Rastad Cecilia

Anställd som sjukgymnast vid Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Falun och som forskare knuten till Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet samt under åren 2002-2017 medarbetare vid Centrum för klinisk forskning Dalarna.

Med Dr, leg sjukgymnast. Disputerade mars 2009 vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Vetenskapliga publikationer

Alla länkar är externa.

Patients' Experience of Winter Depression and Light Room Treatment
Rastad C, Wetterberg L, Martin C
Hindawi Publishing Corporation, Psychiatry Journal, Volume 2017, Article ID 6867957, 11 pages,https://doi.org/10.1155/2017/6867957

Barriers, benefits, and strategies for physical activity in patients with schizophrenia
Rastad C, Martin C, Asenlöf P
Phys Ther. 2014 Oct;94(10):1467-79. doi: 10.2522/ptj.20120443. Epub 2014 May 15

Improvement in Fatigue, Sleepiness, and Health-Related Quality of Life with Bright Light Treatment in Persons with Seasonal Affective Disorder and Subsyndromal SAD (pdf, 11 sidor)
Hindawi Publishing Corporation, Depression Research and Treatment, Volume 2011, Article ID 543906, 10 pages

Light room therapy effective in mild forms of seasonal affective disorder-a randomised controlled study
Rastad C, Ulfberg J, Lindberg P
J Affect Disord. 2008 Jun;108(3):291-6. Epub 2007 Nov 28

High prevalence of self-reported depressive mood during the winter season among Swedish senior high school students
Rastad C, Ulfberg J, Sjödén PO
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2006 Feb;45(2):231-8

High prevalence of self-reported winter depression in a Swedish county
Rastad C, Sjödén PO, Ulfberg J
Psychiatry Clin Neurosci. 2005 Dec;59(6):666-75

Avhandling

Winter Fatigue and Winter Depression: Prevalence and Treatment with Bright Light

Hade du nytta av informationen?