Forum Uppsala-Örebro: Lokal Nod Dalarna

Den Lokala Noden Dalarna är del av Forum Uppsala-Örebro: den Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier.

Kliniska studier Forum mellansverige

Uppsala-Örebros sjukvårdsregion består av sju Landsting/regioner (Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland) som är representerade i det regionala styrorganet Samverkansnämnden (Uppdragsansvariga). Den Regionala Noden, Forum Uppsala-Örebro, styrs genom det Regionala Forskningsrådet (RFR).

Det lokala nodnätverket med lokala samordnare från de sju Landstingen/regionerna är en direktlinje till den operativa verksamheten på lokal nivå inom regionen och en viktig del av den regionala nodens informations- och kommunikationsstruktur.

Forum Uppsala-Örebro har i sin startfas fokuserat på uppbyggnad av infrastruktur och en funktionell verksamhet för samverkan och informationsdelning inom regionen där de lokala noderna kommer att spela en central roll.

Tjänster såsom rådgivning och konsultationer inför, under eller efter kliniska studier, likaså rådgivning inför anslagsansökningar, anordnande av kurser och utbildningar, t ex inom statistik, GCP och monitorering är exempel på vad noden har kunnat erbjuda. Kontakta er lokala samordnare för ytterligare information.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?