Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Stort anslag till forskning om tillgänglig utformning av e-hälsotjänster

Nyhet – 22 mars 2019, kl. 08:15

Stort anslag till forskning om Tillgänglig utformning av e-hälsotjänster

 

Catharina Gustavsson, Med Dr och Docent vid CKF och Högskolan Dalarna, har tillsammans med sin forskargrupp fått forskningsanslag från Forte om 4,5 miljoner för ett forskningsprojekt om e-hälsotjänster i primärvården.

Eftersom människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar är högkonsumenter av vård är det viktigt att e-hälsotjänster är ändamålsenligt utformade för dem. Genom att personer med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar är delaktiga i och bidrar till designprocessen för e-hälsotjänster, kommer detta forskningsprojekt att skapa e-hälsotjänster som är tillgängliga och användbara för alla. På det viset kommer alla som har patientkontakt med en vårdcentral att ha nytta av e-hälsotjänsterna.

Forskningsprojektet kommer att starta innan sommaren och pågå i 3 år.

Länk till info på Fortes hemsida: https://forte.se/nyhet/forte-satsar-pa-forskning-om-okad-delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning/

Länk till Catharina Gustavssons personalpresentation på CKFs hemsida: https://www.regiondalarna.se/plus/forskning/om-ckf/forskare-och-anstallda/gustavsson-catharina/

Tillbaka

Senast uppdaterad: 22 mars 2019

Dela: