Roos Ljungberg Karin

ST-läkare i allmänmedicin och doktorand vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)/Reumatologi vid Linköpings Universitet.

Karin Roos Ljungberg

Projekt

Sekretoriska antikroppar mot citrullinerade peptider vid reumatoid artrit

Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som framför allt drabbar kroppens småleder. Tidigare har sjukdomen varit förknippad med stora funktionsnedsättningar då sjukdomen resulterade i destruerade och felställda leder. Idag finns effektiva behandlingsalternativ som ger dämpad inflammation och därmed minskade destruktioner. För att behandling ska kunna få tänk effekt, måste behandlingen sättas in tidigt i sjukdomsförloppet och därför är det önskvärt att kunna identifiera patienter i tidiga stadier av sjukdomen.

RA har fortsatt ej klarlagd patogenes och önskvärt vore att detektera patienter som har risk att utveckla sjukdom (för ännu tidigare behandlingsmöjligheter). Flera studier har visat att antikroppar förknippade med RA (anti-citrullinerade protein antikroppar, ACPA) som troligen är viktiga i sjukdomsutvecklingen, kan ses i blodet flera år innan ledsymtomen uppträder. Detta har resulterat i hypotesen att sjukdomen inte startar vid lederna utan de inledande immunologiska reaktionerna sker på annan lokal i kroppen och slemhinnor har föreslagits vara en potentiell startlokal för sjukdomen.

Immunförsvaret vid slemhinnorna tros vara en viktig del i patogenesen vid RA men kunskapsluckor finns fortsatt om detta är till nytta eller av ondo för patienterna. Syftet med detta projekt är att utvärdera förekomst av sekretoriska/slemhinneassocierade ACPA vid olika lokaler/slemhinnor i kroppen (analys av blod, saliv och bronksköljvätska) samt om dessa antikroppar har betydelse för sjukdomsförloppet vid RA. Resultat från detta projekt kan förhoppningsvis bidra till ökad förståelse för slemhinnornas roll vid sjukdomsutvecklingen vid RA och om slemhinneassocierade ACPA har prognostiskt värde hos patienter med utvecklad ledgångsreumatism samt personer med risk att utveckla RA.

 

Vetenskapliga publikationer

alla länkar är externa.

Circulating anti-citrullinated protein antibodies containing secretory component are prognostic for arthritis onset in at-risk patients.
Roos Ljungberg K, Martinsson K, Wetterö J, Svärd A, Kastbom A.
Clin Exp Immunol. 2021;204(3):344-51.DOI: 10.1111/cei.13591

Presence of salivary IgA anti-citrullinated protein antibodies associate with higher disease activity in patients with rheumatoid arthritis. 
Roos Ljungberg Karin, Börjesson Emil, Martinsson Klara, Wetterö Jonas, Kastbom Alf, Svärd Anna.
Arthritis research & therapy 2020 Nov 23;22(1):274. DOI: 10.1186/s13075-020-02363-0

Secretory anti-citrullinated protein antibodies in serum associate with lung involvement in early rheumatoid arthritis.
Roos Ljungberg K, et al.
Rheumatology, Volume 59, Issue 4, April 2020. https://doi.org/10.1093/rheumatology/kez377

Circulating secretory IgA antibodies against cyclic citrullinated peptides in early rheumatoid arthritis associate with inflammatory activity and smoking
Roos K, Martinsson K, Ziegelasch M, Sommarin Y, Svärd A, Skogh T, Kastbom A
Arthritis Res Ther. 2016 May 23;18(1):119. doi: 10.1186/s13075-016-1014-1

Hade du nytta av informationen?