Rönnegård Ann-Sofie

Ann-Sofie Rönnegård är specialist i allmänmedicin på Gagnefs vårdcentral och doktorand vid högskolan Dalarna.

Sedan våren 2021 är hon doktorand vid Högskolan Dalarna, med finansiering från CKF. Syftet med doktorand-projektet är att undersöka om det finns ett samband mellan långvarig smärta och hjärtkärlsjuklighet, och vilka andra faktorer som spelar in.

Det finns flera anledningar till att långvarig smärta i sig skulle kunna orsaka hjärtkärlsjuklighet. Långvarig smärta aktiverar kroppens stressystem, med ökning av hjärtfrekvens och blodtryck som följd. Nyare studier har visat en ökad låggradig inflammation i blod och cerebrospinalvätska vid långvarig smärta, och inflammation leder till ökad åderförfettning.

Projektet baseras på data från ett unikt svenskt smärtregister, FRIDA, med 40 000 studiedeltagare och en mycket stor brittisk studie (UK Biobank) med en halv miljon studiedeltagare.

Långvarig smärta är en av sjukvårdens stora utmaningar. En ökad förståelse för samsjuklighet, prognos och förbättrad identifikation av patienter med ökad risk för hjärtkärlsjuklighet skulle ha stor klinisk betydelse.

Handledare: Johan Ärnlöv, Björn Äng och Christoph Nowak.

Hade du nytta av informationen?