Forum Mellansverige: Lokal Nod Dalarna

Den Lokala Noden Dalarna är en del av Forum Mellansverige: den Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier.

Kliniska studier Forum mellansverige

Mellansveriges sjukvårdsregion består av sju regioner (Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland) som är representerade i det regionala styrorganet Samverkansnämnden (Uppdragsansvariga). Den Regionala Noden, Forum Mellansverige, styrs genom det Regionala Forskningsrådet (RFR).

Det lokala nodnätverket med lokala samordnare från de sju regionerna är en direktlinje till den operativa verksamheten på lokal nivå inom regionen och en viktig del av den regionala nodens informations- och kommunikationsstruktur.

Forum Mellansverige har i sin startfas fokuserat på uppbyggnad av infrastruktur och en funktionell verksamhet för samverkan och informationsdelning inom regionen där de lokala noderna kommer att spela en central roll.

Tjänster såsom rådgivning och konsultationer inför, under eller efter kliniska studier, likaså rådgivning inför anslagsansökningar, anordnande av kurser och utbildningar, t ex inom statistik, GCP och monitorering är exempel på vad noden har kunnat erbjuda. Kontakta er lokala samordnare för ytterligare information.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?