Lindström Annika

Överläkare, Postdoc CKF, Falun. Affiliering: Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet, Uppsala. Clinical Research Center, Faculty of Health and Medical Sciencies, Örebro university, Örebro.

Kliniskt verksam som privatpraktiserande läkare i Bjursås, Falu kommun, med samverkansavtal enligt nationella läkarvårdstaxan.

Specialistläkare: obstetrik – gynekologi 1987

Disputerade 2010, Gynekologisk Onkologi, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå Universitet.

Forskningsområden

 • Prognostiska faktorer för invasiv cancer i livmoderhalsen.
 • Tumörmarkörer vid CIN och invasiv cervixcancer.
 • HPV och dysplasi hos äldre kvinnor.
 • Behandling av ”Urethral Pain Syndrome” (UPS) hos kvinnor.

Aktuella pågående forskningsprojekt med EPN godkännande;

 1. HPV prevalence and HPV-related dysplasia in elderly women
 2. Prevalence of HPV and dysplasia, a self-sampling study in elderly women.
 3. Äldre kvinnors erfarenheter av självprovtagning med HPV test, enkät och intervjustudie.
 4. Naturalförlopp av HPV infektion hos äldre kvinnor
 5. Naturalförlopp av HPV infektion hos äldre kvinnor som insjuknat i cervixcancer. 
 6. Behandling av Urethral Pain Syndrome (UPS) i Sverige. Enkätstudie. 
 7. Biomarkörer för persistens av HPV samt progression vid förstadier till livmoderhalscancer.

Projektledare och ansvarig för projekt 1-6, medarbetare i projekt nr 7.

Forskning i samarbete med Uppsala Universitet och Örebro Universitet.

Medarbetare i olika projekt: Professor Matts Olovsson, Professor Ulf Gyllensten, PhD Inger Gustavsson Uppsala Universitet, Gynekolog och gynonkolog Ruth Hermansson Onkologkliniken, Örebro. professor Mats G Karlsson, PhD Gisela Helenius, PhD Gabrielle-Lillsunde Larsson, doktorand Malin Kaliff Örebro Universitet, docent Tibor Tot Falun, professor Erik Wilander Gävle, PhD Catharina Gustafsson, CKF, Falun, Björn Lindström MD, CKF Falun.

 

Vetenskapliga publikationer

Alla länkar är externa.

Borrelia Ocular Infection: A Case Report and a Systematic Review of Published Cases
Lindström B.E., Skogman B.H., Lindström A.K., Tallstedt L., Nilsson K.  
Ophthalmic Research 2022, DOI:10.1159/000521307 

Elderly women's experiences of self-sampling for HPV testing. 
Hermansson Ruth S, Olovsson Matts, Gustavsson Catharina, Lindström Annika Kristina. 
BMC cancer 2020 May 26;20(1):473. DOI: 10.1186/s12885-020-06977-0

Incidence of HPV and HPV related dysplasia in elderly women in Sweden. 
Lannér Lars, Lindström Annika Kristina. 
PloS one  2020 Mar 20;15(3):e0229758. DOI: 10.1371/journal.pone.0229758

Cervical dysplasia in elderly women performing repeated self-sampling for HPV testing
Lindström AK, Hermansson RS, Gustavsson I, Hedlund Lindberg J, Gyllensten U, Olovsson M
PLoS One. 2018 Dec 5;13(12):e0207714. doi: 10.1371/journal.pone.0207714. eCollection 2018

HPV prevalence and HPV-related dysplasia in elderly women
Ruth S. Hermansson, Matts Olovsson, Emelie Hoxell, Annika K. Lindström 
Published: January 10, 2018. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189300

Urethral instillations of clobetasol propionate and lidocaine: a promising treatment of urethral pain syndrome
Lindström BE, Hellberg D, Lindström Annika K
Clin. Exp. Obstet. Gynecol. - ISSN: 0390-6663 XLIII, n. 6, 2016 doi: 10.12891/ceog3178.2016

Immunohistochemical LRIG3 expression in cervical intraepithelial neoplasia and invasive squamous cell cervical cancer: association with expression of tumor markers, hormones, high-risk HPV-infection, smoking and patient outcome
Lindström AK, Hellberg D
Eur J Histochem. 2014 Apr 15;58(2):2227. doi: 10.4081/ejh.2014.2227

Correlation between LRIG1 and LRIG2 expressions and expression of 11 tumor markers, with special reference to tumor suppressors, in CIN and normal cervical epithelium
Lindström AK, Asplund A, Hellberg D
Gynecol Oncol. 2011 May 30. [Epub ahead of print]

LRIG2 in contrast to LRIG1 predicts poor survival in early-stage squamous cell carcinoma of the uterine cervix
Hedman H, Lindström AK, Tot T, Stendahl U, Henriksson R, Hellberg D
Acta Oncologica Posted online on 16 Jun 2010: 812-815 https://doi.org/10.3109/0284186X.2010.492789

Discrepancies in expression and prognostic value of tumor markers in adenocarcinoma and squamous cell carcinoma in cervical cancer
Lindström AK, Tot T, Stendahl U, Syrjänen S, Syrjänen K, Hellberg D
Anticancer Res. 2009 Jul;29(7):2577-8

LRIG1 and squamous epithelial uterine cervical cancer: correlation to prognosis, other tumor markers, sex steroid hormones, and smoking
Lindström AK, Ekman K, Stendahl U, Tot T, Henriksson R, Hedman H, Hellberg D
Int J Gynecol Cancer. 2008 Mar-Apr;18(2):312-7. Epub 2007 Jul 11

Associations between ten biological tumor markers in squamous cell cervical cancer and serum estradiol, serum progesterone and smoking
Lindström AK, Stendahl U, Tot T, Hellberg D
Anticancer Res. 2007 May-Jun;27(3B):1401-6

Predicting the outcome of squamous cell carcinoma of the uterine cervix using combinations of individual tumor marker expressions
Lindström AK, Stendahl U, Tot T, Lidström BM, Hellberg D
Anticancer Res. 2007 May-Jun;27(3B):1609-15

Correlation between serum estradiol/progesterone ratio and survival length in invasive squamous cell cervical cancer
Hellberg D, Lindström AK, Stendahl U
Anticancer Res. 2005 Jan-Feb;25(1B):611-6

Diagnostic, endocrinological, behavioral, and DNA ploidy differences between squamous cell and adenomatous carcinoma of the cervix uteri
Lindström AK, Hellberg D, Bäckström T, Stendahl U
Oncol Res. 2004;14(7-8):321-4

Correlations between serum progesterone and smoking, and the growth fraction of cervical squamous cell carcinoma
Lindström A, Backström T, Hellberg D, Tribukait B, Strang P, Stendahl U
Anticancer Res. 2000 Sep-Oct;20(5C):3637-40

Avhandling

Prognostic factors for squamous cell cervical cancer: tumor markers, hormones, smoking, and S-phase fraction

Hade du nytta av informationen?