Källman Hans-Erik

Specialistregistrerad sjukhusfysiker vid Bild och funktionsmedicin i Dalarna och disputerad 2 februari 2018 vid Institutionen för Radiologi och onkologi vid Uppsala universitet.

Projekt

Modern sjukvård producerar en allt större volym bilder. Bara i Region Dalarna produceras över 4 miljoner bilder per år på olika kliniker. Det finns ett behov av att säkerställa patientsäkerheten då många av undersökningsmetoderna innebär att patienten exponeras med röntgenstrålning.

Undersökningsresultaten skulle även kunna användas för att göra rätt undersökningar och undvika undersökningar med tveksamt värde. Kvalitetsuppföljningar kan förenklas och göras mer patientnära då det primära undersökningsresultatet, bilden, används som underlag.

Delstudier

  1. Strukturera och se
    I den första delstudien har bilddata i Region Dalarna samlats i en strukturerad databas med avidentifierad teknisk och fysikalisk information. Arbetsflödet introducerades 2005, är helt automatiserat och data är tillgängligt för anställda inom Region Dalarna.

  2. Analysera och presentera
    I den andra delstudien har en statistisk analysmotor kopplats till databasen i syfte att tillgängliggöra metoder som gör data användbara i vården.

  3. Fatta beslut
    De avslutande delstudierna ägnas åt berättigande av bilddiagnostik ur ekonomiskt och strålsäkerhetsperspektiv.

Arbetet bedrivs i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vetenskapliga publikationer

Source modeling for Monte Carlo dose calculation of CT examinations with a radiotherapy treatment planning system
Källman HE, Holmberg R, Andersson J, Kull L, Tranéus E, Ahnesjö A
Med Phys. 2016 Nov;43(11):6118

Automated detection of changes in patient exposure in digital projection radiography using exposure index from DICOM header metadata
Källman HE, Halsius E, Folkesson M, Larsson Y, Stenström M, Båth M
Acta Oncol. 2011 Aug;50(6):960-5

DICOM Metadata repository for technical information in digital medical images
Acta Oncol. 2009;48(2):285-8

Avhandling

Dose Management in Diagnostic Radiology - application of the DICOM imaging standard and a Monte Carlo dose engine for exposure surveillance

Hade du nytta av informationen?