Barn och ungas röster om corona

Nyhet – 19 juli 2020, kl. 19:22

Aktuell studie med barn och unga om coronapandemin.

Professor Anna Sarkadi, Uppsala Universitet och ordförande i CKF:s Centrumråd, har gjort en undersökning med barn och unga 4–18 år om coronapandemin våren 2020.

Barn och ungas röster om corona (pdf, 26 sidor)

Tillbaka

Dela: