Covid-19 – akut projektbidrag

Nyhet – 14 maj 2020, kl. 11:25

Covid-19 – akut projektbidrag

Forskare anställda i regionen som snabbt behöver ett mindre driftsbidrag (max 50 000 kr) för att komma igång med ett forskningsprojekt relaterat till Covid-19 kan ansöka om det från CKF. Ansökan ska bestå av 2-3 sidor (bakgrund med tydlig kunskapslucka, syfte, metod, medarbetare, tidsplan, budget) + referenser och skickas till erica.schytt@regiondalarna.se Ansökan granskas av en mindre grupp seniora forskare (CKFs chef, forskningschefen, lokala nodsamordnaren, senior forskare på CKF) och beslut meddelas inom ett par veckor.

Akuta projektbidrag kan delas ut tills särskilt avsatta medel är slut.

Erica Schytt, Docent, Barnmorska, Chef Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Besöksadress: Nissers väg 3, 791 82 Falun, Tel 023/183 08, Mobil 0722 25 29 66

Tillbaka

Dela: