Valgerdur Sigurdardottìr

Specialistläkare på Reumatologkliniken, Falu Lasarett och doktorand vid Göteborgs Universitet.

Valgerdur Sigurdardottir.jpg

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet syftar till att ge kunskap om förekomst av gikt i två regioner i Sverige, sjukdomens effekter på sjukfrånvaro samt att värdera om exponering för luftföroreningar eller yrkesexponering för oorganiskt damm ökar risken för gikt.

För att besvara frågeställningarna används registerdata från VGR, där alla individer med giktdiagnos under åren 2000-2012 identifierats och från Dalarna där alla individer med giktdiagnos under åren 2000-2018 har inkluderats.

De identifierade giktfallen i VGR har matchats till 5 befolkningskontroller vardera, matchade för ålder, kön och folkbokföringskommun. Genom registerlänkning till nationella och regionala register inhämtas data om läkemedelsbehandling, komorbiditeter samt socioekonomiska aspekter samt datum för emigration och död för fall och kontroller. I VGR-materialet fokuserar projektet på frågeställningar som rör giktsjukdomens prevalens och incidens, miljö- och yrkesmässiga riskfaktorer för gikt och giktsjukdomens konsekvenser i ett samhällsperspektiv i form av indirekta kostnader (sjukfrånvaro).

I den del av projektet där registerdata från Dalarna används är syftet att belysa tidstrender vad gäller förekomst av gikt och behandling av gikt.

Delarbeten som ingår i doktorandprojektet

 

DELARBETEN I AVHANDLING

 

1. Prevalens och incidens av gikt i VGR

2. Prevalens och incidens av gikt i Dalarna

3. Gikt och sjukfrånvaro

4. Yrkesexponering för oorganiskt damm som riskfaktor för gikt

5. Exponering för luftföroreningar som riskfaktor för gikt.

STATUS

Publicerat

Datainsamling klar, analys pågår

Publicerat

Publicerat

Data finns, arbete med analysplan pågår

Publikationer

Dual energy CT findings in gout with rapid kilovoltage-switching source with gemstone scintillator detector.
Svensson E, Aurell Y, Jacobsson LTH, Landgren A, Sigurdardottir V, Dehlin M.
BMC Reumatol. 2020;4:7.

[Large health benefits can be achieved by better treatment of gout].
Svärd A, Kapetanovic M, Bergsten U, Bengtsson Boström K, Wändell P, Sigurdardottir V, et al.
Lakartidningen. 2020;117.

[Gout - a common and well known disease].
Sigurdardottir V, Svärd A, Bengtsson Boström K, Wändell P, Jacobsson L, Forsblad d'Elia H, et al.
Lakartidningen. 2020;117.

Occupational exposure to inorganic dust and risk of gout: a population-based study.
Sigurdardottir V, Jacobsson L, Schioler L, Svard A, Dehlin M, Toren K.
RMD Open. 2020;6.

[Consequences of Gout and Hyperuricemia].
Dehlin M, Kapetanovic M, Svärd A, Bengtsson Boström K, Wändell P, Sigurdardottir V, et al.
Lakartidningen. 2020;117.

Repeated switches between reference product etanercept and biosimilar do not affect disease activity or retention rate of etanercept over 24 months - a cohort study with historical controls.
Sigurdardottir V, Svard A.
Joint Bone Spine. 2019;86:529-30.

Work disability in gout: a population-based case-control study.
Sigurdardottir V, Drivelegka P, Svard A, Jacobsson LTH, Dehlin M.
Ann Rheum Dis. 2018;77:399-404.

Comorbidity in gout at the time of first diagnosis: sex differences that may have implications for dosing of urate lowering therapy.
Drivelegka P, Sigurdardottir V, Svard A, Jacobsson LTH, Dehlin M.
Arthritis Res Ther. 2018;20:108.

Incidence and prevalence of gout in Western Sweden.
Dehlin M, Drivelegka P, Sigurdardottir V, Svard A, Jacobsson LT.
Arthritis Res Ther. 2016;18:164.

Validity of ankylosing spondylitis and undifferentiated spondyloarthritis diagnoses in the Swedish National Patient Register.
Lindstrom U, Exarchou S, Sigurdardottir V, Sundstrom B, Askling J, Eriksson JK, et al.
Scand J Rheumatol. 2015;44:369-76.

Hade du nytta av informationen?