Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Ansökan om forskningsfinansiering

Här finns information om aktuella utlysningar.

Kommande utlysningar

Sista dag att ansöka om forskningsanslag i nästa ansökningsomgång är 1 mars 2019. Ansökningsomgången öppnar cirka en månad innan sista ansökningsdag.

Länk till ansökningssystemet

Sök startbidrag

För dig som vill komma igång med ett kliniskt forskningsprojekt. Du kan när som helst under året kan ansöka om 50 000 kronor för att få tid att skriva en forskningsplan för ett avhandlingsarbete med patientnära kliniska frågeställningar.

En projektskiss med bakgrund (inklusive kunskapslucka), syfte, frågeställningar, övergripande metodbeskrivning och planerade delstudier (word-dokument max 3 sidor) skickas tillsammans med CV till föreståndare Erica Schytt, erica.schytt@ltdalarna.se, med kopia till cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Ansökan bedöms av de fyra Dala-ledamöterna i Centrumrådet. Du ska ha förankrat planerad forskarutbildning med din verksamhetschef. Kontakta oss gärna för mer information.

Senaste utlysning

Den 1 mars 2018 var sista ansökningsdag för att söka forskningsanslag detta år. Centrumrådet hade sitt beslutande sammanträde den 17-18 april 2018. Se tilldelningen av forskningsanslag.

Ansökningssystemet för 2017 års doktorand- och postdoktjänster är nu stängt. Den 7 november 2017 hade Centrumrådet sitt beslutande sammanträde. Se tilldelningen av forskningsstöd (tjänster). 

Dela:

Hade du nytta av informationen?