Seminarieverksamhet

Seminarieverksamhet är ett av de viktigaste inslagen i en kreativ forskningsmiljö. CKF Dalarna bjuder in både forskningsaktiva och forskningsintresserade att delta i seminarieverksamheten.

Genom CKF Dalarnas livfulla seminarieverksamhet får doktorander och forskare möjlighet att utveckla sina forskningsplaner, ge och ta emot feedback på artiklar och möjlighet att diskutera metoder, statistik och andra forskningsfrågor.

Schema för vårens seminarier 2023:

Schema

Schemat uppdateras allteftersom.