Guldregn!

Nyhet – 06 oktober 2021, kl. 14:41

Det regnar guld över CKF's forskare. Den senaste tiden har två stora anslag beviljats

Docent Catharina Gustavsson har som huvudsökande med Region Dalarna som forskningshuvudman beviljats 4,5mkt från Forte för sitt projekt ”Funktionsnedsättning och digital delaktighet i skuggan av en pandemi”. Projektet är ett 3-årigt projekt som startar redan i november i år tillsammans med medverkande forskare  som har anknytning till KTH, Certec/Lunds Universitet och KI. I projektgruppen medverkar även brukarföreningarna Begripsamföreningen och Funktionsrätt Skåne. 

Doktorand Hanna Sahlgren som medsökande i projektet ”Vaccelerate Faster” beviljats 24,8mkr från Vetenskapsrådet! Projektet är ett större EU-projekt inom vaccinforskning. Hanna genomför en registerbaserad uppföljning av Covid-vaccin med fokus på gravida och förlossnings- och neonatala utfall, och tilldelas 2mkr till Region Dalarna/CKF för sitt delprojekt.

Tillbaka

Dela: