Finansiering av forskning om Covid-19

Just nu kommer flera extrautlysningar av forskningsanslag relaterat till Covid-19. Här finns samlat länkar med information om forskningsanslag som relaterar till Covid-19 för dig som är forskningsaktiv eller forskningsintresserad.

Länkar till informationskanaler om Covid-19 forskningsrelaterat

Vetenskapsrådets, VR, information om Covid-19, utlysningar, regeringsuppdrag och information till forskare, mm:

Vetenskapsrådets hemsida

Information om Covid-19, råd och riktlinjer, utlysningar, mm. på Kliniska studier Sveriges webb:

https://www.kliniskastudier.se/4.5dfb38a91711ee65de5161.html 

Pressmeddelande om miljontilldelning till Covid-forskningen

Samlad information om Covid-19, utlysningar, etikprövning, riktlinjer för kliniska studier, mm. på Forum Uppsala Örebros webb:

https://www.forumuppsalaorebro.se/covid-19/

Extra akututlysning av medel för forskningsaktiva i Region Dalarna

Extra utlysning av forskningsmedel riktade till Covid-19-projekt

AFA-utlysning med anledning av Covid:

https://fou.afaforsakring.se/sv/financing/covid-19--mer-kunskap-behovs

Sammanställning av nya projekt relaterade till Covid-19 som ansöker om etikprövning.

Utdrag av EPM ansökningar för Covid-19 relaterade projekt med Uppsala - Örebro Regionen som huvudman:
EPM-utdrag 201020_Ua-Öbro Huvudmän.xlsx

Diarie EPM-lista 2020-10-20(2020-06088_6).xlsx

Pilot + prio 1 + 2 EPM-utdrag 201006.xlsx

Kontaktpersoner

Björn Äng, Forskningschef Region Dalarna
bjorn.ang@regiondalarna.se

Erica Schytt, Chef Centrum för klinisk forskning Dalarna, erica.schytt@regiondalarna.se

Christine Johansson, Lokal Nodsamordnare Region Dalarna, christine.johansson@regiondalarna.se

Catarina Gustavsson, Senior Forskare Region Dalarna, catharina.gustavsson@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?