Nilsen Inger

Dietist/klinisk näringsfysiolog på Mora lasarett. Doktorandtjänst vid Centrum för klinisk forskning januari 2018. Antagen som forskarstuderande vid Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet. Huvudhandledare är Arvo Hänni, överläkare vid Bariatrisk mottagning, Falu lasarett och Överviktsenheten, Akademiska sjukhuset.

Nilsen Inger

Projekt

"Interstitial glucose levels and diet before and after bariatric surgery in patients with severe obesity"
I Sverige utförs cirka 5000 obesitasoperationer årligen. Vanligen opereras patienter i åldrarna 18-60 år som har ett BMI på 35 kg/m2 eller högre.
De vanligaste operationerna är laparoskopisk gastric bypass operation (LGBP) och sleeve gastrektomi (LSG). Mindre än 1 procent av de som opererades genomgår duodenal switch (DS).
Bariarisk kirurgi har en mycket kraftfull effekt på fetmasjukdomens samsjuklighet. Exempelvis har ännu 5 år efter GBP operation cirka två tredjedelar av alla patienter förbättrats till den grad så att de kan sluta med alla mediciner mot diabetes. Även effekterna på hypertoni, sömnapné och blodfettsrubbning är starka.
Bariatrisk kirurgi medför anatomiska förändringar i mag-tarmkanalen och medföljande metabola- och endokrina förändringar som bland annat medför att absorptionen av kolhydrater blir snabbare.
Kost- och nutritionsrelaterade problem som kan uppstå efter operationen är till exempel dumpingsyndrom (symptom orsakade av snabb passage av maten ut i tarmen) och postbariatrisk hypoglykemi.
Resultaten från studierna i det planerade avhandlingsarbetet syftar till att få bättre kunskap om förändringar av vävnadernas glukosnivåer före och efter bariatrisk kirurgi samt om hur måltidsmönster, intag av energi och makronäringsämnen påverkar glukosnivåerna.

Framtida artiklar

Inger Nilsen, Anna Laurenius, Agneta Andersson and Johanna Osterberg. Tentative title: Effects of hypocaloric diet regimens before bariatric surgery on body weight, glucose homeostasis, liver volume and side effects: a systematic review (ongoing).

Inger Nilsen, Agneta Andersson, Anna Laurenius, Johanna Osterberg, Magnus Sundbom and Arvo Haenni. Tentative title: Interstitial glucose levels and dietary intake before and after Roux-en-Y Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy (ongoing).

Huvudhandledare

Arvo Hänni, PhD, Uppsala Universitet

Bihandledare

Anna Laurenius, PhD, Göteborgs universitet
Johanna Österberg, PhD, Karolinska Institutet
Docent Agneta Andersson, docent, Uppsala universitet
Magnus Sundbom, professor, Uppsala universitet

Publikationer

Lower interstitial Glucose Concentrations but Higher Glucose Variability during Low-Energy diet Compared to Regular Diet – An Observational Study in Females with Obesity.
Nilsen I, Andersson A, Laurenius A, Osterberg J, Sundbom M and Haenni A.
Nutrients 2021;13:3687.

Circulating magnesium status is associated with type 2 diabetes remission after Roux-en-Y gastric bypass surgery: a long-term cohort study. 
Haenni A, Nilsen I. 
Surgery for obesity and related diseases. 2021 Feb;17(2):299-307. DOI: 10.1016/j.soard.2020.09.036

Comparison of Meal Pattern and Postprandial Glucose Response in Duodenal Switch and Gastric Bypass Patients
Nilsen I, Sundbom M, Abrahamsson N, Hänni A
OBES SURG 2019. https://doi.org/10.1007/s11695-019-03826-3

Increased circulating magnesim concentrartions after Roux-en-Y gastric bypass surgery in patients with type 2 diabetes.
Haenni A, Nilsen I, Johansson HE.
Surgery for obesity and related diseases 2018;14:576-583.

Hade du nytta av informationen?