Svärd Anna

Överläkare samt biträdande verksamhetschef vid Kliniken för reumatologi, Falu lasarett. Forskare på CKF, med ansvar för kursen Vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare som ges vid CKF och handledare av ST-läkare inom deras vetenskapliga projekt.

Svärd Anna

Aktuella forskningsprojekt

Slemhinnors betydelse vid reumatoid artrit

Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) drabbar närmare 1 procent av befolkningen med ledinflammationer som kan leda till leddestruktioner, och som även drabbar andra organ och medför en ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar.

Med tidigt insatt behandling och nya effektiva läkemedel kan vi i stor utsträckning förhindra sjukdomens konsekvenser. Det finns dock ingen botande eller förebyggande behandling, och eftersom det är en kronisk sjukdom blir behandlingen ofta livslång.

Syftet med forskningsprojektet är att öka förståelsen för hur immunologiska reaktioner på slemhinnor är kopplade till reumatoid artrit, för att på sikt kunna interferera med dessa och därigenom bromsa sjukdomsprocessen i ett tidigare skede än vad som är möjligt idag.

Antikroppar mot citrullinerade proteiner (ACPA) har hög specificitet för RA och misstänks bidra till sjukdomsutvecklingen. De kan detekteras i serum många år innan artritdebut, vilket väckt hypotesen att de initiala immunologiska händelser som senare leder till utveckling av RA äger rum någon annanstans än i lederna. Flera studier stöder en koppling mellan slemhinnor i såväl lungor, munhåla som tarm och utveckling av RA.

I ett projekt undersöker vi kopplingen mellan sekretoriska antikroppar i serum och saliv och sjukdomsutveckling, i samarbete med forskare vid Linköpings Universitet och doktorand Karin Roos, AT-läkare på Falu lasarett.

I ett samarbete med prof Maria Söderlin i Blekinge studerar vi tandhälsa, antikroppar mot munhålepatogenen Porphyromonas gingivalis och sjukdomsaktivitet vid RA. 

Kopplingen till immunologiska reaktioner i tarmens slemhinna studerar vi i samarbete med Daniel Sjöberg, mag-tarm-specialist, Falu lasarett och Anna Lenngren samt Helena Hermelin på patologen i Falun. 

Gikt

Gikt, som är den vanligaste artritsjukdomen i Sverige, orsakas av höga nivåer urinsyra i blodet som leder till utfällning av urinsyrakristaller i leder och mjukdelar, vilket orsakar mycket smärtsamma giktattacker. Sjukdomen är ofta enkel att behandla med urinsyrasänkande läkemedel och lyckas man få ned nivån tillräckligt långt kommer i princip besvären att upphöra. Gikt bedöms dock vara en underbehandlad sjukdom och det finns väldigt lite svensk forskning kring gikt från de senaste decennierna.

Giktforskningen börjar nu komma igång, en nyligen publicerad studie visar exempelvis att 1,5 procent av befolkningen i västra Götaland är drabbade. Jag deltar i ett nystartat nationellt giktforskningsnätverk, där många olika aspekter av gikt kommer att undersökas.

Doktorand Vala Sigurdardottir, specialistläkare kliniken för reumatologi, undersöker om gikt är kopplat till ökad sjukskrivning och ökade kostnader, och kommer att genomföra en prevalensstudie för att få besked om hur vanligt förekommande gikt är i Dalarna.

Övrigt I ett samarbete med Med Dr Johanna Dahlqvist, UAS, studerar vi genetik vid ANCA-associerade vaskuliter.

Vetenskapliga publikationer

Alla länkar är externa.

Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies associate with radiographic damage but not disease activity in early rheumatoid arthritis diagnosed 2006-2011
Ziegelasch M, Boman A, Häggström Å, Svernell O, Martinsson K, Thyberg I, et al.
Scand J Rheumatol 2020:1-9.

Occupational exposure to inorganic dust and risk of gout: a population-based study RMD open 2020:6:
Sigurdardottir Valgerdur, Schiöler Linus, Svärd Anna, Dehlin Mats, Toren Kjell.

Presence of salivary IgA anti-citrullinated protein antibodies associate with higher disease activity in patients with rheumatoid arthritis. 
Roos Ljungberg Karin, Börjesson Emil, Martinsson Klara, Wetterö Jonas, Kastbom Alf, Svärd Anna. 
Arthritis research & therapy 2020:22:274. DOI: 10.1186/s13075-020-02363-0

[Consequences of Gout and Hyperuricemia]. 
Dehlin Mats, Kapetanovic Meliha, Svärd Anna, Bengtsson Boström Kristina, Wändell Per, Sigurdardottir Valgerdur, et al. 
Läkartidningen 2020:117:Aug 25.

[Gout - a common and well known disease]. 
Sigurdardottir Valgerdur, Svärd Anna, Bengtsson Boström Kristina, Wändell Per, Jacobsson Lennart, Forsblad d'Elia Helena, et al.
Läkartidningen 2020:117:Aug 25.

[Large health benefits can be achieved by better treatment of gout]. 
Svärd Anna, Kapetanovic Meliha, Bergsten Ulrika, Bengtsson Boström Kristina, Wändell Per, Sigurdardottir Valgerdur, et al
Läkartidningen 2020:117:Aug 25.

Altered glycan accessibility on native immunoglobulin G complexes in early rheumatoid arthritis and its changes during therapy
Stümer J, Biermann MHC, Knopf J, Magorivska I, Kastbom A, Svärd A, Janko C, Bilyy R, Schett G, Sjöwall C, Herrmann M, Muñoz LE
Clin Exp Immunol. 2017 May 16. doi: 10.1111/cei.12987. [Epub ahead of print]

Incidence and prevalence of gout in Western Sweden
Dehlin M, Drivelegka P, Sigurdardottir V, Svärd A, Jacobsson LT
Arthritis Res Ther. 2016 Jul 13;18:164. doi: 10.1186/s13075-016-1062-6

Circulating secretory IgA antibodies against cyclic citrullinated peptides in early rheumatoid arthritis associate with inflammatory activity and smoking
Roos K, Martinsson K, Ziegelasch M, Sommarin Y, Svärd A, Skogh T, Kastbom A
Arthritis Res Ther. 2016 May 23;18(1):119. doi: 10.1186/s13075-016-1014-1

Associations with smoking and shared epitope differ between IgA- and IgG-class antibodies to cyclic citrullinated peptides in early rheumatoid arthritis
Svärd A, Skogh T, Alfredsson L, Ilar A, Klareskog L, Bengtsson C, Kastbom A
Arthritis Rheumatol. 2015 May;67(8):2032-7. doi: 10.1002/art.39170

Salivary IgA antibodies to cyclic citrullinated peptides (CCP) in rheumatoid arthritis
Anna Svärd, Alf Kastbom, Yngve Sommarin, Thomas Skogh
Immunobiology 218 (2), 232-237 2013

A comparison between IgG- and IgA-class antibodies to cyclic citrullinated peptides and to modified citrullinated vimentin in early rheumatoid arthritis and very early arthritis
Svärd A, Kastbom A, Söderlin MK, Reckner-Olsson Å, Skogh T
J Rheumatol. 2011 Jul;38(7):1265-72. Epub 2011 Apr 1

Presence and utility of IgA-class antibodies to cyclic citrullinated peptides in early rheumatoid arthritis: the Swedish TIRA project
Svärd A, Kastbom A, Reckner-Olsson A, Skogh T
Arthritis Res Ther. 2008;10(4):R75. Epub 2008 Jul 4

Avhandling

Circulating and Mucosal Antibodies to Citrullinated Antigens in Rheumatoid Arthritis (pdf, 77 sidor)

Hade du nytta av informationen?