Utrotningsprojekt för livmoderhalscancer

Nyhet – 01 november 2021, kl. 13:12

De regionala cancercentrumen (RCC) är utsedda att stötta regionerna i implementeringen av HPC vaccin. Hanna Sahlgren i egenskap av medicinsk rådgivare på RCC kommer att leda projektet i Mellansverige.

Utrotningsprojektet för livmoderhalscancer

Utrotningsprojektet för livmoderhalscancer drar igång i sjukvårdsregion Mellansverige under hösten 2021. Projektet bygger på en så kallad "call to action" som WHOs generaldirektör Teodros Ghebreysos utropade 2018 som går ut på att livmoderhalscancer går att utrota med ökad täckningsgrad i screening- och Humant papillomvirus (HPV)- vaccinationsprogram. 

I Sverige finns en nationell strategi för utrotning (framtagen av det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention (NKCx), den nationella expertgruppen för cervixcancerprevention (NaCx), Cancerfonden och Nätverket mot gynekologisk cancer), som går ut på att:

  1. Skicka ut självprov HPV till långtidsuteblivare från screeningprogrammet och andra högriskgrupper för livmoderhalscancer
  2. Ge en catch-up HPV-vaccination till kvinnor som tar sitt första cellprov inom ramen för screeningprogrammet vid 23-26 års ålder

På så sätt tror man att man kan utrota HPV, som är orsaken till livmoderhalscancer, inom 5 år hos alla kvinnor under 30 år. Detta leder förutom till ett minskat lidande och död i livmoderhalscancer, även till stora ekonomiska besparingar inom cancervården.

Riksdagen fattade i somras beslutet att utrotningsprojektet ska införas i alla Sveriges regioner:

Livmoderhalscancer Socialutskottets Betänkande 2020/21:SoU36 - Riksdagen

Utrotningsprojektet är redan igång i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland och i Sydvästra sjukvårdsregionen, och den 21 oktober fattade hälso- och sjukvårdsdirektörerna i Mellansverige ett så kallat inriktningsbeslut om införande i våra sju regioner.

De regionala cancercentrumen (RCC) är utsedda att stötta regionerna i implementeringen. Hanna Sahlgren i egenskap av medicinsk rådgivare på RCC kommer att leda projektet i Mellansverige.

Utrotningsprojektet görs inom ramen för en studie för att man på ett vetenskapligt sätt ska kunna utvärdera effekten på sjukdom och död i livmoderhalscancer. Studien genomförs utan större påverkan på screeningprogrammet och för att vara med i studien behövs ingen extra åtgärd från kvinnan, enbart påskrivet medgivande. Alla analyser kommer att ske på gruppnivå. Etiskt godkännande samt godkännande från Läkemedelsverket finns.

Mer information finns t ex här:

Bakgrundsinfo_HPVvacc-vid-cellprov.pdf (hpvcenter.se)

Utrota livmoderhalscancer | Cancerfonden

 

Se intervjun med Hanna Sahlgren: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/hpv-vaccin-ska-borja-erbjudas-vid-gynekologisk-cellprov

Tillbaka

Dela: