Terese Nilsson

ST-läkare i allmänmedicin på Falu vårdcentral och doktorand vid Örebro Universitet sedan 2018 med ett 50% doktorandförordnande på CKF. Forskar på tarm- och blåsbesvär hos barn.

Nilsson Terese

Projekt

Funktionella besvär från tarm och blåsa så som kolik, förstoppning och blåsdysfunktion är vanliga och tycks ha ökat i frekvens enligt klinisk erfarenhet. Benämningen ”funktionella” besvär innebär att ingen bakomliggande strukturell eller mekanisk sjuklighet föreligger. Trots detta kan besvären ofta bli långdragna och orsaka stress för familjen och stort lidande för det enskilda barnet. Åldern för introduktion av potta och åldern för när barn slutar med blöja har ökat kraftigt de senaste decennierna och det saknas forskning på hur föräldrar bör gå tillväga.

BABITT-studien är en randomiserad interventionsstudie som utförs på BVC i Dalarna. Friska barn lottas (randomiseras) till att introducera potta vid 0-2 månaders ålder eller vid 9-11 månaders ålder. Föräldrar får svara på webbenkäter kring sitt barns hälsa, tarm- och blåsvanor samt frågor kring familjesituation, upplevelse av föräldraskap och potträningsprocessen. Barnen kommer att undersökas med ultraljud av tarmen vid 9 månaders och 4 års ålder. Alla barnen i studien följs till 4 års ålder.

Fullständigt studieprotokoll finns på ClinicalTrials.gov (NCT04082689).

BABIS-4 studien är en tvärsnittsstudie av 4-åringar i Dalarna som med frågor i ett webbaserat frågeformulär ska kartlägga förekomst av tarm- och blåsproblematik hos dessa barn. Vissa barn i BABIS-4 studien kommer att undersökas med ultraljud av tarmen. Resultat från webbenkäten och ultraljudsundersökningen kommer sedan att kunna användas för jämförelse med resultat från BABITT-studien. Resultaten från BABITT-och BABIS-4 studien kommer leda till bättre kunskap och förbättrade råd och riktlinjer kring besvär från tarm och blåsa hos små barn. Studierna kommer också  generera kunskap om hur och när introduktion av potta kan ske på ett fördelaktigt sätt.

Media

https://svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/sa-paverkas-barn-av-tidig-pottraning-studie-av-0-till-4-aringar-ska-ge-svar

https://svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/tvabarnsmamman-lieve-borjade-potta-nastan-direkt-nar-vi-kom-hem-fran-bb

Hade du nytta av informationen?