Hesselman Susanne

Överläkare på Kvinnokliniken och medicinskt ansvarig för förlossningen Falu Lasarett. Disputerade den 6 oktober 2017 vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Avhandling handlade om långsiktiga komplikationer efter kejsarsnitt för modern. Från 2018 en 40 % Post-Doc tjänst vid CKF. Deltar i undervisning för läkarstudenter Uppsala Universitet. Lokalt ansvarig för EVA studien i Falun (Episiotomy in vacuum assisted delivery).

Hesselman Susanne

Projektbeskrivning

Graviditet präglas av emotionella och fysiska förändringar för kvinnan. Självskattad hälsa innebär att individen ombeds att skatta sitt eget hälsotillstånd och har använts som en valid prediktor för mortalitet och morbiditet inom många sjukdomstillstånd, men är dåligt studerad under graviditet. Psykisk sjukdom är en vanlig orsak till sjuklighet under graviditet idag och medför ökad risk för graviditetskomplikationer. Både låg socioekonomiska status samt stress och ångest under graviditet har kunnat kopplas till sämre graviditets- och förlossningsutfall men det är oklart hur stor del som kan förklaras av riskfaktorer hos den enskilde individen och hur stor del som speglar det kontext individen lever i. Graviditetsregistret sammanlänkar sedan 2013 data från mödravård och förlossning från över 90 % av förlossningar i Sverige. I en populationsbaserad kohort studie planeras att med data från Graviditetsregistret undersöka dålig självskattad hälsa före och under graviditet koppling med graviditets- och förlossningskomplikationer, samt hur socioekonomiska förhållanden påverkar graviditets- och förlossningskomplikationer.

Läkemedelsanvändning under graviditet har ökat de senaste åren. Kunskap om läkemedels påverkan begränsas oftast till fosterskadande effekter, men kan potentiellt även påverka graviditeten och förlossningen. Preeklampsi, förtidig födsel, förlossning och läkningsprocess är kopplat till inflammation, och läkemedel som kan öka eller minska inflammation kan användas för att förebygga graviditets- och förlossningskomplikationer samt förbättra läkning efter kejsarsnitt. I projektet ska sambandet mellan läkemedel under graviditet och komplikationer under graviditet och förlossning studeras. Detta ska genomföras både genom svenska nationella hälso- och kvalitetsregister samt experimentell laborativ forskning.

EVA-studien är en svensk randomiserad kontrollerad multicenterstudie som undersöker om snedklipp i samband med förlossning med sugklocka minskar risk för bäckenbottenskador. Kvinnosjukvården och Mödravården i Dalarna deltar aktivt i rekrytering av förstföderskor sedan april 2018. I anslutning till denna studie görs en kvalitativ studie i samarbete med Högskolan Dalarna om kvinnors och barnmorskors upplevelse att tillfrågas att delta I studien.

Vetenskapliga publikationer

Alla länkar är externa.

Aspirin use during pregnancy and the risk of bleeding complications: a Swedish population-based cohort study. 
Hastie Roxanne, Tong Stephen, Wikström Anna-Karin, Sandström Anna, Hesselman Susanne, Bergman Lina.
American journal of obstetrics and gynecology 2021 Jan;224(1):95.e1-95.e12. DOI: 10.1016/j.ajog.2020.07.023

Association of maternal attention deficit hyperactivity disorder and preterm birth: a cohort study. 
Skoglund Charlotte, , Kopp Kallner Helena, Skalkidou Alkistis, Sundström-Poromaa Inger, Wikström Anna-Karin. 
BJOG 2020 Nov;127(12):1480-1487. DOI: 10.1111/1471-0528.16310

Duration of labor among women with hypertensive disorders of pregnancy; A Swedish register cohort study. 
Hastie Roxanne, Bergman Lina, Akhter Tansim, Sandström Anna, Wikström Anna-Karin, Hesselman Susanne.
Eur J obstet gynecol and repro biol 2020:251:114-118. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2020.05.024

Multi-Fetal Pregnancy, Preeclampsia, and Long-Term Cardiovascular Disease. 
Bergman Lina, Nordlöf-Callbo Paliz, Wikström Anna Karin, Snowden Jonathan M, Hesselman Susanne, Edstedt Bonamy Anna Karin, et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979) 2020:76:167-175. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14860

SSRI use during pregnancy and risk for postpartum hemorrhage: a national register-based cohort study in Sweden. 
Skalkidou A, Sundström-Poromaa I, Wikman A, Hesselman S, Wikström A K, Elenis E. 
BJOG. 2020 Oct;127(11):1366-1373. DOI: 10.1111/1471-0528.16210

Lateral episiotomy versus no episiotomy to reduce obstetric anal sphincter injury in vacuum-assisted delivery in nulliparous women: study protocol on a randomised controlled trial.
Bergendahl S, Ankarcrona V, Leijonhufvud Å, Hesselman S, Karlström S, Kopp Kallner H, Brismar Wendel S.
BMJ Open. 2019 Mar 13;9(3):e025050. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025050.

Neighborhood deprivation and adverse perinatal outcomes in Sweden: a population based register study.
Hesselman S, Wikström AK, Skalkodou A, Sundström-Poromaa I, Wikman A
Acta Obstet Gynecol Scand. 2019 Feb 18. doi: 10.1111/aogs.13582. [Epub ahead of print]

Proton Pump Inhibitors and Preeclampsia Risk Among 157 720 Women.
Hastie R, Bergman L, Cluver CA, Wikman A, Hannan NJ, Walker SP, Wikström AK, Tong S, Hesselman S.
Hypertension. 2019 Mar 4:HYPERTENSIONAHA11812547. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12547. [Epub ahead of print] PMID: 30827143

Risk of fistula formation and long-term health effects after benign hysterectomy complicated by organ injury: a population based register study
Hesselman, S., Bergman, L., Högberg, U., Jonsson, M
Acta Obstet Gynecol Scand. 2018 Aug 30. doi: 10.1111/aogs.13450 [Epub ahead of print]

Effect of remote cesarean delivery on complications during hysterectomy: a cohort study
Hesselman S, Högberg U, Jonsson M
American journal of obstetrics

Authors' reply re: Abdominal adhesions in gynaecologic surgery after caesarean section: a longitudinal populationbased register study
Hesselman S
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2017

Abdominal adhesions in gynaecologic surgery after caesarean section: a longitudinal population-based register study
Hesselman S, Högberg U, Råssjö EB, Schytt E, Löfgren M, Jonsson M
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2017

Maternal complications in settings where two-thirds of extremely preterm births are delivered by cesarean section
Hesselman S, Jonsson M, Råssjö EB, Windling M, Högberg U
J Perinat Med. 2017 Jan 1;45(1):121-127. doi: 10.1515/jpm-2016-0198

The risk of uterine rupture is not increased with single- compared with double-layer closure: a Swedish cohort study
Hesselman S, Högberg U, Ekholm-Selling K, Råssjö EB, Jonsson M
BJOG. 2014 Aug 4. doi: 10.1111/1471-0528.13015. [Epub ahead of print] 

Avhandling

Caesarean Section: Short- and long-term maternal complications

Hade du nytta av informationen?