Linda Vixner

Forskningsstrateg vid Region Dalarna, Docent i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna.

Vixner Linda

Linda Vixner tog sin sjukgymnastexamen (fysioterapeut) på Linköpings Universitet 1997 och arbetade därefter kliniskt fram till 2007 i Region Dalarna. Därefter anställdes hon som universitetsadjunkt vid Högskolan Dalarna och försvarade sin avhandling ”Acupuncture for Labour Pain” 2015 vid Karolinska Institutet. År 2015 befordrades hon till lektor och utnämndes som docent 2022 vid Högskolan Dalarna. Hon har suttit i Högskolan Dalarnas Utbildnings- och forskningsnämnd mellan 2017-2022 och innehade under den perioden posten som prodekan (2019-2021) och som dekan (2021). Linda handleder doktorander och postdoktorer, samtliga aktiva inom klinisk forskning i samarbete med såväl specialistvård som primärvård, men även med Försvarsmakten och näringsliv.

Jag är sedan 22 augusti 2022 Forskningsstrateg vid Region Dalarna med uppdraget att leda regionens strategiska forskningssatsning. En viktig del av det arbetet är att initiera, bygga upp, leda och utvärdera tillsättning av kombinationstjänster med klinisk tjänstgöring och forskning i nära samarbete med chefer i hälso- och sjukvårdsorganisationen och folktandvården. Som forskningsstrateg är jag direkt underställd FoU direktören och är placerad vid FoU-enheten i den FoU-stab som vid sidan av strategisk forskning hanterar innovationsfrågor och ärenden som reglerar regionens biobank, beredning av medicinsk och social utvärdering (HTA-ärenden) samt kliniska studier Sverige i samverkan med andra regioner nationellt och internationellt. Jag har idag en fortsatt koppling till Högskolan Dalarna där jag ansvarar för närvarande leder forskargruppen DU/Pain vid Högskolan Dalarna där vi har flertalet pågående projekt som bland annat riktar sig mot hur fysisk aktivitet, användning av ny teknologi samt deltagande i multimodala smärtrehabiliteringsprogram påverkar hälsan hos personer med långvarig smärta. Jag är också stf ledare för Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS) vid Högskolan Dalarna

Vetenskapliga publikationer

Forskningsöversikt

Labour Q1 pain - poorly analysed and reported: a systematic review
Järnbert-Pettersson H, Vixner L 
BMC Pregnancy Childbirth 2018:18(1):483.

Artiklar

Evidence-based digital support during 1 year after an Interdisciplinary Pain Rehabilitation Programme for persons with chronic musculoskeletal pain to facilitate a sustainable return to work: a study protocol for a registry-based multicentre randomised controlled trial
Turesson C, Liedberg G, Vixner L, Lofgren M, Björk M
BMJ Open 2022:12(4):e060452.

Effectiveness of the eVISualisation of physical activity and pain intervention (eVIS) in Swedish Interdisciplinary Pain Rehabilitation Programmes: study protocol for a registry-based randomised controlled clinical trial
Sjöberg V, Tseli E, Monnier A, Westergren J, LoMartire R, Äng BO, Hagströmer M, Björk M, Vixner L
BMJ Open 2022:12(4):e055071.

Impact of a culturally tailored parenting programme on the mental health of Somali parents and children living in Sweden - a longitudinal cohort study
Osman F, Vixner L, Flacking R, Klingberg-Allvin M, Schön U, Salari R. 
BMJ Open 2021:11(8):e045067.

The value of interdisciplinary treatment for sickness absence in chronic pain - A nationwide register-based cohort study
LoMartire R, Björk M, Dahlström Ö, Constan L, Frumento P, Vixner L, Gerdle B, Äng B
Eur J Pain 2021:25(10):2190-2201.

Predictors of Sickness Absence in a Clinical Population With Chronic Pain
LoMartire R, Dahlström Ö, Björk M, Vixner L, Frumento P, Constan L, Gerdle B, Äng BO
J Pain 2021:22(10):1180-1194.

Wrist-Worn Activity Trackers in Laboratory and Free-Living Settings for Patients With Chronic Pain: Criterion Validity Study
Sjöberg V, Westergren J, Monnier A, Lo Martire R, Hagströmer M, Äng BO, Vixner L
JMIR Mhealth Uhealth 2021:9(1):e24806.

The Context Matters: A Retrospective Analysis of Life Stage at Chronic Pain Onset in Relation to Pain Characteristics and Psychosocial Outcomes
Owiredua C, Flink I, Vixner L, Äng BO, Tseli E, Boersma K
J Pain Res 2020:13:2685-2695.

What Is the Effectiveness of Different Duration Interdisciplinary Treatment Programs in Patients with Chronic Pain? A Large-Scale Longitudinal Register Study
Tseli E, LoMartire R, Vixner L, Grooten WJA, Gerdle B, Äng BO
J Clin Med 2020:9(9)

Prognostic factors for improved physical and emotional functioning one year after interdisciplinary rehabilitation in patients with chronic pain: Results from a national quality registry in Sweden
Tseli E, Vixner L, LoMartire R, Grooten WJA, Gerdle B, Äng BO
J Rehabil Med 2020:52(2):jrm00019.

Psychometric properties of Short Form-36 Health Survey, EuroQol 5-dimensions, and Hospital Anxiety and Depression Scale in patients with chronic pain
LoMartire R, Äng BO, Gerdle B, Vixner L
Pain 2020:161(1):83-95.

Associations between maternal characteristics and women's responses to acupuncture during labour: a secondary analysis from a randomised controlled trial
Vixner L, Schytt E, Mårtensson LB
Acupunct Med 2017:35(3):180-188.

Advanced maternal age increases the risk of very preterm birth, irrespective of parity: a population-based register study
Waldenström U, Cnattingius S, Vixner L, Norman M
BJOG 2017:124(8):1235-1244.

Acupuncture with manual and electrical stimulation for labour pain: a two month follow up of recollection of pain and birth experience
Vixner L, Mårtensson LB, Schytt E
BMC Complement Altern Med 2015:15:180.

Acupuncture with manual and electrical stimulation for labour pain: a longitudinal randomised controlled trial
Vixner L, Schytt E, Stener-Victorin E, Waldenström U, Pettersson H, Mårtensson LB
BMC Complement Altern Med 2014:14:187.

Manual and electroacupuncture for labour pain: study design of a longitudinal randomized controlled trial
Vixner L, Mårtensson LB, Stener-Victorin E, Schytt E
Evid Based Complement Alternat Med 2012:2012:943198.

Konferensbidrag

Prognostic Factors for 12-month Outcome After Interdisciplinary Treatment in Patients with Chronic Pain - a Prospective Multicenter Cohort Study
Tseli E, Vixner L, Lo Martire R, Grooten W, Gerdle B, Äng B 
2019.

Övrigt vetenskapligt

Senior authors' reply to the comment by Andréll et al
Gerdle B, Björk M, Dahlström Ö, Vixner L, Äng BO
Eur J Pain 2022:26(3):766-767.

Senior authors' reply to the comment by Rivano-Fischer and Stålnacke
Gerdle B, Björk M, Dahlström Ö, Vixner L, Äng BO
Eur J Pain 2022:26(2):545-546.

Authors' reply re: Advanced maternal age increases the risk of very preterm birth irrespective of parity - a population based register study
Norman M, Cnattingius S, Vixner L, Waldenström U
BJOG 2018:125(5):634.

Hade du nytta av informationen?