Sjöberg Daniel

Gastroenterolog och överläkare vid Medicinska kliniken Falun-Ludvika. Disputerade 2015 vid institutionen för de medicinska vetenskaperna, Uppsala universitet. Har för närvarande en post doc-tjänst på 50 procent vid CKF.

Projekt

Ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD) är två sjukdomar som orsakar inflammation i magtarmkanalen. Etiologin är till stora delar okänd.

Under de sista 50 åren har incidensen av båda sjukdomarna ökat runt om i världen. Sverige har historiskt sett haft hög prevalens av UC och CD, men inga svenska studier har presenterats under de sista 10-20 åren.

Nya behandlingsformer har tillkommit det sista decenniet, men det är oklart hur dessa läkemedel kan minska sjukdomarnas skadeverkningar.

ICURE-studien (The IBD Cohort of Uppsala Region) registrerade samtliga nyinsjuknade patienter med UC eller CD under åren 2005-2009 i Uppsala län och 2007-2009 i Falun, Eskilstuna och på Åland. Upptagningsområdet omfattar cirka 650 000 invånare. Totalt nyinsjuknade 526 patienter med UC och 262 patienter med CD.

Avhandlingen beskriver incidensen för UC och CD i regionen, samt beskriver läkemedelsanvändning och riskfaktorer för kirurgi.

En viktig slutsats var att nyinsjuknandet av både UC och CD har ökat kraftigt under de sista årtiondena.

Två delarbeten handlar om komplikationer till inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), dels svårt skov av UC, dels anemi vid UC och CD.

I det fortsatta forskningsarbetet har ICURE använts för att studera förekomst av hepatobiliära sjukdomar, celiaki och mikroskopisk kolit hos patienter med UC och CD. Dessutom har två artiklar publicerats om 5-årsuppföljning av UC och CD och vi planerar även en 10-årsuppföljning av kohorten.

Det pågående post doc-arbetet handlar om hur stor den hälsoekonomiska påverkan av UC och CD blir på sjukvården.

För närvarande bihandledare åt doktorand Maria Hjorth som genomför studier på levercirrospatienter, deras anhöriga och leversjuksköterskemottagning.

Arbetar tillsammans med med. dr. Anna Svärd vid CKF kring citrullinerat IgA i terminala ileum hos patienter med reumatoid artrit.

Deltar i forskningsprojekt tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala kring fekala markörer vid primärskleroserande kolangit samt med Universitetssjukhuset i Örebro kring vedolizumab-behandlade patienter med IBD (SVEAH).

Vetenskapliga publikationer

Alla länkar är externa.

Liver cirrhosis turns life into an unpredictable roller-coaster: A qualitative interview study. 
Hjorth Maria, Svanberg Anncarin, Sjöberg Daniel, Rorsman Fredrik, Kaminsky Elenor. 
Journal of clinical nursing 2020 Dec;29(23-24):4532-4543. DOI: 10.1111/jocn.15478

Predicting the Individual Risk of Acute Severe Colitis at Diagnosis
Cesarini M, Collins GS, Rönnblom A, Santos A, Wang LM, Sjöberg D, Parkes M, Keshav S, Travis SP
J Crohns Colitis. 2016 Sep 19: pii: jjw159. [Epub ahead of print]

Clinical course of Crohn's disease during the first 5 years. Results from a population-based cohort in Sweden (ICURE) diagnosed 2005-2009
Rönnblom A, Holmström T, Karlbom U, Tanghöj H, Thörn M, Sjöberg D
Scand J Gastroenterol. 2016 Sep 15:1-6. [Epub ahead of print]

Low colectomy rate five years after diagnosis of ulcerative colitis. Results from a prospective population-based cohort in Sweden (ICURE) diagnosed during 2005-2009
Rönnblom A, Holmström T, Tanghöj H, Karlbom U, Thörn M, Sjöberg D
Scand J Gastroenterol. 2016 Nov;51(11):1339-44

Appearance of hepatobiliary diseases in a population-based cohort with inflammatory bowel diseases (Inflammatory Bowel Disease Cohort of the Uppsala Region)
Rönnblom A, Holmström T, Tanghöj H, Rorsman F, Sjöberg D
J Gastroenterol Hepatol. 2015 Aug;30(8):1288-92. doi: 10.1111/jgh.12947

Celiac disease, collagenous sprue and microscopic colitis in IBD. Observations from a population-based cohort of IBD (ICURE)
Rönnblom A, Holmström T, Tanghöj H, Wanders A, Sjöberg D
Scand J Gastroenterol. 2015;50(10):1234-40. doi: 10.3109/00365521.2015.1041152. Epub 2015 Apr 28

Anemia in a population-based IBD cohort (ICURE): still high prevalence after 1 year, especially among pediatric patients
Sjöberg D, Holmström T, Larsson M, Nielsen AL, Holmquist L, Rönnblom A
2014 Inflammatory bowel diseases 20(12): 2266-2270

Incidence and natural history of ulcerative colitis in the Uppsala Region of Sweden 2005-2009 - results from the IBD cohort of the Uppsala Region (ICURE)
Sjöberg D, Holmström T, Larsson M, Nielsen AL, Holmquist L, Ekbom A, Rönnblom A
J Crohns Colitis. 2013 Oct 1;7(9):e351-357

Incidence and clinical course of Crohn's disease during the first year - Results from the IBD Cohort of the Uppsala Region (ICURE) of Sweden 2005-2009
Sjöberg D, Holmström T, Larsson M, Nielsen AL, Holmquist L, Ekbom A, Rönnblom A
J Crohns Colitis. 2013 Sep 11. [Epub ahead of print]

Microscopic colitis in Uppsala health region, a population-based prospective study 2005-2009
Thörn M, Sjöberg D, Ekbom A, Holmström T, Larsson M, Nielsen AL, Holmquist L, Thelander U, Wanders A, Rönnblom A
Scand J Gastroenterol. 2013 Jul;48(7):825-30. doi: 10.3109/00365521.2013.800993. Epub 2013 May 31

Avhandling

The Inflammatory Bowel Disease Cohort of the Uppsala Region (ICURE): Epidemiology and Complications

Hade du nytta av informationen?