Jerdén Lars

Distriktsläkare, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge. Disputerade 2007 vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Docent, Högskolan Dalarna.

Jerdén Lars

Avhandling
"Health-promoting health services: Personal health documents and empowerment" undersöker en strategi – empowerment – och ett redskap – personlig hälsodokumentation.

Två personliga hälsodokument framställdes: 'Min bok om hälsa', riktad till vuxna (se längst ned på sidan) och 'VIP (Väldigt Intressant Person)', riktad till högstadieelever.

Slutsatser från avhandlingen är att spridning av personlig hälsodokumentation accepteras i olika miljöer. Bland ungdomar finns ett nära samband mellan låg empowerment inom hälsoområdet, låg självskattad hälsa och riskfyllda hälsobeteenden.

Avhandlingen: "Health-promoting health services: Personal health documents and empowerment" (extern länk).

 

Pågående forskning

I VIP-studien har 1 046 skolelever följts från sjunde klass. Enkäter har besvarats i årskurs sju, åtta och nio och i årskurs tre på gymnasiet. Intervjuer har genomförts i årskurs sju och på gymnasiet. Vi följer bland annat begrepp som självskattad hälsa, empowerment, stolthet, skam, subjektiv social status, och beteenden som rökning och snusning.

I ett projekt jämförs amerikansk och svensk primärvård för att hitta orsaker till att prevention inte prioriteras högre. Projektet sker i samarbete med Bassett Healthcare Network Research Institute i Cooperstown, New York State.

Ett regionalt projekt studerar varför metoden ”Fysisk Aktivitet på Recept” (FaR) har svårt att få genomslag i primärvården. I en patientstudie har data samlats in i fem landsting. Förskrivare och nyckelpersoner har intervjuats i Dalarna och Gävleborg. Ett pilotprojekt där vårdcentraler stöds vid implementeringen av FaR har genomförts på tre vårdcentraler i Dalarna och Gävleborg.

 

Vetenskapliga publikationer 

Alla länkar är externa.

Medical Licensing Examinations in both Sweden and the US Favor Pharmacology over Lifestyle
Krachler, B., Jerdén, L., Tönnesen, H., Lindén, C. 
Preventive medicine reports, online, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2021.101453 

Quality of life of type 2 diabetes mellitus patients in Ramallah and al-Bireh Governorate–Palestine: a part of the Palestinian diabetes complications and control study (PDCCS)
Anna Katharina Tietjen, Rula Ghandour, Nahed Mikki, Lars Jerdén, Jan W. Eriksson, Margareta Norberg & Abdullatif Husseini.
Quality of Life Research, 02 March 2021, DOI: https://doi.org/10.1007/s11136-020-02733-w

Playing the complex game of social status in school – a qualitative study
Joffer J, Randell E, Öhman A, Flacking R, Jerdén L.
Global Health Action,20- 04-20, volume 13, article 1819689

Organisation of primary diabetes care in people with type 2 diabetes in relation to all-cause mortality: A nationwide register-based cohort study
Husdal R, Thors Adolfsson E, Leksell J, Eliasson B, Jansson S, Jerdén L, Stålhammar J, Steen L, Wallman T, Svensson AM, Rosenblad A.
Diabetes Research and Clinical Practice, 2020-09-01, Volume 167, Article 108352

Health-Care Administrator Perspectives on Prevention Guidelines and Healthy Lifestyle Counseling in a Primary Care Setting in New York State
Sorensen J , Johansson H, Jerden L, Dalton J, Sheikh H, Jenkins P, May J, Weinehall L.
Health Services Research and Managerial Epidemiology Volume 6:1-10

Self-rated health, subjective social status in school and socioeconomic status in adolescents: a cross-sectional study
Joffer J, Flacking R, Bergström E, Randell E, Jerdén L.
BMC Public Health 2019;19:785

Läkaren har en nyckelroll i vårdarbetet med levnadsvanor Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer betonar det rådgivande patientsamtalet
Jerdén L, Weinehall L.
Läkartidningen. 2019;116:FF4S

Associations between quality of work features inprimary health care and glycaemic control inpeople with Type 2 diabetes mellitus: A nationwide survey
Husdal R, Thors Adolfsson E, Leksell J, Eliasson B, Jansson S, Jerdén L, Stålhammar J, Steen L, Wallman T, Svensson AM, Rosenblad A.
Elsevier Primary Care Diabetes 2018 Nov.

Complications of type 2 diabetes mellitus inRamallah and al-Bireh: The Palestinian DiabetesComplications and Control Study (PDCCS)
Ghandour R, Mikki N, Abu Rmeileh NME, Jerdén L, Norberg M, Eriksson JW, Husseini A
Elsevier Primary Care Diabetes 2018 Jul 30

Patienter i USA upplevde mer stöd än svenskar att ändra levnadsvanor
Lars Jerdén, Lars Weinehall
Läkartidningen 17-18/2018

Implementation of clinical practice guidelines on lifestyle  interventions in Swedish primary healthcare – a two-year follow up
Therese Kardakis, Lars Jerdén, Monica E. Nyström, Lars Weinehall, Helene Johansson
BMC Health Services Research. 2018, 18:227

What is required to facilitate implementation of Swedish physical activity on prescription? – interview study with primary healthcare staff and management
Catharina Gustavsson, Maria Nordqvist, Kristina Bröms, Lars Jerdén, Lena V. Kallings, Lars Wallin
BMC Health Services Research. 2018, 18:196

Lifestyle counseling in primary care in the United States and Sweden: a comparison of patients' expectations and experiences
Lars Jerdén, James Dalton, Helene Johansson, Julie Sorensen, Paul Jenkins, Lars Weinehall
Global Health Action, Volume 11, Issue 1. Mars 2018

Kunskap om levnadsvanor värderas olika på läkarutbildningarna
Benno Krachler, Lars Jerdén, Christina Lindén
Läkartidningen, 2018;115:EWPD

Resources and organisation in primary health care are associated with HbA1c level: A nationwide study of 230 958 people with Type 2 diabetes mellitus
Rebecka Husdal, Andreas Rosenblad, Janeth Leksell, Björn Eliasson, Stefan Jansson, Lars Jerdén, Jan Stålhammar, Lars Steen, Thorne Wallman, Ann-Marie Svensson, Eva Thors Adolfsson
Official Journal of Primary Care Diabetes Europe, September 2017

Written Examinations in Swedish Medical Schools: Minds Molded to Medicate?
Benno Krachler, Lars Jerdén, Christina Lindén
American Journal of Lifestyle Medicine, August 2017

Retinopathy among patients with diabetes in Ramallah Governorate: a clinic-based study
Nahed Mikki, Rula Ghandour, Margareta Norberg, Lars Jerden, Hans Stenlund, Sawsan Imseeh, Abdullatif Husseini
The Lancet, August 2017

Pride, shame and health among adolescents – a cross-sectional survey
Eva Randell, Junia Joffer, Renée Flacking, Bengt Starrin, Lars Jerdén
International Journal of Adolescent Medicine and Health, May 2017

Resource allocation and organisational features in Swedish primary diabetes care: Changes from 2006 to 2013
Rebecka Husdal, Andreas Rosenblad, Janeth Leksell, Björn Eliasson, Stefan Jansson, Lars Jerdén, Jan Stålhammar, Lars Steen, Thorne Wallman, Eva Thors Adolfsson
Primary Care Diabetes, February 2017

What is Health and What is Important for its Achievement? A Qualitative Study on Adolescent Boys' Perceptions and Experiences of Health
Randell E, Jerdén L, Öhman A, Flacking R
The Open Nursing Journal, April 2016

Exploring self-rated health among adolescents: a think-aloud study
Junia Joffer, Lars Jerdén, Ann Öhman, Renée Flacking
BMC BioMed Central Public Health, February 2016

Tough, sensitive and sincere: how adolescent boys manage masculinities and emotions
Eva Randell, Lars Jerdén, Ann Öhman, Bengt Starrin, Renée Flacking
International Journal of Adolescence and Youth, November 2015

Predictors of smoking among Swedish adolescents
Joffer J, Burell G, Bergström E, Stenlund H, Sjörs L, Jerdén L
BMC BioMed Central Public Health, December 2017

'In or Out'—On the Dynamic between Acceptance and Rejection and its Influence on Health in Adolescent Girls
Renée Flacking, Lars Jerdén, Erik Bergström, Bengt Starrin
Young, August 2014

Counseling on lifestyle habits in the United States and Sweden: a report comparing primary care health professionals' perspectives on lifestyle counseling in terms of scope, importance and competence
Lars Weinehall, Helene Johansson, Julie Sorensen, Lars Jerdén, John May, Paul Jenkins
BMC BioMed Central Family Practice, May 2014

Self-care and glycaemic control: a cross-sectional study
Sawsan Imseeh, Nahed Mikki, Rula Ghandour, Prof Rita Giacaman, Margareta Norberg, Lars Jerdén, Hans Stenlund, Abdullatif Husseini
The Lancet, December 2013

Lifestyle interventions in primary health care: professional and organizational challenges
Kardakis T, Weinehall L, Jerdén L, Nyström ME, Johansson H
European Journal of Public Health, February 2014

Self-rated health and mortality in individuals with diabetes mellitus: prospective cohort study
Wennberg P, Rolandsson O, Jerdén L, Boeing H, Sluik D, Kaaks R, Teucher B, Spijkerman A, Bueno de Mesquita B, Dethlefsen C, Nilsson P, Nöthlings U
BMJ Open, February 2012

Gender differences and predictors of self-rated health development among Swedish adolescents
Jerdén L, Burell G, Stenlund H, Weinehall L, Bergström E
The Journal of Adolescent Health, February 2011

Lancet bildar hälsoallians i Palestina
Lars Jerdén, David Henley
Läkartidningen, mars 2009

Fungerar mot alla odds
Anna Danielsson, Lars Jerdén
Läkartidningen, januari 2009

Cost-effectiveness of a personal health document in different distribution settings
Jerdén L, Lindholm L, Weinehall L
Health Promotion Journal of Australia, August 2008

Empowerment: A Key to a Better Understanding of Adolescent Health?
International Journal of Child and Adolescent Health, 2008

Personal health documents in school health education: a feasibility study
Jerdén L, Bildt-Ström P, Burell G, Weinehall L, Bergström E
Scandinavian Journal of Public Health, December 2007

Experiences of Swedish community health nurses working with health promotion and a patient-held health record
Jerdén L, Hillervik C, Hansson AC, Flacking R, Weinehall L
Scandinavian Journal of Caring Sciences, December 2006

Patientägd hälsobok – ett resurssnålt sätt att aktualisera frågor om prevention
Lars Jerdén
Läkartidningen, juni 2005

Does a patient-held health record give rise to lifestyle changes? A study in clinical practice
Jerdén L, Weinehall L
Family Practice, December 2004

Detention of Dr Al Agha
Gert Andersson, Lars Jerdén
The Lancet, June 1988

Medical care in Gaza
The Lancet, September 1986

En bok med fakta och möjligheter för egen hälsodokumentation. Finns för både kvinnor och män. Utgivningsår: 2006

Information

Varje människa är den största experten på sin egen kropp och hälsa. Med detta som utgångspunkt har "Min bok om hälsa" tagits fram i Dalarna.

Distriktsläkare Lars Jerdén i Borlänge väckte ursprungsidén 1997. Tanken är att man med penna i handen skall läsa boken och fylla i funderingar vad hälsa innebär och hur hälsan kan förbättras eller bibehållas. 

Boken innehåller förteckningar över vaccinationer, läkemedel, allergier och blodtryck. Under rubriken fakta finns det uppgifter från forskning om hälsa t ex stress, rörelse, mat, vikt, alkohol, tobak och diabetes.

Det finns en bok som vänder sig till kvinnor och en bok som vänder sig till män. Boken är på drygt 30 sidor.

Författare: Lars  Jerdén, Elisabeth Olzon och Jöran Aldén Beställningsbar: Nej Nedladdningsbar: Ja.

Min bok om hälsa - kvinnor (pdf, 36 sidor)

Min bok om hälsa - män (pdf, 36 sidor)

Skrivet om Min bok om hälsa

Alla länkar är externa.

Lars Jerdén m.fl. Cost-effectiveness of a personal health document in different distribution settings. Health Promotion Journal of Australia 2008; 19:125-131

Scand J Caring Sci;2006;20;448-454 Experiences of Swedish community health nurses working with health promotion and a patient-held- health record

Läkartidningen 2005;102(24-25):1872. "Patientägd hälsobok - ett resurssnålt sätt att aktueliasera frågor om prevention."

Fam Pract 2004;21-651-3. "Does a patient-held health record give rise to lifestyle changes? A study in clinical practice."

Lars Jerdéns avhandling "Health-promoting health services: Personal health documents and empowerment

Hade du nytta av informationen?