Lyckade försök i kampen mot COVID-19

Nyhet – 04 augusti 2020, kl. 12:07

Lyckade försök med nytt vapen mot covid-19 – flera svårt sjuka i Dalarna har blivit bättre efter behandling: "Väcker verkligen hopp"

Intervju i DT.se med Hanna Sahlgren (specialistläkare och doktorand vid CKF) om studien kring Blodplasma donering till COVID-19 patienter. 

https://www.dt.se/logga-in/lyckade-forsok-med-nytt-vapen-mot-covid-19-flera-svart-sjuka-i-dalarna-har-blivit-battre-efter-behandling-vacker-verkligen-hopp 

Tillbaka

Dela: