Holmberg Lars

Barnläkare, arbetar inom barnhälsovården och skolhälsovården i Dalarna. Master of Science in Public Health vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Medicine doktor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Disputerade 2007 på avhandlingen Health, Risk-Taking Behavior and Sexuality in Swedish Adolescents.

I avhandlingen ingår studier beträffande omhändertagandet av och stödet på Sveriges ungdomsmottagningar till pojkar/unga män som involveras i oplanerade graviditeter.

Vidare jämförs pojkar/unga män som varit med om en graviditet med andra unga män beträffande livsstil och riskbeteende.

Data från en enkät riktad till flickor och pojkar på högstadiet och gymnasiet analyseras beträffande sexuellt beteende i olika åldrar liksom skillnader i livsstil och riskbeteende mellan elever på yrkesförberedande gymnasieprogram jämfört med elever på studieförberedande program.

Ytterligare studier utgående från elevenkäterna berör skillnader beträffande hälso- och ohälsobeteende mellan flickor och pojkar i olika åldrar och mellan elever med olika etnisk bakgrund liksom skillnader mellan elever med sömnproblem jämfört med elever utan sådana problem och skillnader mellan flickor som upplevt sexuellt ofredande från en vuxen jämfört med flickor som inte upplevt detta.

Vetenskapliga publikationer

Sexually abused children. Characterization of these girls when adolscents
Holmberg LI, Hellberg D
Int J Adolesc Med Health. 2010 Apr-Jun;22(2):291-300

Characteristics of relevance for health in Turkish and Middle Eastern adolescent immigrants compared to Finnish immigrants and ethnic Swedish teenagers
Holmberg LI, Hellberg D
Turk J Pediatr. 2008 Sep-Oct;50(5):418-2

Behavioral and other characteristics of relevance for health in adolescents with self-perceived sleeping problems
Holmberg LI, Hellberg D
Int J Adolesc Med Health. 2008 Jul-Sep;20(3):353-65

Age-related gender differences of relevance for health in Swedish adolescents
Holmberg LI, Hellberg D
International Journal of Adolescent Medicine and Health 2007;19(4):
447-457

Health, health-compromising behavior, risk-taking behavior and sexuality in female and male high school students in vocational compared with theoretical programs in Sweden
Holmberg LI, Hellberg D
Int J Adolesc Med Health. 2007 Oct-Dec;19(4):459-72

Socialmedicinsk Tidskrift 2006;4:340-6. Unga män och oplanerade graviditeter. Stödet på Sveriges ungdomsmottagningar är fortfarande otillräckligt. (Young men and unplanned pregnancy. Support at Outpatient clinicis for Adolescents i still insufficient

Teenagers´ sexual behavior in Sweden, Europe. Journal of Reproduction&Contraception (2005) 16 (2):157-166 Holmberg Lars I, Hellberg D

Holmberg LI. Unga män och oplanerad graviditet. Riskbeteende och behov av stöd. Thesis. Master of Science in Public Health, MScPH 2003:2, Nordic School of Public Health, Göteborg

Health, health-compromising behaviour, sexuality and involvement in pregnancy among 18-year-old Swedish males: a cross-sectional survey
Holmberg L, Berg-Kelly K
Acta Paediatr. 2002;91(7):838-43

The process of decision-making on abortion: a grounded theory study of young men in Sweden
Holmberg LI, Wahlberg V
J Adolesc Health. 2000 Mar;26(3):230-4

The staffs' views regarding young men involved in decisions on abortion: preliminary information from a study of outpatient clinics for adolescents in Sweden
Holmberg LI, Wahlberg V
Gynecol Obstet Invest. 1999;47(3):177-81

Avhandling

Health, Risk-Taking Behavior and Sexuality in Swedish Adolescents

Hade du nytta av informationen?