurusamy K, Siva N, Macgregor A, Henricson A, Goldberg A
Bone Joint J. 2013 Nov 1;95-B(11):1500-7. doi: 10.1302/0301-620X.95B11.31633

Trabecular metal tibia still stable at 5 years: an RSA study of 36 patients aged less than 60 years
Henricson A, Rösmark D, Nilsson KG
Acta Orthop. 2013 Aug;84(4):398-405. doi: 10.3109/17453674.2013.799418. Epub 2013 May 13

10-year survival of total ankle arthroplasties
Henricson A, Nilsson JÅ, Carlsson A
Acta Orthop. 2011 Dec;82(6):655-9. Epub 2011 Nov 9

What is a revision of total ankle replacement?
Henricson A, Carlsson A, Rydholm U
Foot Ankle Surg. 2011 Sep;17(3):99-102. Epub 2010 Mar 12

Use of a trabecular metal implant in ankle arthrodesis after failed total ankle replacement
Henricson A, Rydholm U
Acta Orthop 2010;81(6):745-747

The AES total ankle replacement: A mid-term analysis of 93 cases
Henricson A, Knutson K, Lindahl J, Rydholm U
Foot Ankle Surg. 2010 Jun;16(2):61-4. Epub 2009 Jul 25

Cemented versus uncemented fixation of the femoral component of the NexGen CR total knee replacement in patients younger than 60 years: a prospective randomised controlled RSA study
Gao F, Henricson A, Nilsson KG
Knee. 2009 Jun;16(3):200-6. Epub 2008 Dec 19

A trabecular metal tibial component in total knee replacement in patients younger than 60 years: a two-year radiostereophotogrammetric analysis
Henricson A, Linder L, Nilsson KG
J Bone Joint Surg Br. 2008 Dec;90(12):1585-93

The Swedish Ankle Arthroplasty Register: An analysis of 531 arthroplasties between 1993 and 2005
Henricson A, Skoog A, Carlsson A
Acta Orthop. 2007 Oct;78(5):569-74

Secondary surgery after total ankle replacement: The influence of preoperative hindfoot alignment
Foot and Ankle Surgery Volume 13, Issue 1, 2007, Pages 41-44

Uncemented HA-coated implant is the optimum fixation for TKA in the young patient
Nilsson KG, Henricson A, Norgren B, Dalén T
Clin Orthop Relat Res. 2006 Jul;448:129-39

Mobile bearings do not improve fixation in cemented total knee arthroplasty
Henricson A, Dalén T, Nilsson KG
Clin Orthop Relat Res. 2006 Jul;448:114-21

Avhandling

Total knee arthroplasty: aspects on improved fixation in the younger patient

Hade du nytta av informationen?