Silfverberg Thomas

Specialistläkare i Internmedicin och hematologi på Falu lasarett. Doktorand vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet.

Avhandling: Studier på behandlingseffekt och biverkningar av autolog blodstamscellstransplantation (ASCT) vid hematologisk sjukdom och multipel skleros

Pågående projekt

  • Effekter av COVID-19 efter autolog hematopoetisk stamcellstransplantation i Sverige - en retrospektiv kohortstudie
  • Hematopoetisk stamcellstransplantation för behandling av multipel skleros i Sverige

Vetenskapliga publikationer

samtliga länkar är externa.

Autologous haematopoietic stem cell transplantation compared with alemtuzumab for relapsing-remitting multiple sclerosis: an observational study.
Zhukovsky C, Sandgren S, Silfverberg T, et al.

J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021;92(2):189-194. DOI: 10.1136/jnnp-2020-323992

Late onset hyperornithinemia-hyperammonemia-homocitrullinuria syndrome - how web searching by the family solved unexplained unconsciousness: a case report.
Silfverberg T et al.

J Med Case Rep. 2018 Sep 23;12(1):274. DOI: 10.1186/s13256-018-1794-9

Risk factors for early death in children with haemophagocytic lymphohistiocytosis
Trottestam H, Berglöf E, Horne A, Onelöv E, Beutel K, Lehmberg K, Sieni E, Silfverberg T, Aricò M, Janka G, Henter JI.

Acta Paediatr. 2012 Mar;101(3):313-8. DOI: 10.1111/j.1651-2227.2011.02501.x

Hade du nytta av informationen?