Björn Lindström

Specialistläkare i oftalmologi vid Falu Lasarett som tidigare har publicerat studier inom urogynekologi. Påsenare tid har han författat kliniska fallrapporter för publikation inom skilda delar av det oftalmologiska området.

Vetenskapliga Publikationer

Samtliga länkar är externa.

Borrelia Ocular Infection: A Case Report and a Systematic Review of Published Cases
Lindström B.E., Skogman B.H., Lindström A.K., Tallstedt L., Nilsson K.  
Ophthalmic Research 2022, DOI:10.1159/000521307


Partial Occlusion of a Third Nerve Palsy, a Shortcut through the Swedish Legal Vision Requirements for Driving
Lindström B, Fridman Å (2021) Journal of Binocular Vision and Ocular Motility, DOI: 10.1080/2576117X.2021.1929784

Ultramarathon-induced Corneal Edema—A Case Report
BE Lindström, TB Høeg.
Current Sports Medicine Reports 20 (1), 13-152021

Treatment of Urethral Pain Syndrome (UPS) in Sweden
LB Ivarsson, BE Lindström, M Olovsson, AK Lindström.
PloS one 14 (11) 2019. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225404

Urethral instillations of clobetasol propionate and lidocaine: a promising treatment of urethral pain syndrome.
BE Lindström, D Hellberg, AK Lindström.
Clinical and experimental obstetrics & gynecology 43 (6), 803-8072, 2016

Hade du nytta av informationen?