Dorothea Reichert

Leg. Sjuksköterska, masterexamen inom vårdvetenskap, disputerade i juli 2022 med avhandlingen vårdbehov inom hemsjukvården vid vårdvetenskapliga fakulteten, Vinzenz Pallotti University, Tyskland. Anställd vid Regionstyrelsen förvaltning Ledningsstöd och strategi på Analysavdelningen, Region Dalarna.

Dorotheas forskning omfattar vårdbehov, kvalitet samt personalens kompetenser och samarbete inom hälso- och sjukvården. Forskningen är främst vårdvetenskaplig. I tidigare studier används intervjuer (främst intervjuer med experter och innehållsanalys) samt statistiska metoder (analyser på flera nivåer samt multidimensionell skallning). Dorotheas forskning syftar till att synliggöra vårdbehovet, vårdkvalitet och vårdpersonalens roll i hälso- och sjukvården. Det behövs för att uppnå vård på lika villkor samt säker omvårdnad och vård av hög kvalitet.

Dorotheas avhandling utfördes vid vårdvetenskapliga fakulteten på Vinzenz Pallotti University, Vallendar, Tyskland

Avhandling:

Reichert, D. (2022): The Differentiation of Nursing from the Point of View of Nursing Staff in Out-Patient Care: Indications of the Need for Care (Doctoral dissertation), VPU Vallendar, Tyskland

Forskningsprojekt

Utvärdering av vårdnära service – analyser av införandet processen samt effekter av införandet av vårdnära service till arbetsmiljö, kvalitet och produktivitet på vårdavdelningar inom slutenvården

Vetenskapliga publikationer

Implikationen für die Berufseinmündung nach einer generalistischen Pflegeausbildung – eine mehrperspektivische Studie.
Reiber, K; Reichert, D; Winter, M.
Pflege 32 (1), S. 47–55. (2019).

Övriga rapporter

Statistik für Pflege, Soziale Arbeit und Humanwissenschaften, Studienkurs Gesundheit und Pflege
Brühl, A; Reichert, D
Nomos Verlag, Baden-Baden. (2021).

Vergleich von Mehr-Ebenen-Analysen mit Generalized Estimation Equations am Beispiel des Merkmals „Anzahl der Dehydrierten“ in der ambulanten Pflege
Reichert, D, Brühl, A; Fried, K (Hrsg) 
Innovative Statistik in der Pflegeforschung, Impulse aus der Vallendarer Sommerakademie 2018, Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau. (2020).

AAL in der Qualifizierungspraxis von Pflege und Medizin
Steinle, J; Weber, D; Klobucnik, T; König, P; Winter, M, Kunze, C; Kricheldorff, C.  (Hrsg.)
Assistive Systeme und Technologien zur Förderung der Teilhabe für Menschen mit Hilfebedarf – Ergebnisse aus dem Projektverbund ZAFH-AAL, Pabst Science Publishers, Lengerich. (2017).

Bedeutung technischer Assistenzsysteme in der Pflegeberatung und ambulanten Versorgung
Klobucnik, T; Weber, D; Steinle, J; Winter, M; König, P; Kunze, C; Kricheldorff, C (Hrsg.)
Assistive Systeme und Technologien zur Förderung der Teilhabe für Menschen mit Hilfebedarf – Ergebnisse aus dem Projektverbund ZAFH-AAL, Pabst Science Publishers, Lengerich. (2017).

Hade du nytta av informationen?