Sahlgren Hanna

Överläkare Obstetrik och Gynekologi, Kvinnokliniken Falun, Medicinskt ledningsansvarig läkare BB-avdelningen, Falu Lasarett, Processledare för cervixcancerprevention och medicinskt ansvarig för screeningprogram Regionalt Cancercentrum (RCC) Mellansverige. Doktorand, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet.

Projektbeskrivning

I januari 2017 kom Socialstyrelsen med nya rekommendationer gällande det nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer.

I den nya screeningprogrammet analyserar man humant papillomavirus (HPV) istället för cytologi som tidigare. HPV har en högre sensitivitet och specificitet för starka cellförändringar, men man vet inte säkert i vilken utsträckning det skyddar mot cancer på livmodertappen.

Vid positivt HPV-test remitteras kvinnan för utredning med kolposkopi, som är en mikroskopisk rutinundersökning av livmodertappen. I samband med undersökningen tas vävnadsprover från livmodertappen.

Vaccination av kvinnor mot HPV introducerades i Sverige 2012. Cirka 80 procent av alla flickor 11-12 år har sedan dess vaccinerats inom ramen för skolvaccinationsprogrammet. Samtidigt har man erbjudit vaccinet som en catch-up till alla flickor 13-18 år, och täckningsgraden har varit ca 55-60 procent.

Det quadrivalenta vaccin som används i Sverige skyddar mot HPV-typerna 6,11,16,18. De vanligaste förekommande HPV-typerna (16,18) orsakar ca 70 procent av all livmoderhalscancer, men blir mer ovanliga när andelen vaccinerade kvinnor i screeningålder ökar.

Man vet inte säkert i vilken utsträckning cellförändringar och cancer kommer att minska hos de vaccinerade kohorterna. Det råder inte heller någon konsensus kring om kolposkopibilden förändras när nya HPV-typer tar plats.

Uppföljning efter behandling av starka cellförändringar inkluderar cellprov var tredje år i 25 års tid. Det finns dock ingen säker evidens för om detta tillvägagångssätt verkligen förebygger cancer, och man har inte identifierat någon säker övre åldersgräns när man kan avsluta kontrollerna.

Forskningsplanen har titeln "Optimerad handläggning av kvinnor med cellförändringar vid screening för cervixcancer" och syftar till att ta fram evidensbaserade strategier för att minska incidensen av livmoderhalscancer, genom att undersöka flera steg i det nya HPV-baserade screeningprogrammet för livmoderhalscancerprevention:

Study 1: A randomized controlled trial investigating the relationship between HPV persistence and precancerous lesions in women exiting the cervical screening program.

Study 2: A clinical case control study of a partially HPV vaccinated birth cohort entering the cervical screening program.

Study 3: A register-based case control study of adherence to follow-up in women treated for HSIL/AIS who later develop invasive cervical or vaginal cancer.

Study 4: A case series of women previously treated for HSIL/AIS designed identify groups with an increased risk of developing invasive cervical and vaginal cancer.

Vetenskapliga publikationer

Colposcopic and histopathologic evaluation of women with HPV persistence exiting an organized screening program.
Sahlgren H, Elfström M, Lamin H, Carlsten-Thor A, Eklund C, Dillner J, Elfgren K.
American Journal of Obstetrics and Gynecology Oct 1, 2019. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.09.039

ABC om: Underlivsklåda
Milerad Sahlgren H, Sjöberg I, Nylander E.
Läkartidningen nr9, 2010-03-02

Information about first-trimester screening and self-reported distress among pregnant women and partners - comparing two methods of information giving in Sweden.
Lindgren P, Stadin M, Blomberg I, Nordin K, Sahlgren H, Ingvoldstad Malmgren C.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2017 Oct;96(10):1243-1250. doi: 10.1111/aogs.13195. Epub 2017 Aug 24.

Hade du nytta av informationen?