Miljöpris till CKFs miljögrupp

Nyhet – 17 juni 2020, kl. 10:22

Centrums för klinisk forskning miljögrupp har erhållit Region Dalarnas miljöpris vid Regionfullmäktiges möte den 15 juni. Motiveringen löd:

"… för deras initiativ till en seminarieserie inom klimatforskning. Genom att skapa en arena där klimatforskare möter allmänheten bidrog CKF till kunskapsförmedling och dialog kring behovet av ändrat beteende. Genomförandet blev en publikmässig succé med fulla hus och streamade seminarier. Seminarierna fick även stor spridning i media. CKF har visat modet att tänka nytt genom att arrangera en seminarieserie inom ett aktuellt ämne i syfte att sprida budskap och ha dialog kring beteendeförändringar som är viktiga för minskad klimatpåverkan. Utöver att sprida budskapet i samhället så har forskarna inom CKF blivit mer medvetna i vardagen."

Lyssna på inslag på Sveriges Radio P4 Dalarna

Läs mer på INTRA 

Läs nyheten på externa webben

Tillbaka

Dela: